تعادل 2.5 میلیون دلار افزایش می یابد تا پشتیبانی از پیشنهاد پاراچین Polkadot را تأمین کند – مجموعه

تعادل 2.5 میلیون دلار افزایش می یابد تا پشتیبانی از پیشنهاد پاراچین Polkadot را تأمین کند

 تعادل ، یک پروژه مالی غیرمتمرکز مستقر در Polkadot و نامزد پاراچین ، 2.5 میلیون دلار از طریق تعدادی از صندوق های سرمایه گذاری که عمدتا در اکوسیستم Polkadot درگیر هستند ، جمع آوری کرده است.

پشتیبانان سنگین Polkadot مانند KR1 ، Signum Capital و Hypersphere Ventures به مرحله Equilibrium’s پیوستند. سایر شرکت کنندگان در اکوسیستم سرمایه گذاری رمزنگاری عمومی شامل OKEx’s Block Dream Fund، Genesis Block Ventures، CMS Holdings، AU21 Capital، DFG Capital، PNYX Ventures، FBG Capital، LD Capital و دیگران هستند.

دور بودجه در حالی برگزار می شود که تعادل برای حراج اجاره اجاره parachain در Polkadot آماده می شود. این پروژه می گوید که این سرمایه گذاری کمک خواهد کرد که یک شکاف parachain تأمین شود ، که تخمین می زند به 1 میلیون DOT ، در حال حاضر 40 میلیون دلار ، به پروتکل متعهد شود. اگرچه بودجه جمع آوری شده توسط تعادل کل مبلغ را پوشش نخواهد داد ، اما پشتیبانی کلی که توسط بازیگران اصلی اکوسیستم ارائه می شود به این معنی است که پروژه انتظار دارد برخی از سرمایه گذاران بخشی از DOT خود را برای جمعیت Equlibrium انجام دهند ، همانطور که مدیر عامل شرکت الکس ملیخوف به Cointelegraph گفت.

crowdloan مکانیزم توزیع توکن است که بیشتر نامزدهای پاراچین برای حراج ها از آن استفاده می کنند. این متکی به دارندگان DOT است که دارایی های خود را در قرارداد اجاره parachain ذخیره می کنند ، که به آنها حق تخصیص نشانه های پروژه را می دهد. این مکانیسم تا حدودی شبیه استخراج نقدینگی در Ethereum است که به روش ترجیحی برای توزیع رمزهای پروژه جدید در DeFi تبدیل شده است. با این وجود جمعیت زیاد برای تعهد طولانی مدت طراحی شده است زیرا بسته به ترجیح جامعه ، DOT موجود تا 12 ماه یا 24 ماه قابل برداشت نیست.

تعادل یکی از نامزدهای پاراچین محور Polfadot DeFi است ، همراه با پروژه های دیگر مانند Acala و Moonbeam. محصول پرچمدار آن یک پروتکل مانند MakerDAO برای تولید یک ثبات وثیقه وثیقه ای است. پروتکل تعادل نوآوری هایی مانند مکانیک نجات دهنده را معرفی می کند که روند تصفیه بدهی بد را در سطح پروتکل رسمی می کند. این پروژه همچنین امیدوار است تا از حمایت بین زنجیره ای Polkadot برای پشتیبانی از تعداد زیادی دارایی استفاده کند.

تعادل در حال حاضر به عنوان یک بلاکچین مستقر بر پایه Substrate با پل Ethereum زندگی می کند. تبدیل شدن به یک parachain یک هدف اصلی برای این پروژه باقی مانده است ، زیرا این امر تحقق بخشیدن به چشم انداز کامل آن در مورد بازارهای پول قابل همکاری است.

امنیت یک parachain نیز برای فعال کردن ادغام با سایر پروژه های DeFi از جمله همکاری با Moonbeam و برنامه های آینده برای آوردن Curve ، یک مبادله غیرمتمرکز بهینه شده برای مبادله دارایی های بسته بندی شده به بلاکچین ، کلیدی است.