Blog

زن متولد خرداد

زن متولد خرداد

زن متولد خرداد

زن متولد خرداد

مشخصات كلي متولدين خرداد ماه:

اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سريع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غير پايدار ، عاشق كارهاي فكري ، كنجكاو ، پرانرژي ، داراي شخصيّت دوتايي ، بي‌ثبات ، دمدمي مزاج ، هرگز كار را تمام نمي‌كند ، عاشق مسافرت ، معاشرتي ، سر به هوا ، زرنگ ، قابل تطبيق با هر محيط ، پي به اسرار مي‌برد ، نا آرام ، در جستجوي مطالب جديد ، واقعاْ با سليقه ، ماهر ، داراي قدرت فكري زياد ، آدم شناس ، عاشق برنامه‌هاي كوتاه‌مدت ، منطقي ، عاشق حركت ، متنفّر از تقلّب ، عاشق كامپيوتر ، از كار طولاني خسته مي‌شود، عاشق شطرنج ، زود جوش ، در يك‌جا بند نمي‌شود ، نرم و غيرمستقيم حرف مي‌زند ، قابل انعطاف ، عاشق مطالعه ، عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ، داراي قوّه تخيّل زياد ، خوش سر و زبان ، ماجراجو و بي ثبات ، شيك پوش ، غير حسود ، گاهي شاد و گاهي غمگين ، گاهي پر حرف و گاهي خاموش ، نكته سنج ، اهل هنر ، خواهان وفاداري ، كم حرف ، آب زير كاه ، اهل معاشرت ، رويائي ، بي قرار ، اصلاْ رويش حساب نكنيد ، ميل ندارد كسي از كارش سر در بيارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان ، گاهي لجباز ، عاشق غذاهاي تند .

تركي استانبولي :برج ايكيزلر

تركي آذربايجاني :قيزاران آي

رومي :جميني

گروه :هوا

روز شانس :چهارشنبه

سنگ شانس :عقيق و مرواريد

رنگ شانس :در مورد كار:زرد،در مورد عشق:خاكستري،آبي،آبي آسماني

گل هاي شانس :ميموزا،شبنم،زنبق

بوي شانس :ياسمين،ليمو،شمعداني

موزيك شانس :موسيقي مدرن غربي و آهنگ هاي شاد و ريتميك

بارزترين خصوصيات :نيروي عشق

بزرگترين ايده آل :نويسندگي

بزرگترين اشتباه :پر حرفي

بزرگترين آرزو :شهرت و نام آوري در رشته ادبيات

شما انساني هستيد كه ركود و كم تحركي را دوست نداريد.پرتحرك و كاري هستيد،كارهايي كه انجام مي دهيد هيچ تناسبي با هم ندارند.شاد و بانشاط،بانمك و باهوش،حاضرجواب و سرگرم كننده و نكته سنج بوده و شما را به راحتي نمي توان درك كرد.اما با توجه به سمبل برج خود،اسرار اين خصوصيات شما آشكار مي شود.شايد به دوقلوهاي سمبل ماه تولد خود،زياد اهميت ندهيد،اما يكي از اين دوقلوها،شخصيت بدبين و ديگري شخصيت خوش بين دارد.

شما تحت تأثير هر دوي آنها،قرار داريد.براي همين متناسب نبوده كارهايي كه انجام مي دهيد.خيلي عادي مي باشد.در ميان دوازده ماه سال،متولدين خرداد،آذر و اسفند،دو شخصيتي هستند.و به اين دليل شخصيت هاي وارونه متولدين خرداد ماه هميشه با هم در حل جنگ و جدال هستند.و نيز شما از گروه هوا هستيد،و اين مسئله تأثير ستاره شما را بر روي مغز و فكرتان،آشكار مي كند.به همين دليل شما اقدام به انجام كارهاي غير ممكن مي نماييد و اگر تأثير ستاره شما نيز بر اين اضافه گردد،شرايطي عجيب و كم نظيري،پديدار مي شود.

ستاره شما

ستاره شما مركوري،تمثيل كننده هوش و ذكاوت و حركت و جنبش مي باشد،و نيز سريع تصميم بگيريد.ستاره مركوري همچنين به سيستم عصبي و دست و بازوها و زبان و حركات فرد،تأثير مي گذارد.مركوري كه به معني جيوه است،واقعآ هم در يك جا ثابت نبوده و بسيار پرجنب و جوش است.وبه اين دليل باعث جنب و جوش و تحرك زياد شما،مي باشد.

هوش و ذكاوت برتر

ستاره شما تمثيل كننده هوش و ذكاوت است.به اين دليل شما صاحب هوش و ذكاوت بالايي هستيد اگر از اين هوش و ذكاوت خود،به درستي استفاده كنيد،در زندگي به هر چيزي كه بخواهيد مي رسيد.انسان هاي نامدار و سرشناس متولد خرداد ماه بسيار مي باشد.اين انسان ها،موفقيت خود را مديون،ستاره خود مي دانند.اما اين هوش و ذكاوت زياد،گاهي باعث خستگي از زندگي روزمره و بهره نبردن از درآمدها و فرصت هايي كه پيش مي آيد،مي شود.اين هوش بالا شبيه شمشيري دوسو مي باشد.

مي توانيد به وسيله آن تمام موانع سر راه خود را در يك لحظه از بين ببريد،و يا در اين ميان خود را نيز زخمي كرده و آسيب برسانيد.براي همين توصيه مي شود كه به هوش و ذكاوت خود و بهره وري از آن در موارد لازم و ضروري،دقت نماييد.شما ممكن است به علت كنجكاوي در دگرگوني و تنوع هاي زندگي،فرصت هاي زيادي را از دست بدهيد.طرز صحبت و سخن گفتن،متولد خرداد ماه،متنوع و تأثيرپذير است.

تحرك و جنب و جوش

انسان هاي متولد خرداد،بسيار پرتحرك هستند و ركود و بي تحركي براي آنها،غير ممكن است.بدون وقفه،به هر طرف حركت مي كنند و اگر در جايي بنشينند،مغزشان به سرعت كار مي كند.افكار و نقشه هاي مختلفي دارند و هيچ كسي پيدا نمي شود كه مانند او به سرعت طرح و نقشه كشيده و اقدام به كار مي كند.اما اين طرح ها بايد سريعآ خسته مي شود.واگر مجبور به انجام دادن كاري يكنواخت باشد،كسل و غمگين مي شود و هوش و ذكاوت محدود شده،طور ديگري جلوه كرده و باعث پرحرفي و وراجي شده و شخصي با حرف هاي بيهوده و غيبت وقت خود را پر مي كند.

اطمينان دادن

در وجود شما نيرويي وجود دارد كه انسان ها را تحت تأثير قرار داده و به آنها اطمينان مي دهيد.شما با اين خصوصيت خود،هر چيزي را كه بخواهيد به راحتي مي توانيد بفروشيد.فقط در ستاره مركوري،جنبه خطرناكي نيز وجود دارد.وميتوانيد هوش سرشار خود را در راه هاي نادرست و ناشايست به كار ببريد.متأسفانه افرادي كه اشياء خيالي را كه وجود خارجي ندارند،به مردم فروخته و پول آن را مي گيرند،از متولدين خرداد ماه هستند.

دست هاي ماهر

برج دوقلوها،دست ها را تحت تأثير قرار مي دهد.و شما ميتوانيد از دست هاي خود با مهارت و استادي زيادي،استفاده كنيد.اين دست ها،در عين حال كه كاها را با مهارت انجام مي دهد،نوازش و محبت را نيز مي داند،در نواختن آلات موسيقي مانند پيانو و رسم نقش و نگار بر روي پارچه،خياطي،زرگري،معماري،نقاشي،هيكل سازي و بسياري رشته هاي هنري ديگر،مي توانيد از دست هاي ماهر خود بهره مند شويد.دست هاي متولد خرداد بسيار ظريف و زيباست و شما مي توانيد با حركات ظريف اين دست هاي زيبا،سخنان خود را به راحتي توضيح دهيد.انسان متولد خرداد،خنديدن و خنداندن را دوست دارد.ونيروي مزاح و شوخي،زيادي دارد.با يكي شدن هوش برتر و سرشار و قدرت سخنراني،افراد زيادي،اطرافش جمع مي شود.

محبوبيت و پسنديده بودن
هر انساني دوست دارد و مورد پسند مردم باشد.و هر ستاره اي،خصوصيات ويژه اي مانند زيبايي و جذابيت و هوش و غيره،به انسان ها ارزاني مي دارد.انسان خردادماه در سايه هوش،سخن و حركاتش مورد پسند مردم قرار مي گيرد.اما انسان خردادماه در مقابل اين محبوبيت و موردپسند بودن،در مورد پسنديدن سر به هوا مي باشد. او در مورد هر چيزي كنجكاو است.ممكن است كسي را در ملاقات اول پسنديده و با وي ارتباط برقرار كند،اما هوي و هوسش نيز،زودگذر است.

اخلاق و رفتار

گفتيم كه انسان متولد خرداد ماه دو شخصيتي است.و شانس و طالع اين انسان هاي دو شخصيتي دو برابر است.اين شانس در عشق و ازدواج نيز خود را نشان مي دهد.

دوستي

متولد خرداد ماه به دوستي اهميت داده و از برقراري روابط دوستي خشنود مي شود.ولي با گذشت زماني اندك از آن دوستي ها،خسته مي شود.انسان هايي كه مورد توجه او هستند بايد هدفدار بوده و شخصيتي اسرارآميز و عجيب داشته باشند.

تحصيلات

متولدين باهوش خردادماه،اهميت زيادي به تحصيلات خود مي دهند.بيشتر آنها در سايه هوش سرشار خود بدون نياز به سعي و كوشش زياد به تحصيلات خود ادامه مي دهند.وبعضي از آنها از تدريس و آموزگاري لذت مي برند.طرز صحبت و سخن گفتن سليس و شيرين آنها و تبديل معمولات لازم به اطلاعات شيرين و لذت بخش،آنها را به معلمان و استادان پرطرفدار،تبديل مي كند.براي همين اساتيد و معلمان باارزشي جزو متولدين خردادماه هستند.معمولآ تمامي متولدين خردادماه علاقه زيادي به تحصيل علم دارند.در نويسندگي مهارت دارند و در اثر،ادغام هوش و اطلاعات زبانشناسي و تجربه و نيروي احساس،اثرات آنها بسيار باارزشي مي باشد.

حساس بودن

ستاره مركوري به غير از دست و بازو و زبان،تمام سيستم عصبي را كنترل مي كند.براي همين،سيستم عصبي متولدين خرداد،بسيار حساس مي باشد و باعث مي شود كه آنها چيزهاي زيادي حس كرده،ديده و درك كنند.از طرف ديگر،اين سيستم عصبي حساس،خيلي زود خسته مي شود.در متولدين خرداد ضعف اعصاب،بسيار ديده مي شود.و يكي از دلايل آن هم اين است كه ديگران به سخنان آنها به طور كامل گوش نداده و توجه نكنند.

اين انسان هاي كنجكاو كه تفريح را دوست دارند،از خوشگذراني لذت مي برند.ونيز از ميهماني هاي شبانه و شب زنده داري خشنود مي شوند.براي همين بايد از خواب خود كم كرده واين بي خوابي،بعد از مدتي،سيستم عصبي را منحل مي كند.و آنان شادي و نشاط و سرزنده بودن خود را از دست مي دهند.

زنان خرداد ماه نيز بسيار هدفمند،جذاب و مورد توجه هستند.و درك احساسات و افكار آنها مانند مردان خرداد،بسيار مشكل مي باشد.اگر اين زن را دوست داريد و يا در صدد برقراري رابطه زناشويي با او هستيد،سعي كنيد او را در وهله اول خوب بشناسيد.اين زن كه تحت تأثير ستاره هوش و حركت است،عقل و هوش فوق العاده اي دارد.و نسبت به مردان متولد خرداد،حريص تر و استوارتر است.و چون به استقلال و آزادي خود علاقه زيادي دارد،براي خود كار و مسلكي انتخاب مي كند.

عشق

زن متولد خرداد،در سنين جواني عاشق مي شود.يعني بهتر بگوييم،عاشق شدن خود را باور مي كند و اگر اين رابطه مدتي ادامه داشته باشد،اين زن پي مي برد كه هرگز عاشق نبوده بلكه فقط او را پسنديده است.ممكن است در همان ابتداي روابط خود ازدواج كند و اين ازدواج كه در سنين پايين صورت گرفته،بعد از مدت كوتاهي،باعث يأس و نااميدي زن مي شود.و زن با استفاده از عقل و هوش خود،براي قطع اين رابطه،دنبال چاره اي مي گردد و نهايتآ آن راه را پيدا مي كند.

جاذبه فوق العاده

زن متولد خرداد،جاذبه فوق العاده اي دارد.اين زن با تكيه به هوش سرشار و شيرين بيان،حركات ظريف و نشاط و شادي و بسياري از خصوصيات خود،قادر است كه دست نيافتني ترين مردان دنيا را به خود جلب نمايد.

پول

برعكس مرد متولد خرداد،زن متولد خرداد،براي پول اهميت زيادي قائل است،زيرا،در نظر او پول تمثيل كننده،استقلال و راحتي و شيك پوشي و امكانات بي نظيري است.پول براي بخشي از متولدين خردادماه،مهمتر از عشق مي باشد.اين زنان خودخواه بوده و خود را بيشتر از ديگران مي پسندند و همان طور كه يك انسان براي شخصي كه دوستش دارد بهترين چيزها را مي خواهد،آن هم بهترين چيزهاي دنيا را براي خود مي خواهند.و اگر پولي كه از كار كردن به دست مي آورند،كافي نباشد،با تكيه به جاذبه خود به دنبال كار پر درآمدي مي باشند.وبيشترشان به اين آرزوها مي رسند.

زنان جذاب خردادماه،در يافتن شوهر براي خود،هرگز دچار مشكل نمي شوند،شانس و طالع آنها هم مانند مردان خردادماه دو برابر هست.اگر در ازدواج اول خود موفق نباشند،دوباره شوهر ديگري پيدا كرده و ازدواج مي كنند.اما براي زن خرداد ظاهر و قيافه زياد مهم نيست بلكه به عقل و هوش اهميت بسياري مي دهد.ودنبال مردي هست كه خصوصيات قابل تمجيد و تقدير داشته باشد.اما جاي تعجب است كه باهوش ترين و عاقل ترين مردان نيز،هميشه زنان زيبا و احساساتي را ترجيح مي دهند.

اجتماع

زن متولد خردادماه،در اجتماع،بسيار مورد توجه و علاقه مي باشد.همان طور كه در سايه ترك و جنبش خود زندگي زناشويي و امور كاري را با هم اداره مي كند،زماني نيز براي خود،پيدا مي كند.زنان مجرد و يا متأهل خردادماه،كمي سربه هوا هستند.آنها دوست دارند در جمع مرداني كه وارد شده اند،مورد پسند و توجه قرار گيرند.اما در حقيقت نيت جدي نداشته و نسبت به شوهر خود وابسته و وفادار هستند فقط از جلب توجه مردان و حس علاقه آنها و شنيدن سخنان زيبا،لذت مي برند.

خانه و مسكن

زنان خرداد ماه خانه خود را دوست دارند.اما نمي توان به آنها «كدبانو»گفت زيرا از كار خانه متنفر هستند.

مسافرت

زن متولد خرداد،عاشق تنوع و تغييرات و تازگي است،به همين سبب مسافرت را خيلي دوست دارد.و در هر فرصتي از خانه خود دور شده و مسافرت مي كند.مسافرت هوايي را به مسافرت دريايي و زميني ترجيح مي دهد.و نبايد از ترجيح مسافرت هوايي او تعجب كرد،چون جزو گروه هوا مي باشد.او طبيعتآ عجله داشته و پرتحرك است و از سير و سياحت آرام و تدريجي،لذت نمي برد.چون پر تحرك است،دوست دارد در كمترين زمان بيشترين مكان ها را ديده و سير كند.زيرا او مي داند كه به هر مكان جديدي كه وارد مي شود،با تازگي ها و تنوع زيادي روبرو مي شود.وهرگز چيزي به اندازه تازگي و تنوع،روح او را نوازش نمي كند.

فرزندان

زن متولد خرداد به فرزندان خود وابسته است.اما اگر در زمان تولد،ونوس و يا ستاره ديگري نورافشاني كند،فرزندان خود را زياد درك نمي كند.

 

طالع بینی زن متولد خرداد

زني با چند شخصيت گوناگون، با قوه تخيل بالا، خوش سر و زبان و با سليقه، ماجرا دوست و بي‌ثبات، خيلي بيش از اينكه طالب عصبانيت شما باشد به شفقت شما نياز دارد. عاشق تغيير و تحول است. مادري است شاد و خندان و بچه‌هايش مانند خودش خود مختارند و روي پاي خود مي‌ايستند.

زني با چند شخصيت گوناگون، با قوه تخيل بسيار، خوش سر و زبان، با سليقه، ماجرا دوست و بي ثبات. مردي كه با يك دختر متولد خرداد ازدواج كند، گويي كه چندين زن در حرمسرا دارد. اين زن در جستو جوي يك مرد كامل است و به همين جهت در هر مردي يك صفت قابل تحسين مي يابد. او گاهي خانه دار، گاهي تنبل، گاهي جذاب و دلربا، گاهي غمگين و متاثر، گاهي پر حرف و پر سفسطه، گاهي خاموش و كم حرف است.

آيا هرگز فكر كره ايد كه تعدد زوجات لازم است و يك مرد بايد بيش او يك زن داشته باشد؟ آيا از اينكه قانون تنظيم خانواده شما اجازه نمي دهد بيش از يك همسر انتخاب كنيد، دلخوريد؟ خوب اگر اينطور است با يك دختر متولد خرداد ازدواج كنيد وحتم داشته باشيد كه با اين كار خود صاحب لااقل دو زن شده ايد و تازه چه بسا كه در همين يك نفر سه، چهار، پنچ ويا حتي بيشتر زن البته بين او و يك حرمسرا تفاوت هايي هم هست، براي مثال او را مثل يك عضو حرم نمي توان در چهار ديواري حرمسرا حبس كرد و گفت كه فقط به يك كار بپردازد و راجع به يك يا چند چيز محدود و مشخص فكر كند. فكر او دائما در حال پرواز است و او به شيوه هاي خاص دائما به دنبال اين افكار و روياها مي رود.

با وجود اين اگر او را قدري عميق تر مورد بررسي قرار دهيم، در ميان اين چند زن ( يا بهتر بگوييم اين زن چند شخصيتي ) موجود رومانتيكي جلب مي كند كه اگر بتوانيد احساسات فكري، روحي و جسمي اش را يك جا مورد بهره برداري قرار دهيد، خوشبخت ترين مرد روزگار خواهيد بود. البته حصول به اين هدف با توجه به برخوردار بودن او از خصوصيات چند گانه، چندان كار ساده اي نيست. به هر صورت من مي توانم به شما اطمينان بدهم كه او به تنهايي مجموعه اي است از چند زن و متاسفم از اينكه بايد اضافه كنم كه شناخت هر يك از اين زن ها، كه به كلي با بقيه تفاوت دارند، محتاج به بر رسي هاي زياد و كوشش فراوان مي باشد . سن و سال در رفتار و كردار زني كه در اين ماه متولد شده باشد، تاثير به سزايي دارد زيرا تا زماني كه دوران شباب را پشت سر نگذاشته است، روياهاي عاشقانه تنها انديشه هايي هستند كه در سرش وجود دارد. در اين دوره او به ميزان فوق العاده زيادي دم دمي مزاج و بي ثبات است. او يك روز به خاطر نحوه تبسم، تن صدا ويا حتي طرز راه رفتنتان به دنبالتان مي آيد و بعد در عرض بيست و چهار ساعت آنچنان از شما روگردان مي شود كه از موهاي سرتان تا جوراب پايتان را مورد انتقاد قرار مي دهد و اين كار را آنچنان تند و كنايه آميز انجام مي دهد كه شما احتمالا براي التيام جراحات قلبتان مجبور مي شويد دست به دامان روانكاو بزنيد، اما يادتان باشد كه تا اينجا لااقل صاحب دو دوست دختر هستيد و احتمالا تعداد ديگرن هم هستند كه هنوز از آن ها خبري نداريد.

زن متولدشده در اين ماه آنقدر ها هم كه گاهي اوقات به نظر مي رسد، سنگدل و بي احساس نيست. قدرت تحليل بسيار قوي اش موجب پيدايش فانتزي هاي گوناگوني مي گردد كه ابراز احساسات عاشقانه تنها راه برملا كردن آن است و يك متولد برج خرداد لااقل دو برابر زن هاي ديگر به اين كار نيازمند است .‌يك مرد متولد خرداد مي تواند در آن واحد يك خواننده، يك كار خانه دار، يك هندپيشه، يك فروشنده و رئيس يك هيات مديره باشد وتمام اين كارها را هم با موفقيت انجام بدهد، اما يك زن اگر چنين باشد، بوالهوس و دمدمي مزاج شناخته مي شود.

فكر نكنيد كه يك زن متولد اين برج نمي تواند اين چنين باشد، اما اجتماع ما يك چنين موقعيتي را كمتر در اختيار يك زن مي گذارد درحالي كه در دنياي عشق و احساسات او مي تواند هوس هاي هزار گانه خود را به موقع اجرا بگذارد و خويشتن را تا هر قدر كه مي خواهد ارضا كند. زن متولد خرداد مانند توفان ورگبارهاي بهاري مي ماند، گاهي پر رعد و برق، گاهي پر شور و خروش و گاه مطبوع و عطر آميز و آرام است. در حالات او ثبات و دوام و استمرار وجود ندارد. دختر برج خرداد خيلي بيشتر از آنكه طالب عصبانيت شما باشد، به شفقت شما نياز دارد و براي او جدا مشكل است كه هر بار خود را واقعا تسليم يك نفر بكند. او در حالي كه مجذوب قدرت روحي و هوشي يك مرد است، از جانب رنگر وجودش به سوي هنر و شعر و موسيقي چشم دوخته است. او وقتي مردي را پيدا كرد كه داراي قدرت خلاقيت است، آن وقت شخصيت دوگانه اش شروع به خودنمايي مي كند. او درست در همان لحظاني كه با مرد دلخواه خويش به تماشاي يك نمايشگاه رفته و خوشحال است از اينكه سر انجام كسي را پيدا كرده كه مثل خودش از ديدن تابلوهاي زيبا لذت ببرد، ناگهان وجود ثانوي از وي مي پرسد كه آيا اين مرد هنر دوست مرد زندگي هم هست؟ من حتم دارم كه با توجه به مطالب فوق شما تا حدودي مي توانيد حدس بزنيد كه يك زن متولد شده در برج جوزا چه نوع موجودي است. او را به حال خودش بگذاريد، زيرا معمولا مي تواند مسائل ناشي از دو گانگي هاي وجود خويش را درون خويش نگاهدارد وشما را با آن ها درگير نسازد.او يك دوست شاد و دل زنده است. در ايامي كه ماه در آسمان نوراني است، او موجودي سرشار از شادي و نشاط است كه با ارائه هوش و ذكاوت و همدلي و مهرباني موجب رضايت خاطرتان را فراهم مي سازد. در طي اين روزها او كوچكترين حركات، گفتار و اشارات عاشقانه داشته باشد. در اين گونه مواقع ظرافت زنانگي به ميزان زيادي در وي مي جوشد اما يادتان باشد كه در صورت لزوم مي تواند سريعا به نقطه برودت و سردي رجعت كند. زن متولد شده در ماه خرداد خيلي به راحتي مي تواند يك مهماني زنانه سوت كور را به شور و نشاط بياورد ويا فكر گرفتاري هاي بزرگ يك مرد را از سرش خارج سازد .

در حالي كه به زحمت مي توان او را در قالب يك زن خانه دار منحصرا خانه دار در آورد. اگر زماني لازم باشد، ساير زنان مخفي شده در وجودش سريعا شروع به خودنمايي مي كنند مثلا شما ممكن است روزي او را در قالب يك باونوي فكور و سخنور كه عقايد فلاسفه بزرگ را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و به شيوه اي تعجب آور درباره سياست و يا ادبيات سخن مي گويد، ببينيد وبلا فاصله روز بعد مشاهده كنيد كه دستخوش احساسات مي شود و اشكش از فرط رقت احساسات جاري مي گردد و خود را تنها و بي پناه نشان مي دهد و لحظه اي بعد دوباره سرشار از تحرك و نشاط مي گردد.

بله، او هر چه باشد، يكنواخت و خسته كننده نيست. اگر خيال مي كنيد كه اين اغراق گويي ست، هنر پيشه فقيد« مارلين مونرو» را به خاطر بياوريد. تمام مردهايي كه با وي آشنا بوده اند، از « كارل سندبورگ» گرفته تا آرايشگري كه موهايش را درست مي كرد، او را به صورتي مي شناختند كه با ديگران تفاوت فراوان داشت. دختري كه در برج جوزا تولد يافته باشد، شديدا مايل است كه كسي را واقعا و از صميم قلب دوست بدارد، اما هميشه اين احساس خود را كتمان مي كند، او واقعا بچه دوست است ولي اين حقيقت را از شوهر خود پوشيده نگاه مي دارد. او قبل از ازدواج در هر مردي چيزي جالب دوست داشتني مي يابد، اما پيوسته در جستجوي كسي است كه واجد تمام شرايط و خصائص لازم براي خوشبخت كردن يك زن باشد، او به دنبال يك مرد كامل است. شما او را يار و همدم بسيار خوبي ميابيد. دختري كه طبيعت برج دو پيكر را براي تولدش انتخاب كرده باشد، حاضر است با شما از ميدان ورزش تا سالن سينما و كتابخانه بيايد. او در ميدان ورزش به همان اندازه از خود هيجان و علاقه مندي نشان مي دهد كه در يك مهماني رقص قوه تفكر باشكوهش وقتي كاملا آشكار مي شود كه موضوعي حس كنجكاوي او را تحريك كند. اين خصيصه موجب مي گردد كه با زيركي و قدرت تمام به جست و جوي آنچه كه در مغز شما مي گذرد، بپردازد و براي حصول به اين هدف برخي از افكار خويش را برايتان بازگو مي كند. تا زماني كه شما از او ثبات قدم نخواهيد، زن بي نظيري است. شايد گوشزد كردن اين نكته هم لازم باشد كه او ممكن است خود را صادقانه عاشق شما بداند و بعد شخص ديگري را به مراتب مناسب تر از شما بيايد . او زودتر از هر زن ديگري مي تواند شما را فراموش كند، مگر اينكه دائما در جوارتان باشد. گناهي هم ندارد. طبيعتش طوري است كه تغيير و تحول را دوست دارد و حتي مي توان گفت به آن عميقا نيازمند است. تا زماني كه گذشت ايام به وي نياموخته باشد كه در زندگي پرماجرايي را مي گذراند و اين حالت را باالطبع شامل حال مردي كه عاشقش است نيز مي كند. وقتي پيشنهاد ازدواج شما را قبول كرد و همسرتان شد، آن وقت به مردان ديگري كه نتوانسته اند با گرفتن يك زن صاحب يك حرمسرا شده باشند، دهان كجي خواهيد كرد. بله، شما اين موقعيت استثنايي را داشته ايد كه با يك زن ازدواج كنيد ولي يك حرمسرا را به خانه خود بياوريد. زن شماره يك اين حرمسرا قادر است هر چه بخواهيد انجام بدهد، اگر شما خواهان وفاداري مي باشيد، او مي تواند اين چنين باشد ولي به شرط اينكه نيازهاي قلبي اش را ارضا كنيد. اين زن از اينكه با شما هزاران فرسنگ مسافرت كند و هر سال در يك شهر بساط خانه و زندگي را بگسترد، ذره اي دلتنگ نخواهد شد. همانطور كه گفتيم، او عاشق تغيير و تحول است و در نتيجه هيچ دليلي نمي بينيد كه با ماجرهاي زندگي شما مخالفت كند حتي اگر اين ماجرا نوعي قمار بازي باشد. او پيوسته از تغيير وضع به هيجان نمي آيد. زن متولد خرداد شم اقتصادي قوي دارد و اگر شما به كار تجارت مشغول مي باشيد، بهتر است مسائل و مشكلات خود را با او مطرح سازيدزيرا نه تنها مي تواند نظريات جالبي ارائه بدهد، بلكه در اين گونه امور مشوقي بهتر از او نمي توانيد پيدا كنيد. شما مي توانيد در صورت ضرورت از وي بخواهيد كه به دفترتان بيايد و برايتان كار كند تا در آمدي بيشتري را كه به آن نياز پيدا كنيد. شما مي توانيد در صورت ضرورت از وي بخواهيد كه به دفترتان بيايد و برايتان كار كند تا در آمد بيشتري را كه به آن نياز پيدا كرديد، بدست بياوريد.

( البته اگر اين اضافه درآمد بيشتر از آني بود كه شما در نظر داشتيد، هيچ كسي هم بهتر از او نمي داند كه چطور بايد خرجش كند.) حالا اجازه بدهيد شخصيت هاي گوناگون زن شما را يك يك تجزيه و تحليل كنيم. زن متولد خرداد گاهي خيلي كمتر از آنچه كه ظاهر به نظر مي رسد، سربه هوا است. او در اين حالت بسيار فهيم، باهوش، كم حرف و اندكي آب زير كار است. اما زن شماره دو حرمسراي شما گاهي هم دمدمي مزاج است و هيچ بعيد نيست كه شما هم از نمونه آن مرداني باشيد كه گاه گاهي هوس داشتن يك چنين زني را بكنند. او لحظه اي غرغر و لحظه اي بعد بدگمان و چند دقيقه بعد چرب زبان مي شود و جالب آنكه در تمام اين دقايق و لحظات با شما مخالفت مي كند. مگر اين نيست كه مردها گاهي مايلند كسي با ايشان به جدل بنشيند؟

بي محلي نكنيد و دامنه گفت و گو را به يك بحث منطي بكشانيد( زيرا اين همان چيزي است كه او در نهان مي خواهد. زن شماده دو حرمسرا شما كسي نيست كه در مقابل ناملايمات زندگي جابرانه و يكطرفه به قضاوت بنشيند. او ممكن است جدا با شما از در مخالفت برخيزد و يا به منزل خواهرش برود و تا نصف شب بر نگردد، در يك چنين حالتي به نفع شما است كه وقتي برگشت، سئوال نكنيد و مرتبا نپرسيد كه كجا بودي؟ چكارمي كردي؟ اگر شما مرد خانه هستيد، او هم زن خانه است. او خود را همسر شما مي داند نه زنتان، و خيلي بيش از آنچه كه تصور مي كنيد،‌خود مختار و استقلال طلب است.

زن شماره سه حرم موجودي است متنفر از خانه داري و انجام كارهاي روزمره آن، رختخواب پهن و ظرف ها نشسته مي ماند، در حالي كه او روي صندلي راحتي نشسته و غرق در رويا هاي طلايي خود است و يا اينكه كتاب مي خواند. او ممكن است شب كه شما به منزل برگشتيد، يك قوطي نخود فرنگي به عنوان شام جلويتان بگذارد بدون اينكه حتي درش را باز كرده و يا پنج دقيقه آن را توي آب جوش گذاشته باشد. لابد خيال مي كند كه عصباني مي شويد؟ ابدا او درست در همان لحظه اي كه از تعجب دهانتان باز مي شود، چنان گفت و گوي مناسب و شيريني را شروع مي كند كه عميقا از آن لذت مي برديد و آرامش روحي ناشي از اين كار موجب مي شود كه اصلا از ياد ببريد شام چه چيز جلويتان گذاشته است.او ابتدا با زيركي تمام در مي يابد كه آن روز براي شما موفقيت آميز بوده يا يك روز توام با شكست وناكامي، و اگر حالت اخير بوده است، چنان با شما همدردي مي كند و چنان خاطرتان را تسكين مي دهد كه به كلي گرفتاري خود را فراموش مي كنيد. او خيلي به راحتي مي تواند موجبات رضامندي شما را چه از نظر احساسي و چه از نظر عقلاني فراهم بياورد. در مورد عقيده اي كه فلان روز نسبت به بودا و بودايي ها ابراز كرده بوديد، كنجكاوي نشان مي دهد و نسبت به كوششي كه براي سرودن چند خط شعر به خرج مي دهيد، از خود هيجان ظاهر مي سازد. خلاصه او دوست همراه بسيار مهربان است. به خصوص آن شب خيلي هم مهربان تر و خوش مشرب تر مي شود زيرا شما از اينكه منزل را گردگيري نكرده، شام را نپخته و به كارهاي منزل نرسيده اوقات تلخي راه نينداخته ايد. اگر شما يك روز به منزل بياييد و به وي پيشنهاد كنيد كه با هم به كنار دريا برويد، ناگهان از شدت شادي از جايش مي جهد و بدون كوچكترين اعتراض و يا حتي بدون اينكه سئوال بكند آيا پول كافي براي آن داريد يا نه، آيا هتل رزرو كرده ايد يا خير؟ به طرف قفسه لباس هايش مي رود تا هر چه زودتر راه بيفتيد. زن شماره چهارم حرمسراي شما مادري است شاد و خندان. او اجازه نمي دهد كه بچه ها مانع كارهاي جوراجورش بشوند و علتش اين است كه هميشه سرگرمي هاي زيادي برايشان فراهم مي كند ولي در عين حال بيشتر از سايرين مراقب آنها است.

بچه هاي اين زن مثل خودش خود مختار بار مي آيند و از زمره كساني مي شوند كه روي پاي خود مي ايستند. ا اگر كسي از زن شماره چهار حرمسرا بپرسد كه چقدر از وقت خودش را صرف بچه داري مي كند، احتمالا جواب ميدهد:« در خانواده چقدر وقت مطرح نيست بلكه چقدر عشق مطرح است» ، و اين ادعا حقيقت دارد. زيرا يك روز خيلي جدي و سخت گير و روز ديگر خيلي بي توجه و بي تفاوت است، ولي به هر صورت اين بچه ها مخصوصا وقتي كه هنوز خيلي بزرگ نشده اند، صميمانه به او عشق مي ورزند واز داستانهاي شيريني كه برايشان تعريف مي كند، لذت مي برند. قوه تخيل قوي مادر متولد خرداد درست همان چيزي است كه هر بچه اي خواهانش مي باشد، قصه هاي او هميشه شيرين، پر ماجرا و شنيدني است. مادر متولد خرداد در مورد كار تحصيلي فرزندان خود سختگير است و از آنها مي خواهد كه شاگردان خوب و ساعي باشند. بچه ها هرگز نمي توانند قبل از انجام تكاليف مدرسه خود به بازي مشغول بشوند در حالي كه مي توانيد هر شخصيتي را از رئيستان گرفته تا نخست وزير براي شام به منزل دعوت كنيد و او آنچنان از ايشان پذيرايي مي كند كه حاضر به دل كندن از خانه شما نمي شوند. او بسيار صاحب سليقه و بسيار با ذوق است.

مانند يك مانكن لباس مي پوشد و مانند يك ميهماندار به اضافه يك دوست ديرينه و قديمي از ميهمانان شما پذيرايي مي كند و در تمام طول مدتي كه مهمان در منزل شما است، يك لحظه لبخند شيرينش از لبانش محو نمي شود.اين زن عاشق تئاتر است. شما مي توانيد او را به نمايشگاه هاي نقاشي و يا گالري هاي هنري ببريد و او در هر محفلي راحت و آرام و خودماني جلوه مي كند. و دوستانتان به خود مي گويند شما چه مرد خوشوقتي هستيد كه يك چنين همسر دوست داشتني و گرم و ساده داريد. او بسيار رومانتيك و خيلي بيش از حد معمول برخوردار از ظرافت هاي زنانه است. احساسات لطيفش گاهي چنان است كه خودتان و ديگران را متعجب مي سازد. او ممكن است در سال روز تولد شما، يك قطعه شعر عاشقانه زيبا برايتان بسرايد.

رفتارش در قالب يك چنين زني چنان است كه شما هميشه با كمال ميل و رغبت گران ترين عطرها و زيباترين لباس ها را برايش مي خريد. اگر پيشنهاد مسافرت به نقاطي را بكنيد كه از نظر طبيعت شاعرانه و زيبا باشد و يا از لحاظ هنري و قدمت مشهور باشد، چشمانش از شادي برق خواهد زد. اين را هم بدانيد كه اين زن شماره پنج ممكن است تا حدودي از بحث و جدل و مناظره خوشش بيايد. بله زندگي شما پس از ازدواج با يك دختر برج جوزا اين چنين خواهد بود و شايد تعجب كنيد اگر بگويم كه در توصيف و شمارش اعضاي حرمسرايتان چند نفري را هم ناديده گرفته ام، چند نفري را هم ناديده گرفته ام، چند نفري كه از خصوصيات نسبت به آنهايي كه شرح داده شده اند، در درجه اهميت كمتري قرار دارند. مگر به اين است كه در هر حرمسرايي تعدادي هم زن صيغه وجود دارد كه نسبت به زن عقيده در سطح پايين تري قرار دارند؟ طبيعي است دوستانتان از اينكه شما را هر روز با يك زن مي بينند به حال شما غبطه مي خورند و اگر چيزي در اين مورد پرسيدند،‌موضوع صحبت را عوض كنيد، مگر يه اين است كه تعدد زوجات ممنوع است؟ زن متولد خرداد وقتي كه مي تواند سوار هواپيما شود، با ترن مسافرت نمي كند و به همين ترتيب وقتي مي تواند حرف بزند، ساكت نمي ماند، و وقتي مي تواند بدود، هرگز راه نمي رود و وقتي كه مي تواند كمك كند، از تعاون رو نمي گرداند. سرش هميشه چنان مملو از ايده هاي مختلف قلبش پيوسته چنان مملو از اميدهاي گوناگون است كه انسان خيال مي كند براي تنظيم آن ها بايد دست به دامان يك كامپيوتر شد. با وجود اينها، زن متولد خرداد، به علت طبيعت ونهاد خاص خودش گاه خيلي تندرو و در زندگي بي باك و بي ملاحظه است. بايد شما دائما مواظب او باشيد كه با تندروي و مبالغه جويي خود را گرفتار بلا نكند.

لازم است در تمام زندگي مواظب او باشيد كه سرعت چرخش از ۱۵۰ كيلو متر در ساعت تجاوز نكند. او در تمام عمر محتاج توجه و محافظه كاري شماست كه نلغزد و از جاده سلامت خارج نشود

 

طالع بینی هندی زن متولد خرداد

زن متولد خرداد معتقد است ماهی برای مغز مفید است اگر می خواهید او را شیفته خود كنید یك بشقاب ماهی را تا ته بخورید! او پول زیادی بابت هزینه پستی می پردازد و همیشه هم به تنهایی به پستخانه می رود . اگر شما دوست او هستید از دریافت یك خروار كارت پستال و یادداشتهای كوچك او خوشحال خواهید شد چون او دایماً با شما در تماس است . دفترچه یادداشت او پر از قرار ملاقات ، برنامه و وظایف اوست و اگر می خواهید او را ببنید، حتماً دو هفته قبل وقت ملاقات بگیرید . او عاشق دیدن نمایشهای جدید ، آخرین فیلمها و خواندن جدیدترین كتابهاست و كسی است كه با رضایت كامل با شما به گردش های هنری ، علمی ، تفریحی یا ورزشی می آید .

بعضی از مردم می گویند كه زن متولد خرداد معمولاً شایعات خوبی برای گفتن دارد و می شود اعتراف كرد كه خبرهای بی مزه و یا چرت و پرت نمی گوید . خبرهای او بسیار وسوسه انگیز و داغ و مربوط به مسائل روز است . توصیه می كنم هیچ رازی را به او نگویید ، چون مطمئناً كمی دور خودش می چرخد ، چای دم می كند و برای پخش خبر جدید به یكی از دوستان تلفن می كند .

زن متولد برج خرداد دوست دارد بلوز و شلوار راحتی بپوشد . او قلباً‌ فمینیست است و عقیده دارد كه زنان از هر نظر با مردان مساوی هستند و او نیازی ندارد كه زنانگی خود را با زلم زیمبو و یا لباسهای چین واچین ثابت كند بلكه می خواهد او را فقط به خاطر خود و افكارش دوست بدارید بنابراین خود او نیز به ذهن شما بیش از ظاهرتان علاقمند است .

بیشتر زنان متولد خرداد بسیار سرشناس هستند . اگرچه برخی می گویند آنها آدمهایی سطحی هستند ، اما در واقع اینطور نیست.

بر خلاف این،زن متولد خرداد خود را به سرعت با محیط وفق می دهند. آنها همانطور كه در بحثها در مورد موضوعات اصلی و شاخه های فرعی صحبت می كنند ( چون آنها عاشق بحث و مذاكره هستند ) به راحتی هم می توانند موضوع را عوض كنند. دوستان یك زن خرداد توصیفهای مختلفی از او دارند.

گاهی معتقدند زن خرداد شبیه آفتاب پرست است و تحت تأثیر محیط و افراد مختلف رنگ عوض می كند. اما بطور كلی بهترین ویژگی او این است كه حتی اگر سعی كنید به هیچ وجه به ذهن او راه نخواهید یافت. فقط می دانید كه هفت روز هفته هر روز بیست و چهار ساعت كار می كند . اگر زندگی یا حتی اتاق خود را با او تقسیم كردید مطمئن باشید شادی او در تمام ساعات شبانه روز شما را مات و متحیر می كند .

فكر نمی كنم كه زن متولد این برج مادر خیلی خوبی باشد ، او هم مثل همتای مردش بچه ها را وقتی دوست دارد كه بزرگ می شوند و زبان باز می كنند و به جای اینكه خودش بچه دار شود و یكی دو سال خود را به زحمت بیاندازد و هر سه ساعت یك بار بچه را تر و خشك كند و در تختخواب بگذارد ، ترجیح می دهد كودكی را به خانه بیاورد و به فرزندی بپذیرد!

رفتار او اصلاً مثل مادرها نیست. اگر برای بچه ها آشپزی كند ، لطف زیادی در حق آنها كرده و بچه ها باید خیلی هم خوشحال باشند . او بیش از تغذیه جسم، به تغذیه مغز آنها اهمیت می دهد و بچه ها را به سوی آموختن سوق می دهد و برای آنها داستان می خواند و آنها را تشویق می كند كه عاقلانه فكر كنند . اگر بچه ها بخواهند مادر آنها را در آغوش خود بگیرد ، احتمالاً دلسرد و ناامید می شوند ، اما اگر بخواهند آنها را نصیحت كند ، حتماً به آنها كمك خواهد كرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!