Posts

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

HSP

توسط

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و…

ادامه مطلب
مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

توسط

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف…

ادامه مطلب
زن متولد اسفند

زن متولد اسفند

توسط

زن متولد اسفند
زن متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف…

ادامه مطلب
مرد متولد بهمن

مرد متولد بهمن

توسط

مرد متولد بهمن
مرد متولد بهمن
مشخصات كلي متولدين بهمن ماه:
بسيار حسّاس ، استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و…

ادامه مطلب

زن متولد بهمن

توسط

زن متولد بهمن
زن متولد بهمن
مشخصات كلي متولدين بهمن ماه:
بسيار حسّاس ، استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و…

ادامه مطلب
مرد متولد دی

مرد متولد دی

توسط

مرد متولد دی
مرد متولد دی
مشخصات كلي متولدين دی ماه:
داراي شخصيّت عالي ، خيلي لايق و كاردان ، بهترين رئيس…

ادامه مطلب
زن متولد دی

زن متولد دی

توسط

زن متولد دی
زن متولد دی
مشخصات كلي متولدين دی ماه:
داراي شخصيّت عالي ، خيلي لايق و كاردان ، بهترين رئيس…

ادامه مطلب

مرد متولد آذر

توسط

مرد متولد آذر
مرد متولد آذر
مشخصات كلي متولدين آذر ماه:
پر شانس‌ترين فرد ، ساده و بي آلايش ، عاشق تعليم…

ادامه مطلب

Timeline

ژانویه 2018

HSP

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و زود رنج هستید و احساسات شما (چه مثبت و چه منفی) معمولاً قوی تر از اون هستند که به نظر میان، اگر به همین دلیل تنهایی رو به حضور در جمع ترجیح می دید؛ یا اگر با فردی با این خصوصیات زندگی می کنید و از رفتار عجیب اون ها متعجب هستید؛ حتماً این متن رو بخونید.
یکی از بزرگ ترین […]

نوامبر 2017

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]


Grid

HSP

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و زود رنج هستید و احساسات شما (چه مثبت و چه منفی) معمولاً قوی تر از اون هستند که به نظر میان، اگر به همین دلیل تنهایی رو به حضور در جمع ترجیح می دید؛ یا اگر با فردی با این خصوصیات زندگی می کنید و از رفتار عجیب اون ها متعجب هستید؛ حتماً این متن رو بخونید.
یکی از بزرگ ترین […]

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]

زن متولد اسفند

زن متولد اسفند

زن متولد اسفند
زن متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]


Medium

HSP

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و زود رنج هستید و احساسات شما (چه مثبت و چه منفی) معمولاً قوی تر از اون هستند که به نظر میان، اگر به همین دلیل تنهایی رو به حضور در جمع ترجیح می دید؛ یا اگر با فردی با این خصوصیات زندگی می کنید و از رفتار عجیب اون ها متعجب هستید؛ حتماً این متن رو بخونید.
یکی از بزرگ ترین […]

ادامه مطلب...
مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]

ادامه مطلب...

Large

HSP

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و زود رنج هستید و احساسات شما (چه مثبت و چه منفی) معمولاً قوی تر از اون هستند که به نظر میان، اگر به همین دلیل تنهایی رو به حضور در جمع ترجیح می دید؛ یا اگر با فردی با این خصوصیات زندگی می کنید و از رفتار عجیب اون ها متعجب هستید؛ حتماً این متن رو بخونید.
یکی از بزرگ ترین […]

ادامه مطلب...
مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]

ادامه مطلب...

Large Alt

HSP

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و زود رنج هستید و احساسات شما (چه مثبت و چه منفی) معمولاً قوی تر از اون هستند که به نظر میان، اگر به همین دلیل تنهایی رو به حضور در جمع ترجیح می دید؛ یا اگر با فردی با این خصوصیات زندگی می کنید و از رفتار عجیب اون ها متعجب هستید؛ حتماً این متن رو بخونید.
یکی از بزرگ ترین […]

ادامه مطلب...
مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]

ادامه مطلب...

Full

HSP

 
 
با افراد HSP و دلیل احساساتی بودن و زودرنجی آن ها بیشتر آشنا شویم
 
اگر یک فرد خیلی حساس و زود رنج هستید و احساسات شما (چه مثبت و چه منفی) معمولاً قوی تر از اون هستند که به نظر میان، اگر به همین دلیل تنهایی رو به حضور در جمع ترجیح می دید؛ یا اگر با فردی با این خصوصیات زندگی می کنید و از رفتار عجیب اون ها متعجب هستید؛ حتماً این متن رو بخونید.
یکی از بزرگ ترین […]

ادامه مطلب...
مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند
مرد متولد اسفند
مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي ، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ، علاقه مند به […]

ادامه مطلب...