Blog

زن متولد تير

زن متولد تير

زن متولد تير

زن متولد تير

مشخصات كلي متولدين تيرماه:

خيلي حسّاس ، سريع الانتقال ، رويايي ، عاشق خانه و خانواده ، منزوي ، عاشق مهتاب ، عاشق فرزند ، علاقه مند به كشاورزي ، گاهي آرام و گاهي طوفاني ، خجالتي ، بسيار با سليقه و شيك پوش ، پشتيبان اقوام ، داراي قويترين احساسات ، بهترين آشپز ، علاقه زياد به گل ، داراي حس پدرانه يا مادرانه ، با وفا ، رفيق باز ، صرفه جو و اقتصادي ، محتاج به كمك ديگران ، پر محبّت ، مطيع همسر ، تا حدودي خسيس ، متنفّر از انتقاد ، با هوش ، اهل قهر و آشتي ، در آشتي پيشقدم نمي شود ، همسري با وفا ، غمگين در روزهاي ابري ، گاهي خوب و گاهي بد ، خيالاتي ، عاشق عتيقه و اشياء كهنه ، اهل تدارك و آذوقه ، ماديّگرا و پول پرست ، رك گو ، خودخواه ومغرور ، تا حدودي سطحي نگر ، صبور و آرام ، حافظ اسرار ، علاقه زياد به مادر ، عاشق تعريف و تمجيد ، مهمان نواز عالي . خيلي ظريف ، شكيبا ، صميمي ، محافظه كار ، اهل ريسك نيست ، ميهن پرست ، انتقامجو ، وسواسي ، رئوف و مهربان .

تركي استانبولي: برج ينگچ

تركي آذربايجاني: قورا پيشيرن آي

رومي: كنسر

گروه: آب

روز شانس: دوشنبه

عدد شانس: ۲

سنگ شانس: ياقوت

رنگ شانس: سفيد،نقره اي،خاكستري مايل به سفيد

گل هاي شانس: نيلوفر،رزسفيد،زنبق

بوي شانس: مشك،ياس

موسيقي شانس: آهنگ هاي عشقي و رمانتيك

بارزترين خصوصيات: صداقت

بزرگترين ايده آل: اطمينان مالي

بزرگترين اشتباه: بي دقتي

بزرگترين آرزو: پيشرفت اجتماعي

با مرحمت ترين و خوش نيت ترين و مشفق ترين انسانها،بيشتر در ماه تولد شما ديده مي شود.اما شما دوست نداريد،اين مهرباني و رفتارهاي خوب شما،مشخص شود و اگر امكان داشته باشد،تمام چيزهاي مربوط به خود را پنهان مي كنيد.براي همين،افراد زيادي در شناخت شما،اشتباه كرده و آنها نه خود شما را بلكه ماسكي را كه به صورت زده ايد،را مي بينند.بنابراين در هر فرصتي سعي نماييد ماهيت واقعي و دروني خود را براي شناخت هر چه بهتر خودتان نشان دهيد.

ستاره شما

هر ماهي ستاره مخصوص به خود را دارد.ونيرويي كه شما را تحت تأثير خود قرار مي دهد،يك ستاره نيست بلكه ماه مي باشد.ماه براي زمين بعد از خورشيد،مهمترين سياره است.برخلاف خورشيد كه شخصيت و ظاهر شخصي را تعيين مي كند،ماه عالم دروني و روحي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد.اين نيروي درخشان و زيبا كه مي تواند تحت تأثير ستارگان ديگر باشد،احساس و عاطفه محض است.شما انساني احساسي از گروه آب در ماه تير و برج خرچنگ هستيد.واگر به اين خصوصيات،تأثير ماه كه موجب جزر و مد درياها شده اضافه گردد،گاهي شما را هيجان زده و گاهي كسل و غمگين مي كند و نشانگر اين نكته هست كه شما انساني حساس،ملايم،درونگرا و رمانتيك هستيد.اما شما اين احساس خود را پنهان كرده و از آشكار كردن عالم دروني خود اجتناب مي ورزيد و تصور مي كنيد كه اين كار به ضرر شما تمام مي شود.

خصوصيات شما،درست مانند سمبل ماده خود خرچنگ مي باشد.خرچنگ جانوري بسيار سخت پوست و بسيار قوي مي باشد.اما تصور كنيد كه بعد از خارج شدن از پوسته خود چقدر عاجز و ناتوان مي باشد.شما از سختي و ملايمت پديد آمدهايد.كساني كه قدرت،پس زدن ماسكي را كه به صورت زده ايد،داشته باشند،از حساسيت و ملايمت شما بسيار تعجب مي كنند.

بي دقتي
بزرگترين ايراد و اشتباه،متولد تير ماه،در زندگي،بي دقتي مي باشد.ممكن است او به سخنان شما خوب گوش نداده و يا آنها را اشتباه درك كند.

كينه

انسان متولد تير ماه،هرگز بدي ها را فراموش نمي كند و هر موقع آن را به خاطر آورد،عصباني و خشمگين شده و يا دلش به درد مي آيد.حتي اگر اين ناحقي و بدي در مورد او،مربوط به دوران كودكي باشد،باز هم آنها را فراموش نمي كند.حس ششم متولد تيرماه،باعث مي شود كه او،پنهان ترين جنبه هاي رفتاري و فكري طرف مقابل خود را حدس بزند.متولدين تير ماه زماني كه،نقطه ضعف،انسان شرور و بدكار را دريابد،نقشه خود را كشيده و اجرا مي كند.وچون كينه عميقي دارد،انقام شديدي مي گيرد.انسان هاي تير ماه كه تحت تأثير ماه هستند،مانند آب در هر ظرفي جاي مي گيرند و استعداد تقليد هم دارند و خيلي زود تحت تأثير قرار مي گيرند.

 

خجالت

اگر در لحظه متولد فرد تير ماهي،ستاره ديگري ندرخشد،او بسيار خجالتي خواهد بود.حتي اگر ثروت و شهرت بزرگي داشته و به موفقيت هاي زيادي نايل شود،به علت كم رويي و خجالتي بودن،در بيان احساسات خود به دوستان و نزديكان،با سختي مواجه مي شود.

زنان متولد تيرماه

زنان متولد تيرماه از نظر خصوصيات زيادي،نظير مردان متولد تير ماه هستند.آنها نيز خجالتي،خوش نيت،بسيار حساس و رمانتيك هستند.

تغيير رفتار

ممكن است زن متولد تير ماهي را پسنديده و با يافتن فرصتي به او نزديك شويد،اما براي درك روحيات او،دچار مشكل خواهيد شد.زيرا او انساني متغير مي باشد.زن متولد تيرماه،به راحتي گريه مي كند،خبري غمناك،رنجي خيالي،فيلمي با صحنه هاي سوزناك،آهنگي حزن انگيز و دردناك،به راحتي موجب ريختن اشك هاي او مي شود.اما بعد از تمام شدن گريه زن تير ماه،مانند آفتابي درخشان از پشت ابرها،بيرون آمده و مي درخشد.

صرفه جويي

زن متولد تيرماه بسيار صرفه جو بوده و دست او پر بركت مي باشد. دست پر بركت زن تيرماه،بين متولدين دوازده ماه سال،مشهور مي باشد.گرفتن پول شانس از دست او،شما را به بركت و فراواني مي رساند.

عشق

زن متولد تير ماه،بسيار حساس و رمانتيك مي باشد.وبراي همين به عشق و محبت،ارزش بسياري قائل است.اگر شما عاشق زن تير ماه هستيد بايد به دفعات زياد،عشق خود را بازگو كنيد.اگر شما خواسته ها و آرزوهاي او را قبل از اين كه خود بيان كنيد،كشف كرده و درك كنيد و به نسبت آن آرزوها،رفتارتان تغيير كند،باعث خوشحالي و خشنودي فراوان،او خواهيد بود.زن تير ماه شاد است.حساس و رمانتيك است،خنديدن و خوشگذراني را دوست دارد.

اما در مورد عشق بسيار حساس مي باشد و جدي برخورد مي كند.نبايد فقط به دليل اين كه او را پسنديده ايد،به او نزديك شويد.زيرا او سر به هوا نيست و از ماجراهاي زودگذر نيز،زياد خشنود نمي شود.اگر در فكر رابطه جدي و ازدواج هستيد به زن تيرماه،ابراز عشق و علاقه كنيد.

مردي قوي

زن متولد تيرماه،مردي قابل اطمينان،بااراده،قوي كه يار و ياور او باشد،مي خواهد.زيرا او انساني زودرنج و حساس بوده و دچار فكر و انديشه هاي گوناگوني مي شود و مردي قوي و بااراده براي او متناسب است.اين زن به زيبايي ها علاقه زيادي دارد،از لباس هاي شيك و ظريف با جنس خوب و موي حيوانات،خوشش مي آيد.رفتار و خصو صيات شوهر وي كه براساس بخشندگي و سخاوتمندي باشد او را خوشحال مي كند.زن متولد تيرماه،مسافرت را خيلي دوست دارد.اين زن به خانه خود بسيار وابسته بوده و با دنياي بيروني زياد ارتباطي نداشته و مسافرت هاي دريايي را بيشتر مي پسندد.

وابستگي به مادر

زن متولد تير،به مادر خود،بسيار وابسته است.براي همين نيز شما،بايد نسبت به مادر همسر و يا معشو قتان احترام زيادي قائل شويد.

غيبت

مهمترين ايراد زن تير ماه،غيبت كردن است.بحث در مورد خود را اصلآ دوست ندارد،اما در مورد ديگران،بسيار صحبت كرده و سخنان مختلفي مي گويد.براي زن تيرماه،به اندازه خانه و شوهرش فرزندانش نيز باارزش مي باشد.و حتي ممكن است بعد از تولد فرزندتان،كمي به شما بي توجهي كند و شايد شما احساس كنيد كه او،فرزندانش را برتر از شما مي داند،اما اگر اين عشق و علاقه به فرزندان را با او سهيم شويد،هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.مادران ايده آل،معمولآ از متولدين زن تيرماه بحث كرديم،آنها انسان هايي فوق العاده هستند.فقط در وجود اين زن حساس و رمانتيك و تودار و صبور و خوش نيت و مهربان،دنبال منطق نگرديد.

طالع بينی زن متولد تير

با وفا، نجيب، گاهي اوقات خسيس، در آشپزي قابل، در شبهاي مهتابي عاشق، در دوران مادري يك زن كم‌نظير، از انتقاد نفرت دارد، اگر مورد تمسخر قرار گيرد به شدت آزرده خاطر مي‌گردد و تاب تحمل طرد شدن را ندارد. صبر و از خودگذشتگي او براي كسانيكه دوستشان دارد حد و مرزي ندارد.

قدرت طلب، خانواده دوست، خوددار و سرد، و در عرصه عشق كم حرف و كم تظاهر از ويژگيهاي مهم مرد متولد دي ماه است.پدري جدي و خشك اما مهربان و دلسوز، او مقام را به ثروت ترجيح مي دهد. مرد متولد دي ديواري به ظاهر غير قابل عبور به دور خود مي كشد، او در عين حال تا حدي خشن و بسيار مصمم است. اگر چه در بدو امرچنين به نظر مي رسد كه خواهان دوري جستن از ديگران و عزلت گزيني است، اما نه تنها در حقيقت اين چنين نيست، بلكه اگر خوب دقت كنيد، مي بينيد كه بسيار هم جاه طلب و شهرت پرست است.يك چنين دو گانگي در امور عشقي او نيز به چشم مي خورد، به اين ترتيب كه با وجود آنكه سخت رويايي مي باشد، سياره زحل،‌ يعني جرم سلوي كه حاكم بر كردار و رفتار او است، مانند يك ترمز قوي جلوي ابراز احساسات وي را مي گيرد. اين سياره به طور مداوم از او مي خواهد كه موجودي آرام،‌ اهل عمل و جدي باشد. اين اعمال نقوذ كه در واقع مغاير با خصوصيات ذاتي اوست، گاهي اوقات منجر به سر زدن كارهايي از او مي شود كه موجب تعجب اطرافيانش مي گردد.احتمالا اولين چيزي كه در يك مرد متولد دي نظر شما را به خود جلب مي كند، زبان نيش دار اوست، اما اندكي بعد مي بينيد كه در اين مورد نيز دوگانگي خاصي در اوست. به اين ترتيب كه متوجه مي شويد كلمات و جملات ناخوش آيند او از روي قصد و نيت خاصي نيست و اندكي پس از آنكه يك چنين جملاتي از دهانش خارج شد، سعي مي كند آن را رفع و رجوع كند.

اگر بتوانيد پا به خلوت درون يك مرد متولد دي بگذاريد، با كمال تعجب در نهاد او موجودي مي بينيد سرشار از شادي و نشاط، و دستخوش رؤياهاي طلايي و آرزومند دستيابي به بي قيدي و آزادي هاي بي حد و حصر كه همه اين تمايلات و آرزوها به طور سربسته در وجود او مخفي مانده و به ندرت عرض وجود مي كند.در هفته ها و حتي ماه هاي اول آشنايي خود با يك مرد متولد دي اين توهم به شما دست مي دهد كه رسيدن به منصب عالي را بر هر چيز ديگري ترجيح مي دهد و اگر از وي پرسيده شود كه بين شما ( عشق ) و يك مقام برجسته بايد يكي را انتخاب كند بدون كوچكترين ترديد مقام را انتخاب خواهد كرد، اما اگر فقط قدري حوصله به خرج بدهيد،‌خواهيد ديد كه قضاوت شما تا چه حد اشتباه آميز بوده است و در سينه او چه قلب گرم و عاشق پيشه اي در حال تپيدن است. پس از پي بردن به حقيقت امر بهتر است به آنچه كه دستگيرتان شده اكتفا كنيد.

به عبارت ديگر هرگز انتظار نداشته باشيد كه گفتار و رفتار وي نشان دهنده اين انتخاب دروني باشد زيرا مرد متولد دي كمتر به عشق خود اعتراف مي كند. در حقيقت سياره زحل با قدرت خود هرگز اجازه نخواهد داد كه اعترافات صادقانه بر زبان متولد دي ماه ظاهر بشود و انديشه ها و تمايلات باطني او آشكار گردد.مرد متولد دي چنين وانمود مي كند كه اصلا نيازي به تعريف و تمجيد ندارد و حتي به هنگام شنيدن تعريف و تمجيد هم به شدت مانع از ظاهر شدن رضايت خاطر و شادماني عميق خويش مي گردد، اما حقيقت اين است كه او با تمام وجود خواهان آن است كه مرتبا به وي بگوييد كه چه مرد خوب، باهوش، خوش قد و قامت، خواستني و جالبي است.مرد متولد دي جاه و مقام را به ثروت ترجيح مي دهد و قلبا مايل است مدير كل و وزير باشد تا يك بازرگان ثروتمند ولي گمنام. حتي ثروت براي او وسيله كسب قدرت و شهرت است.

در زندگي مرد متولد دي نكته جالبي وجود دارد كه منحصر به خود اوست و آن اين است كه در جواني بسيار جدي است ولي به تدريج كه پا به سن مي گذارد،‌ نرم مي شود تا جايي كه در ميانسالي، تبديل به يك آدم خوش مشرب و اجتماعي مي شود، به اين ترتيب اگر شما همسر او هستيد، با مشكل خاصي در زندگي خود مواجه هستيد و از يك نظر مدار زندگي شما بر خلاف زنان ديگر در حركت معكوس مي چرخد، به اين ترتيب كه زنان ديگر بايد در اوايل زندگي دندان روي جگر بگذارند و سر به هوايي هاي شوهر خود را تحمل كنند. به اين اميد كه پس از پا به سن گذاشتن سر به راه و آرام خواهند شد، در حالي كه شما درست برعكس در ابتداي زندگي خيالتان از بابت سر به هوايي و هوسبازي آقا كاملا راحت خواهد بود اما هر چه كه آقا پا به سن بگذارد، خطر عاشق شدنش بيشتر است. او به طور حتم به شما پيشنهاد نخواهد كرد كه ماه عسل خود را در پاريس بگذرانيد، اما هيچ بعيد نيست كه سي سال بعد با اصرار از شما بخواهد كه سفري به تاج محل هندوستان بكنيد زيرا شنيده است كه شب هاي مهتابي آن بسيار عاشقانه است.

يك چنين حالتي لااقل از يك نظر بسيار خوب است و آن پيش نيامدن احتمال طلاق و جدايي در ده سال اول زندگي است. در سال هاي اول زندگي هيچ زني به اندازه شما خيالش از جانب همسرش راحت نخواهد بود، اما البته اين احتمال وجود دارد كه بعدها فيل او ياد هندوستان كند كه در اين حالت نيز موضوع به دو دليل بزرگ هرگز جدي نخواهد بود: اول اينكه در سنين ميان سالي ديگر آن شور و هيجان جواني در وي وجود ندارد و دوم اينكه مرد متولد دي واقعا عاشق خانه و خانواده خواهد شد، لذا الفت و هم بستگي خانوادگي مانع از بوالهوسي هاي مخرب و آزار دهنده وي مي گردد.علاقه اين مرد به خانواده اي كه در آن متولد و بزرگ شده است، نه تنها با ورود شما به زندگي از بين نمي رود بلكه تقليل هم پيدا نمي كند و خيلي به نفع شماست كه سعي كنيد نسبت به پدر و مادر و برادران او علاقه مندي از خود نشان بدهيد. البته اين امكان وجود دارد كه شما او را ظاهرا نسبت به خانواده خود بي تفاوت ببينيد، به شما توصيه مي كنم كه گول اين حالت ظاهري را نخوريد و خداي نكرده زبان به بدگويي از خواهر شوهر و مادر شوهر باز نكنيد و يا نسبت به آن ها بي توجهي و بي علاقگي از خود نشان ندهيد، كافي است فقط يك اتفاق ناگوار براي كنترل يكي از اعضاي خانواده وي روي بدهد تا ببينيد چطور كنترل ظاهري خود را از دست مي دهد و عشق پوشيده و باطني وي ناگهان آشكار مي شود.مرد متولد دي به طور مطلق دختري را براي همسري انتخاب مي كند كه مادري نمونه و زني خانه دار باشد. او در عين حال از زن خود انتظار دارد كه خيلي خوش لباس و شيك و هميشه مرتب باشد. مطمئن باشيد كه اگر فقط يك روز سر و وضع شما مرتب نباشد يا در نهايت صراحت آن را مستقيما به رخ شما مي كشد و يا با عكس العمل و به طور غير مستقيم در رفتار و گفتارش اثري آشكار از اعتراض خود بدهيد، يك كتال شعر است،‌ و هر قدر اين كتاب شاعرانه تر باشد، بهتر است.ابراز علاقه و عشق را بايد به وي ياد بدهيد، در غير اين صورت براي تمام عمر از شنيدن جملات عاشقانه و كلمات زيبا از دهان او محروم خواهيد ماند.

او خيال مي كند همين قدر كه شما را همسري خويش انتخاب كرده، همين قدر كه هر روز پس از اتمام كار به منزل مي آيد، همين كه شما در انجام كارهاي منزل و رسيدگي به امور بچه ها مختار گذاشته كافي است كه عشق و علاقه او به شما ثابت كند و ديگر نيازي به اين نيست كه اين مطلب را به زبان هم بياورد.به عنوان پدر، او واقعا يك رئيس با جذبه است و خود را در رأس خانواده احساس مي كند و اين احساس تابع زمان و مكان نيست؛ به اين معني كه چه در سر ميز غذا در منزل و چه بر سر سفره اي كه در يك گردش خانوادگي روي علف هاي بيابان پهن مي شود،‌ او در بالاي سفره مي نشيند و موقعيت برتر خود را حفظ مي كند.

پدر متولد دي از بچه هاي خود مي خواهد كه كودكاني مطيع و باانضباط باشند، درمقابل به خواسته هاي ايشان مثل خريد يك دوچرخه و يا بر پا كردن يك جشن تولد بزرگ جواب مثبت مي دهد حتي اگر انجام يك چنين كارهايي فشار زيادي به بودجه خانواده وارد بياورد. پدر متولد دي مراقب رفتار و كردار كودكان خود مي باشد و هيچ نكته اي را فراموش نمي كند. رفتار او با بچه هايش خشك و رسمي به نظر مي رسد و شما براي عوض كردن يك چنين رويه اي اولا بايد مرتبا به وي گوشزد كنيد كه با بچه ها خيلي خشك و رسمي نباشد و از طرف ديگر به بچه ها ياد بدهيد كه از ابراز علاقه به پدرشان كوتاهي نكنند، چون او تشنه احترام و محبت است و اداي احترام در حق او موجب تقويت اعتماد به نفس در وجودش مي شود. مرد متولد دي هرگز از روي هوي و هوس ازدواج نمي كند و به همين دليل كمتر اتفاق مي افتد كه كار او با همسرش به جدايي بكشد.

بر طبق آمار موجود، مردان متولد دي خيلي كمتر از متولدين ماه هاي ديگر كارشان به دادگاه و طلاق مي افتد، با وجود اين بايد توجه دقيق داشته باشيد كه هرگز او را در اين بن بست قرار ندهيد. اگر روزي به اين نتيجه برسد كه همسر مناسبي براي او نيستيد و يا خطايي از شما مشاهده كرد كه به نظر وي به هيچ وجه قابل بخشش نبود، در آن صورت هرگز شانس دوم به شما نخواهد داد و سريعا رابطه خود را با شما قطع خواهد كرد.به عبارت ديگر، براي مرد متولد دي زناشويي در هر مرحله توأم با حساب و كتاب است.در سال هاي اول زندگي از نظم و ترتيب چنين مردي واقعا تعجب خواهيد كرد، او هر هفته در يك روز و يك ساعت معين براي والدين خود كاغذ مي نويسد، در يك روز و يك ساعت معين به فلان قوم خويش تلفن مي زند، سر ساعت چاي يا قهوه مي نوشد، فلان لباس خود را همشه در سمت چپ يا راست گنجه آويزان مي كند و كفش هايش را در روز معيني از هفته واكس مي زند و خلاصه نظم در هر كارش دقيقا جريان دارد.از نظر امور جنسي ظاهرا سردتر از مردان ديگر به نظر مي رسد، در حالي كه اين سرد مزاجي ظاهري است، به اين معني كه او فقط از نظر زباني و ابراز علاقه سردتر او مردان ديگر است و درغير صورت مي توان گفت كه از ديگران يك قدم هم جلوتر است. زناني كه در عرصه عشق به شوهرچرب زبان و عاشق پيشه نيازمند هستند، از برخورد با مرد متولد دي احساس كمبود مي كنند زيرا شخصيت او با رفتار عاشق پيشانه سازگاري ندارد.او بر خلاف اغلب مردها هر قدر بيشتر پا به سن مي گذارد، سرزنده تر و شاداب تر مي شود و از اين نظر مسير زندگي شما در خلاف جهت اغلب زن هاي ديگر است. او هرگز در نقش يك عاشق دل خسته ظاهر نمي شود، اما شعله علاقه هرگز در دل وي خاموش نخواهد شد و اين شعر حافظ كه مي گويد: « آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست» در باره وي كاملاصادق است.

حمايت مرد متولد دي از همسر و فرزندانش زياد و جدي است و اين مرد با گذشت زمان تغيير پيدا نمي كند. براي او شما هميشه همان دختر جواني هستيد كه در روزهاي اول آشنايي با او بوده ايد و فرزندانش نيز هميشه كودكان او هستند حتي اگر خود صاحب كودكان متعدد باشند و به شغل وزارت برسند.

 

طالع بینی هندی زن متولد تیر

 

عجب نشانه رضایت بخشی است ! تیر یكی از بهترین برجها برای تولد زنان است .دختر متولد برج تیر بسیار حساس است و از نیروهای مرموزی دراین زمینه برخوردار است .

دختر متولد تیر نسبت به واژه ها حساسیت خاصی دارد و لازم است كه به احساسات و عواطف خود آگاه باشد و به آنها نظم دهد ، چون در غیر اینصورت مثل تكه های از هم گسیخته یك قایق شكسته، در دریای زندگی به این سو و آن سو می رود . او می تواند چون یك آتشفشان دچار فوران احساسات شود و اطرافیان را بترساند و گاهی نیز چنان درگیر حسادت می شود كه به فرار از چنگال او برای همه مشكل می شود .

زن متولد تیر، خیلی یك دنده است و این خصلت او گاه دوست داشتنی است چون سماجت او را در رسیدن به خواسته هایش كمك می كند اما از نظر عاطفی ، افتضاح است چون نمی داند چه وقت ، كجا و چرا توقف كند . او قادر نیست بفهمد یك رابطه كی تما م شده و اگر تصویری مبهم و نادرست از پایان رابطه داشته باشد آنقدر سماجت می كند و به طعمه و چنگ می زند تا عشق و علاقه هر دو طرف به نفرت تبدیل شود .

احساسات زن متول تیر گاه به حد افراط می رسد و به جای آنكه از او آدمی عاشق ، مهربان ، دلسوز ، آرام ، فادار ، محافظ و رام بسازد ، آشفتگی به بار می آورد . او از نظر دیگران آدمی مرموز، دسیسه چین و زود رنج است . در واقع دیگران احساسات او را بد تعبیر می كنند و تلاش می كنند تا از او دوری كنند اما احساسات و دلبستگی های او بسیار قوی است و تمام این سوء تعبیرها ناشی از غرور اوست .

این زن اگر آدم مثبتی باشد ، بسیار همدل، پر احساس و یاری بخش است واگر احساساتش را بدرستی جهت دهد و خود را به شكلی درست و غیر مستقیم وقف شریك كند همه چیز عاشقانه پیش خواهد رفت. اما، امان از وقتی كه همه چیز را خراب می كند ، گریه و شیونی سر می دهد كه آن سرش ناپیدا است.

زن متولد تیر اگر وجودش را سازمان بخشیده باشد ، محشر است . او از شریك خانواده و هركس كه برایش مهم است ، صادقانه و با نظم و مقررات خاص محافظت می كند . او در موقع لزوم دیگران را توبیخ نیز می كند .ا گر او منفی باشد خجالت می كشد كه دیگران را مواخذه كند، البته زن متولد تیر پس از نطق آتشین ، یا دعوا با دیگران خود خوری می كند و فكر می كند آیا كارش درست بود یا نه و حسابی گریه خواهد كرد , مهم این است كه او بلاخره نظرش را می گوید و عاقلانه عمل می كند .

بیشتر زنان متولد تیر جمع و جور و خوش هیكل هستند . برخی هم به شكل دلچسبی خپل هستند .

دختر متولد چهارمین برج در منطقه البروج معمولاً زیاد لبخند می زند. او گرم و خودمانی است و رفتاری مادرانه دارد. از این رو بودن در كنار او ، لذت بخش است . او دوست داشتنی است و عاشق بچه است و اگر بچه نداشته باشد او یك حیوان خانگی نگهداری می كند.

اشتباه نكیند ، زندگی خانوادگی مانع روشنفكری او نشده است . او می تواند در عین همدلی و منطق فمینیست باشد ، و در این مورد مانند متولدین برخی برجها سرسخت تند و متعصب نیست .

بی شك زن متولد تیر بهترین مادر است اما از آنجا كه انحصار گری در خون اوست، جدا شدن بچه ها از خانواده ، وی را دچار دلشوره می كند . چون جدا شدن از خانواده برای خودش هم سخت بوده است . حتی وقتی بزرگ می شود بیشتر وقتش را با ایل و تبارش می گذراند . نمونه بارز این زن ، رئیس من است كه بیشتر وقتش را با خانواده می گذارند چون زندگی اش حول كسب و كارش می چرخد . مثل بقیه زنهای متولد این برج وقتی اسم دوستانش را بپرسی، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی كند .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!