Blog

زن متولد فروردین

زن متولد فروردین

زن متولد فروردین

زن متولد فروردین

مشخصات كلی متولدين فروردين ماه:

پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رك و بي‌پروا ، زود عكس‌العمل نشان مي‌دهد، لايق و كاردان ، عاشق قدرت ، بي‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل امر و نهي ، طرّاح ، اهل هيجان ، حادثه‌جو ، پرتوقّع ، رياست مآب ، با اعتماد به نفس ، سازنده ، به گذشته فكر نمي‌كند ، جوانتر از سنش ، شايسته ، ماجراجو ، روشنفكر ، دقيق ، اشتباه خود را نمي‌پذيرد ، با مديريّت عالي ، متنفّر از مداخله ديگران ، فعّال و جنجالي ، با شهامت ، با مطالعه ، هوشيار و زرنگ ، صاحب عقيده ، مبتكر ، مقتدر ، اهل بخشش ،اهل تنوّع ، با حس مسئوليّت ، پر انرژي ، اهل كشمكش و ستيز ، سالم و پرقدرت ، خودخواه، گاهي ياغي ، بي ريا ، گاهي خشك و يك دنده ، مخالف دوز و كلك ، در باطن ضعيف‌تر از ظاهر است ، مددكار ، گاهي غير واقعي و غير منطقي ، هوشمند.

تركي استانبولي :برج قوچ
تركي آذربايجان :آغلار_گولر
رومي :آريئس
بارزترين خصوصيات :جسارت
گروه :آتش
روز شانس :سه شنبه
عددشانس :۹
سنگ شانس :الماس
رنگ شانس :قرمز آتشي،اناري،سرخ
گل هاي شانس :لاله،بابونه
بوهاي شانس :لاوانتا،عطر،مانوليا
موزيك شانس :موسيقي تند و ريتم دار و مارش
بزرگ ترين ايده آل :ظفر و پيروزي
بزرگترين اشتباه :عجله و شتاب
بزرگترين آرزو :پيشوايي و رهبري

در زندگي،انسان هايي زنده دل،پرانرژي مانند شما كه رنگ شادي به زندگي مي بخشند،بسيار كم وجود دارد.مي توان به شما نمك و چاشني زندگي نيز،نسبت داد.شما از نوع انسان هايي هستيد كه به ديگران،شوق و اشتياق،جسارت و شادي مي بخشيد.كسي كه با شما و در كنار شما باشد،هرگز دلتنگ نشده و حوصله اش سر نمي رود.اما تمامي اينها فقط زماني اتفاق مي افتد كه شما بخواهيد،زيرا شما قبل از هر چيز به فكر خود بوده و هر جملهاي را با «من» شروع مي كنيد.

ستاره شما
ستاره شما مارس كه تمثيل كننده جاذبه،جنگ و سكس بوده و يكي از بزرگترين قدرت ها،به شمار مي رود.اين ستاره تحت تأثير آتشي سوزنده و داغ و خشن و بي رحم است.اما اين مطالب باعث بيم و هراس شما نشود،زيرا به اين معني است كه تا جايي كه اين دوست آتشين شما را ياري مي دهد،شكست نخواهيد خورد.تمثيل كننده جاذبه و جنگ،كساني را كه مخالف او نباشند،حفاظت كرده و به آنها نيرو و قدرت مي بخشد اما نظير هر ستاره بزرگ،بايد در مقابل به دست آوردن خواسته هاي خود بر اساس تأثيرات خوب آن،از تأثيرات سنگين آن نيز بايد خود را محافظت كنيد.

ستاره مارس،انرژي،مجادله،درگيري،جسارت،تندي و خشم را نيز تمثيل مي كند.خصوصيات تند ستاره خود را با ذيذ منفي ننگريد،فقط بدانيد كه هر از گاهي بايد ستاره خود را مهار كرده و كنترل كنيد،زيرا مارس،دوره هاي دشوار و غير قابل تحملي خواهد داشت.اگر در آن دوران،تحت تأثير ستاره خود قرار گيريد،به انساني نا آرام،ناسازگار،به رفتار و جنگ طلب،تبديل خواهيد شد.و نبايد فراموش كنيد كه بيهوده به اين ستاره،تمثيل كننده«جنگ و مناقشه»لقب نداده ايد.

جاذبه و مسايل جنسي
ستاره مارسي كه تحت نفوذ و تأثير آتش است،همان اندازه كه شما را در جنگ ياري مي دهد در عشق و جاذبه نيز حامي شما خواهد بود.اين ستاره به زن ها نيروي جاذبه و به مردها نيز،نيروي سكس فوق العاده اي مي دهد.

 

عقل
قوچ برترين ماه ها به شمار مي آيد.اين برج،كله و سر را تمثيل مي كند.به اين دليل،شما انساني عاقل و باهوش هستيد.به راحتي حساب كرده،تصور كرده و كارها را رديف مي كنيد.اما توصيه ما به شما،صبر و شكيبايي است،زيرا بزرگترين خطاي برج قوچ،عجله و شتاب در كارهاست.هر چند ستاره شما،بيشتر اوقات امكانات خوبي در اختيار شما قرار مي دهد،اما به سبب كم صبري و نا شكيبايي،فرصت هاي خوب را از دست مي دهيد.

هوش سرشار و مغز پركار شما،امكان هر نوع طراحي و نقشه را به شما مي دهد.از آنجايي كه شما متولد اولين ماه سال هستيد،پيشوا و ليدر به حساب مي آييد.آينده نگر بوده و از وجود امكانات متعدد براي شما،اطلاع داريد.اما در اين مرحله از كار،با عجله و شتاب خود،تمامي كارها را به يك باره زير و رو مي كنيد.به اين سبب يا،بايد بسيار صبور و شكيبا باشيد و يا به همراه كسي كه به او اطمينان كامل داريد،حركت كنيد.در اين مورد يكي از دوستان متولد باكره و يا بز،ياور خوبي براي شما خواهد بود.

 

اعتماد
متولدين قوچ،بسيار راستگو و صادق هستند و تصور مي كنند كه ديگران نيز مانند آنان خوش نيت و صادق مي باشد.براساس اين،مكررآدچار اشتباه و خطا شده و نا اميد و مأيوس مي شوند.پس به اين دليل در برقراري دوستي و اعتماد و اطمينان به كسي،هميشه محتاط مي باشند.متولد هر ماه،سيستم دفاعي مخصوص به خود را دارد و سيستم دفاعي شما نيز به صورت هجوم،جسارت و خشم مي باشد.اما اين سيستم دفاعي هميشه نتيجه مطلوب و دلخواه را به دنبال ندارد.زيرا شما،دائمآتحت تأثير آتش،بوده و هر لحظه از روي احساسات،رفتار مي كنيد.اگر در مقابل شما،انساني ساكن و خونسرد وجود داشته باشد،هرگز امكان غلبه بر وي را نداريد.

 

عصبانيت
متولدين فروردين ماه، سريعآعصباني شده و از كوره در مي روند و عصبانيت و خشم آنان،بسيار ويرانگر است.در اصل تنها كاري كه ميتوانيد انجام دهيد،فرياد كشيدن است و با فرياد كشيدن،كنترل خود را از دست داده و زشت ترين و شكننده ترين سخنان را بر زبان مي آوريد.ستاره مارس باعث اين نوع خشم تند و سوزنده شده كه سريعآ آرام و خاموش مي شود.اما بعد از برطرف شدن خشم و غضب،نادم و پشيمان مي شويد.

روحي،مي شود.خشم و عصبانيت در متولدين فروردين ماه به صورت يك عادت رفتاري مي باشد.كه خيلي زود آتشي شده و بدون تفكر و درنگ،هر سخني را بيان مي كنند،گفته شده كه يكي از معروف ترين تيپ هاي متولدين فروردين،رهبر و اكستر«آرتوتوسكاني»بوده كه به هنگام عصبانيت،از يقه يكي از اعضاي اركستر گرفته و هل مي داد.

 

انرژي و قدرت خيال پردازي
علت اين عصبانيت شما،انرژي و قدرت زيادي است كه ستاره مارس به شما مي دهد.واگر انرژي خود رادر راهي مثبت به كار نبريد،تبديل به خشم ويرانگر،خواهد بود.اما در عين حال شما صاحب قدرت خيالپردازي،هستيد.زماني كه انرژي و قدرت خيالپردازي شما در كنار هم باشند،شگفتي هاي بي نظيري خلق مي كنيد.«هانسي اندرسن»كه يكي از مشهورترين داستان نويسان دنيا،به شمار مي رود،با يكي كردن انرژي و قدرت ابتكار و خيالپردازي خويش،توانسته داستان هاي بي نظيري خلق كند.

فراموش نكنيد كه شما متولد اولين ماه يعني فروردين و به اين سبب پيشرو بوده و صاحب انرژي بسيار،قدرت و جاذبه مي باشيد.و اگر اين نيروهاي فوق العاده خود را در راه هاي صحيحي صرف كنيد،به موفقيت هاي زيادي دست خواهيد يافت.

 

حسادت
يكي از خصوصيات ستاره جاذبه و جنگ شما،حسادت مي باشد.متولدين فروردين ماه هميشه آرزو دارند كه در رده اول قرار داشته باشند.اين نوع انسان ها كه هميشه طالب،جلب توجه مردم بوده و مي خواهند محبوب و مورد پسند هم باشند،اگر در رده دوم و درجه پاييني قرار بگيرند،يك حس حسادت ناگهاني به آنها روي مي آورد.در اصل شكست،متولدين فروردين را براي مدت كوتاهي،ناراحت و مأيوس مي كند.اما آنان با تكيه به انرژي بزرگ خود،سريعآ به خود آمده و دنبال موفقيت و پيروزي هاي ديگري مي روند.بزرگترين دشمن ويران كننده،متولد فروردين ماه،حس حسادت وي،مي باشد.

زيرا او اعتقاد دارد كه برترين و ممتازترين است.در مسئله برتر بودن و حسادت،جنسيت طرف مقابل،مهم نيست.مرد متولدين فروردين ماه،ممكن است به زن كه برتر از اوست،حسادت بورزد و زن متولد فرورين ماه،نيز احتمالآبه مرد برتر از او كه رقيب وي مي باشد،حسادت ورزيده و مخالفت كند.اين حس برتري جويي و حسادت ورزي در رشته هاي هنري مربوط به متولدين فروردين،بيشتر خود را نشان مي دهد.

معاشرت و شيرين صحبتي
انسان متولد فروردين ماه،داراي خصوصيات ضد و نقيض زيادي مي باشد.خصوصيات جاذبه،شادي و نشاط،محبوبيت،خشم و غضب،جنگ،حسادت،رويا و خيال پردازي توامآ در وجود متولد فروردين،جلوه مي كند.اما اگر توانايي تشخيص و جداكردن هر يك از آنها را داشته و هر يك را در جاي مناسب خود،بروز دهد،انساني بسيار محبوب و دوست داشتني خواهد بود.وانسان هاي ديگر از هم صحبتي و سخنان شيرين متولدين فروردين كه احساس متعادل دارند،خسته نمي شوند.زيرا آنان بر اساس قدرت خيال پردازي و نشاط و ديدن جنبه هاي عجيب مسائل،به راحتي خود را با طرف مقابل وقف داده و ارتباط صميمانه بر قرار مي كنند.

متولد فروردين ماه،هر زمان كه اراده كند،مانند برليان كه سنگ شانس به حساب مي آيد،سخناني باارزش،درخشان و زيبايي بيان مي كند.متولدين اين ماه مانند الماس كه سخت ترين سنگ معدن مي باشد،قوي و پر قدرت هستند.هرگزامكان خوار و خفيف جلوه دادن متولدين فروردين،وجود ندارد.اما همان طور كه الماس كه از كربن خالص به وجود آمده،در آتش سوخته وخاكستر مي شود.خصوصيات جنگ جويي و عصبانيت و حسادت،باعث نابودي،متولدين اين ماه،مي شود.

آتش
متولدين فروردين ماه،تنها از آتش درون خودشان،نابود و هلاك مي شوند.آتش متولدين اين ماه خيلي زود شعله ور مي شود.از آنجا كه برج قوچ،كله را تمثيل مي كند،ناراحتي سر در متولدين فروردين ماه بيشتر ديده مي شود.متولدين قوچ صبور و جسور هستند و از بيماري ها نترسيده و حتي نمي خواهند اين مسائل را باور كنند.

زنان متولد فروردين ماه مانند مردان آن، خود را هر نظر برتر ديده،پر انرژي،جسور،خونگرم و جذاب هستند و نيز زبانزده مردم هست.

خصوصيات متفاوت مردان و زنان فروردين
زن متولد فروردين حريص است.اين حرص كه در مرد فرورديني،وجود ندارد،باعث پيشرفت زياد،وي مي باشد.ستاره جاذبه و جنگ،حرص و طمع بي حد و مرزي به زن متولد فروردين داده است.به همين سبب زن فرورديني به جاه و مقام و موقعيت و پول بسيار اهميت مي دهند.

اوضاع شغلي
زنان متولد فروردين حريص هستند و با انتخاب هدف خود،در مسير پيشرفت هم گذاشته و چون تصميم به رسيدن به مقام بالا دارند،كار و تلاش را قبول مي كنند.كار در نظر آنها هرگز وسيله اي نيست كه مقداري در آمد داشته و سرگرمشان كند.بلكه كار و تلاش براي آنها به عنوان هدفي براي پيشرفت و رسيدن به مقام و پول فراوان و شهرت و آوازه مي باشد.و نيز اين انسان هاي فروردين بالاخره روزي با استفاده از جذابيت و گيرايي خود به موقعيت و مقامي كه در نظر دارند،خواهند رسيد.

سر به هوا و بي قيد و بند بودن
زن فروديني از برقراري رابطه دوستي و رفاقت خشنود شده و به دوستي هايخود اهميت مي دهد.زنان فرورديني كه خود يا همسرشان،در آمد خوبي دارند،در قبال دوستان خود بسيار دست و دلباز و سخاوتمند هستند.زن فرورديني از تعقيب مد روز بسيار لذت برده و به طرز لباس پوشيدن خود اهميت زيادي مي دهد.بزرگترين ايراد زن فرورديني،شك و ترديد و دودلي وي مي باشد.علي رغم دقت در آرايش و لباس و ظاهر خود،باز هم با تصور اين كه عيب و ايرادي دارد،بسيار ناراحت و دلگير مي شود.و در اين موارد هميشه شك و ترديد دارد.او فقط گفته هاي يكي دو نفري كه دوستشان دارد و به آنها اعتماد مي كند،باور كرده و قبول مي كند.

زن فروردين ماه در مورد دوستي ها،روش هاي عجيبي دارد.و به علت تأثير تمثيل كننده جذب و جاذبه،بسيار حسود مي باشد.زني زيباتر و شيك پوش از خودش را ببيند،حسادت مي كند.و به دليل داشتن وسواس و ترديد و دقت و بررسي ظاهر خود بيشتر اوقات،عيب هاي خود را يافته و در مورد طرز لباس پوشيدن،آرايش و زيبايي يك زن بسيار با تجربه مي باشد.و اين كنجكاوي و دقت در لباس و آرايش گاهي تا حد وسواس و بيماري پيش مي رود و آنها تنها براي لباس و آرايش و ظاهر خود،پول زيادي مصرف مي كنند و گاهي تا حد اسراف كاري پيش مي روند.

غرور
زنان فروردين ماه بسيار مغرور مي باشند و شما تنها با گفتن سخني بدون فكر و تأمل،مي توانيد آنها را دلخور و ناراحت كنيد.وزن فروردين به هنگام دلخوري،عكس العمل شديدي نشان داده و حتي كنترل خود را از دست داده و حادثه اي پديد مي آورد.

به رحم و شفقت آوردن
احساسات و ترحم و دلسوزي زن فروردين ماه،بسيار قوي مي باشد.اين زن كه ستاره جاذبه و جنگ به او صفات برتري ارزاني داشته،با آگاهي از امتياز و برتري خويش،در بعضي موارد بسيار بخشنده و رئوف است.او براي انسان هاي ضعيف و خجالتي و پايين تر از خود،بسيار متأسف شده و هميشه براي كمك و ياري به ديگران آمادگي دارد.

ترحم و حسادت
زنان فروردين ماه به عشق و محبت،بسيار اهميت مي دهند.ازدواج براي آنها امري مقدس مي باشد.غير از فرورديني هاي بسيار حريص،بقيه آنها آرزوي يك ازدواج دائمي و خانه اي گرم و پرمحبت تا آخر عمر را دارند.براي اهميت دادن زن فرورديني به ازدواج،علت مهمي وجود دارد.امر ازدواج را در زنان فروردين،خورشيد و مارس و در مردان ماه و ونوس تعيين مي كند.به همين سبب مي توان گفت تمامي زنان فروردين،ازدواج مي كنند.

اگر ازدواج در سنين پايين باشد،معمولآنتايج خوبي ندارد.اما زنان فروردين كه بعد از سن بيست و پنج سالگي ازدواج كنند،معمولآ اين زناشويي تا آخر عمر ادامه خواهد داشت نبايد اين تصور را داشته باشيد كه زن فروردين ماه حتمآ بايد عاشق شده و بعد ازدواج كند،گاهي،بعضي مسائل مانند پول،شهرت،مقام نيز در ازدواج آنها نقش بسزايي دارد.يعني زن فروردين،توجه و علاقه خود را تنها به خود اختصاص نداده بلكه به پول و مقام و نام و ثروت او اهميت بيشتري مي دهد.زنان فروردين نيز در مورد مسائل عشقي و عاطفي بسيار حسود مي باشند و با مردان فرورديني در اين مورد،رقابت مي كنند.

همسر ايده آل
متولد فروردين حسود و مشكوك مي باشد و اگر ايده آل شما زني ملايم و آرام هست زن متولد تير ماه و يا اسفند،شما را بيشتر خشنود مي كند،اما اگر فكر مي كنيدبا زني كه اعتماد به نفس زيادي داشته و خوش نيت است و در مورد كسي كه دوست دارد،حسادت مي كند،سازگاري بيشتري داشته باشيد،بهتر است با زن فروردين كه دقيقآاين خصوصيات را دارد،ازدواج كنيد.اگر شوهر اين زن،مردي بخشنده و فهميده و برتر از خود او و داراي شخصيت قوي و سالمي باشد و حرفي را كه مي زند حتمآ عمل مي كند،باشد،براي هر دو طرف خوب و نيكو مي باشد.

عشق و علاقه نسبت به كودكان
زنان متولد فروردين،نسبت به كودكان علاقه زيادي دارند و با آنها خوب كنارمي آيند.فرزندان زن فروردين،بعد از تولد،بسيار تغيير مي كنند.خسيس ترين زن فروردين نيز،اقدام به فداكاري هاي بزرگ در مورد كودك خود مي كند.و چيزهايي را كه در زندگي خود صاحب نشده با سعي و تلاش بسيار به فرزند خود مي دهد.زنان فرورديني مانند تمام مسائل ديگر،در مورد تربيت فرزند خود نيز داراي عقايد و تفكرات بخصوصي هستند،و فرزندان خود را طوري تربيت مي كنند كه از نظر مادران ديگر نا مناسب و حتي عجيب جلوه مي كند.

طالع بینی زن متولد فروردين

او بيش از هر زن ديگري در دنيا مي‌تواند بدون مرد زندگي كند. داراي قابليتهاي زيادي است بطوريكه تقريبا از عهده انجام هر كاري از فروشندگي تا نخست وزيري بر مي‌آيد. خوش بين است و خواهان داشتن كاري در خارج از منزل مي‌باشد. عصبانيتهايش ظاهري و مهربانيش عميق و واقعي مي‌باشد.

نماد: حمل

وقتی لرد بایرون نوشت “عشق از زندگی جداست” بدون شک منظورش افرادی غیر از زن های متولد فروردین‌ماه بوده است. نمی دانم به کسی که عاشق یک چنین زنی باشد، باید تبریک گفت و یا به حالش متاسف بود. ممکن است تصور کند که عشق همه چیز زندگی است. در حالی که او چنان مجذوب دنیای خاص خویشتن است که در عمل فقط آن را همه چیز زندگی می داند. او بیش از هر زن دیگری در این دنیا می تواند بدون مرد زندگی کند.

طبیعی است که زندگی بدون مرد، مفهومش زندگی بدون احساسات عاشقانه نیست. او همیشه دلش می خواهد و شاید بتوان گفت نیازمند آن است که قلب مهربان و خواب های طلایی اش به خاطر او بتپد و به همین دلیل هم همیشه یک چنین موجودی در ذهنش وجود دارد و موجودی که ممکن است مربوط به سال های بسیار دور گذشته و یا سال های بسیار دور آینده باشد، اما به هر حال او در شب های مهتابی بهار به این عشق رویایی خود می اندیشد و نکته جالب آن که به رغم وجود یک چنین آرزوی عمیقی، اگر یک چنین شخصی وجود خارجی نداشته باشد، کمبود آن را احساس نمی کند. زیرا همیشه در ضمیر ناخودآگاهش معتقد است که هر کاری را که یک مرد می تواند بکند، خودش قادر است بهتر از آن را انجام بدهد.

زن متولد فروردین خودش راهش را در زندگی باز می کند و مایحتاج زندگیش را خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می کند بدون این که نیازی به وجود یک مرد داشته باشد. به نظر او انجام کارهایش به دست خودش خیلی سریع تر از آن صورت می گیرد که به انتظار دیگری بنشیند و طبیعی است که یک چنین خصوصیاتی به مزاج مغرور مردها خوش آیند نیست. زن متولد فروردین مثل مرد متولد این ماه خواهان رهبری و پیشتازی است و این خواسته شامل تمایل او به برداشتن اولین قدم در امور عشقی نیز می گردد.

دختران متولد این ماه همیشه تعدادی عاشق سینه چاک در اطراف خود دارند و با وجود این، همیشه در تخیلات خود دنبال کسی می گردند که جزو این عده نباشد. او در صورت لزوم می تواند سریعا هم رنگ جماعت بشود ولی در عین حال دارای آن سرسختی نیز هست که بتواند از راحتی ها چشم بپوشد و با سیل مخالفت ها سینه به سینه بجنگد و به سینه هر مردی که عشقش را مورد تهدید قرار داده است، دست رد بزند.

بهترین نمونه خصوصییات اخلاقی یک متولد ماه فروردین را در اسکارلت اوهارا در فیلم باشکوه برباد رفته میتوان دید و او به هنگامی که از گرسنگی در شرف فوت بود تنها و بدون دوست و بدون اینکه امیدی داشته باشد که مردی بیاید و نجاتش بدهد و لباسش را پاک کرد و خطاب به کائنات فریاد زد: “من به زندگی ادامه خواهم داد… زنده خواهم ماند… دیگر گرسنه نخواهم ماند و حتی اگر لازم باشد دروغ بگویم و دزدی کنم، خدا را شاهد می گیرم که دیگر هرگز نگذارم گرسنه بمانم” و این درست نمونه کاملی از خصوصیات اخلاقی یک متولد ماه فروردین است و او حتی پس از این که در زیر ضربات خرد کننده خوادث به کلی درمانده شد و تنها طفلش مُرد و مردی که دوستش می داشت و جانش را برای خاطر او به خطر انداخته بود ترکش کرد، باز قادر است بگوید که: “باشد و فردا هم برای خودش روز دیگری است.” و این باز نمونه کاملی از طرز فکر زنی است که طبیعت، اولین ماه سال را برای آمدنش انتخاب کرده است.

زنی با قدرت فراوان که می تواند بر هر غم نامه ای یک نقطه پایان بگذارد و قادر به ایفای کامل نقش یک زن است. یعنی فرو ریختن اشک در موقع لزوم و به عهده گرفتن نقش مرد به هنگامی که مردی در زندگی او وجود نداشته باشد. طبیعی است داشتن یک چنین خصوصیات تهاجمی چندان جالب نیست و اما خوش بینی و امید او به آینده روشن، ضامن معتبری برای سعادتمند شدنش می باشد.

زن متولد فروردین، در صورت مساعد بودن زمینه در ابراز عشق پیش قدم می شود و بگذارید او بفهمد که دوستش دارید و اما خیلی هم دنبالش نروید. وفاداری او به عشق تا زمای که شما به آن پایبند باشید، خارق العاده است زیرا وی اصولا موجودی رمانتیک می باشد. او به هیچ صورت مایل نیست که شکار شود و اما اگر دید که شما تعقیبش نمی کنید، دلسرد می گردد. کما این که او از مردی که بخواهد به طور کامل بر وی مسلط باشد، گریزان و از مردی هم که خودش را روی پاهای او بیاندازد، روگردان و بیزار است.

متولد فروردین قبل از آن که بگذارد گرمی عشق سراسر وجودش را در بر گیرد، می خواهد با دل مرد دلخواهش دست و پنجه نرم کند تا در این کشاکش طعم قدرت مردانه او را بچشد. او به طرز باور نکردنی ای رویایی است و همیشه آرزو دارد پرنس مورد علاقه اش سوار بر اسبی سفید بیاید و او را برباید و به خاطر عشق او با دنیا بجنگد و آن چه را می خواهد در اختیارش بگذارد، بدون این که قدرت مردانگی خود را فراموش کند و چون یک چنین موجودی فقط در رویا وجود دارد، اغلب تنها می ماند. روزهایش روشن و مملو از هیجان است و شب هایش تاریک و خاموش اما شعله های امید هرگز در قلبش خاموش نمی شوند و او پس از هر شکست، قدم تازه ای پیش می گذارد. او باید از عشق خود احساس غرور کند اما این امر نباید موجب بشود که شما ذوق و استعداد او را نادیده بگیرید و هر قدر نیازمندی او به شما زیاد تر باشد، باز کوشش می کند که دو برابر آن نیازمندی های شما را برآورده سازد. او می تواند از خطای دوستانش چشم بپوشد، مال و وقتش را صرف دیگران کند، اما وقتی پای دل به میان آمد، ناگهان موجود دیگری می شود. “آن چه که از آن اوست” این امر قاطعیت مطلق دارد. کوچک ترین خطایی می تواند حسادت او را مثل یک بمب منفجر کند. مراقب باشید که در حضورش از هنرمند مورد علاقه خود تعریف نکنید و یا از زن دیگری ولو این که از دوستان او باشد، صحبتی به میان نیاورید. مردی که زنش متولد فروردین است، بهتر است در اداره منشی مرد داشته باشد. این زن حد متوسط ندارد و اگر دلش بشکند، در مدتی بسیار کوتاه از توده ای آتش تبدیل به قطعه ای یخ می گردد اما نکته مهم این است که آتش تنش زود خاموش می شود در حالی که سردیش ابدی است.

زن متولد اولین ماه سال چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن خواهان آزادی فراوان است و متوقع است که شما به وی و وفاداریش اطمینان کامل داشته باشید در حالی که عکس این امر را الزامی نمی داند. او به رغم تمایل شدیدی که به آزادی خود دارد، فوق العاده به شوهرش وفادار است و متولد این ماه به طور طبیعی قادر به دوست داشتن دو مرد نیست زیرا بیش از آن صاف و صادق است که بتواند یک چنین نقش ریاکارانه ای را به عهده بگیرد و ایفای نقش کند. اگر این زن، شوهر داشته باشد و عاشق مرد دیگری گردد، قبل از آن که به وی خیانت کند، رک و راست حقیقت را به شوهرش می گوید که دیگر نمی تواند زندگی مشترکی داشته باشد. این زن می تواند شور و هیجانی بسیار عمیق و تخیلاتی صوفیانه و عارفانه داشته باشد. این دو خصلت به شیوه ای غریب در وجود او با هم آمیزش دارند. او هر نوع رابطه ای را صمیمی و حقیقی و ابدی می داند و خیانت و بکار بردن حیله‌های زنانه را به کلی احمقانه و غیر ضروری می داند. عشق او مثل حرکات و گفتارش، بی غل و غش و رک و پوست کنده است.

زن متولد برج حمل، اصولا واجد قابلیت های زیادی است، به طوری که تقریبا از عهده انجام هر کاری از فروشندگی تا نخست وزیری بر می آید. اگر در ارتش باشد، خشونت یک گروهبان را به خود می گیرد و اگر مانکن باشد، ظرافت های یک دختر تمام عیار هیجده ساله را در خود به وجود می آورد. به هر صورت به شغل و کارش علاقه مندی نشان می دهد و به این دلیل کم تر ممکن است که از کار به خاطر عشقش دست بردارد.

البته از آن جا که او دختر رمانتیکی است، این امکان وجود دارد که اگر عاشق شد، به خیال تحقق بخشیدن به رویاهای طلائی خودش و داشتن یک خانه کوچک زیبای چوبی در حاشیه جنگل های شمالی و نشستن جلوی بخاری که هیزم در آن شعله ور است و لذت بردن از زندگی در جوار معشوق سبب شود که موقتا کارش را رها کند و اما وقتی که رنگ های این خانه، جلای اولیه اش را از دست داد و این جا و آن جای طاقش شروع به چکه کرد، آن وقت با سرعت به جستجوی کسب و کار و موقعیت اجتماعی خود بر می خیزد. جلویش را نباید گرفت، زیرا اگر خواسته های روحی متولد فروردین ماه برآورده نشود، خیلی ساده از هر مشکل کوچکی که به وجود بیاید کوه بزرگی می سازد و دردسر درست می کند. در عمل تقریبا کاری وجود ندارد که زن متولد فروررین از عهده اش برنیاید.

اگر از او چیزی را بخواهد و یا احساس کند که داشتنش برای او ضروری است، قاطعانه قدم پیش می گذارد، اعم از این که آن کار انجام شدنی باشد یا نباشد و به همین ترتیب در مقابل مشکلات چنان پایداری ای از خود نشان می دهد و چنان خود را با محیط تطبیق می دهد که باورش به راستی مشکل است.

زنی را می شناختم که به علت خراب شدن وضع مالی شوهرش مجبور بود با سه بچه خود در یک آپارتمان دو اتاقه زندگی کند. او روزی در خانه با خانمی که فال قهوه می گرفت و اصلا با یکدیگر آشنایی نداشتند، برخورد کرد و این خانم، پس از نگاه کردن به فنجان قهوه ای که او از آن نوشیده بود، با ناراحتی گفت که زندگی سختی در انتظارش می باشد و این زن صادقانه پرسید: می توانید بگویید که این زندگی تلخ از کی شروع می شود؟

همین خانم یک روز به سرش زد که یک سگ هم بیاورد و نگاه دارد و چون صاحب خانه گفت که «خانم! شما خودتان هم برای دو اتاق زیادی هستید تا چه رسد به این که سگ هم بیاورید» برای جامه عمل پوشاندن به خواسته اش ناگهان به فعالیت افتاد و به این در و آن در زد و یک دوره کلاس کار با کامپیوتر دید و خلاصه در کمتر از یک سال وضع زندگی خود را از این رو به آن رو کرد. با در آمد خوبی که نصیبش شده بود، آپارتمان بزرگتری گرفت و سگ دلخواهش را به خانه آورد. او تمام این تلاش را فقط برای آوردن یک سگ به خانه و باز کردن جا برای آن سگ تحمل کرد. زن متولد برج قوچ به علت خوش بینی زیاد، همیشه معتقد است که تیره روزی و ناکامی سرانجام روزی بر طرف می شود و آفتاب همیشه زیر ابر نمی ماند و به علت داشتن یک چنین طرز تفکری است که به معجزه هم اعتقاد دارد و معجزه هم برای کسانی که به آن اعتقاد دارند، همیشه رخ می دهد. این خانم در کارهای خود خیلی عجول است و در نتیجه چه بسیارند دفعاتی که این عجله برایش اشکالاتی به وجود می آورد. اما او تا اولین تارهای خاکستری رنگ در لابلای موهایش پیدا نشده است متنبه نمی شود. به نصیحت کمتر گوش میدهد و مشهور است که هر چیزی را باید از راه تجربه یاد بگیرد. به غرور خود سخت پایبندی نشان می دهد و اعتقادش بر این است که شکسته شدن غرور پایان زندگی است.

از لحاظ عشق این امکان وجود ندارد که زن متولد شده در ماه فروردین فریب گرگ های در لباس میش را بخورد و او در مقابل مردان زن فریب مصونیت دارد. خطر بزرگتر، او را از جانب مردهای ایده ال و رومانتیک تهدید می کند که تازه در این مورد نیز او بارها مرد ایده آلی را که سر راهش قرار بگیرد، در بوته آزمایش قرار می دهد.

کمتر زنی ممکن است مثل زن متولد فروردین ماه مددکار و دادرس باشد. او خیلی راحت برای اطرافیانش هدیه های گران قیمت می خرد و در موقع بیماری از ایشان پرستاری می کند و به آن ها پول قرض می دهد و سعی می کند برایشان کار پیدا کند و از ایشان هم انتظار متقابل دارد.

او هر کاری را با شور و حرارت خاص انجام می دهد و اما شخصا منکر داشتن یک چنین خصوصیاتی است. او نه تنها مایل است که دوستان شوهرش را بشناسد، از میزان پس انداز او خبر داشته باشد و جزئیات کارش را بداند، بلکه حتی می خواهد که در خواب ها و رویاهای او نیز شریک باشد و همین حق را برای او قائل است. اگر بفهمد که شوهرش چیزی را از او پنهان کرده است، دیوانه می شود و عصبانیت او واقعا ناخوشایند است. هرگز نباید در جلوی دیگران کوچک ترین ایرادی از طرز لباس پوشیدن و یا آرایش کردن و یا رفتارش گرفته شود. اگر این نکته رعایت شود، او هم نسبت به رعایت حال و شخصیت شما در میان جمع پایبندی وسواس آمیزی نشان می دهد.

جریحه دار کردن غرور و یا به مسخره گرفتن احساساتش قلب او را می شکند. اگر او با یک چنین رویدادی مواجه بشود، به آغوش شوهرش پناه می برد و در آن لحظه دنیا برایش تیره و تاریک است و او خود را عمیقا بی دفاع و آسیب دیده احساس می کند و این جاست که شوهرش این امکان استثنایی را پیدا می کند تا موقعیت خود را در روح و قلب او استحکام بیشتری ببخشد. او عاشق قدرت است و می خواهد که همیشه واجد آن باشد و وقتی احساس کرد آن را از دست داده است، باید از جایی دوباره تحصیل قدرت کند.

حالت ایده ال و خوش بینی بیش از حد زن متولد فروردین اغلب باعث می شود که به هنگام مواجه شدن با حقایق زندگی آزرده خاطر بشود. در یک چنین مواقعی دستیابی به قلب او کار فوق العاده ساده ای می گردد. اندکی نوازش و بازگرداندن اعتماد به نفس به او، درهای دلش را چهار طاق باز می کند. او صمیمانه انتظار دارد که شوهرش در صورت لزوم با تمام قوا به جانبداری از وی برخیزد و با دشمن به مقابله برخیزد (اما شما این کار را چنان انجام بدهید که راه برگشت از بین نرود، زیرا همسرتان ممکن است خیلی زود یک چنین تصمیمی بگیرد). اگر مرد دلخواه خود را پیدا کند، به راحتی از همه چیز دست بر می دارد. او بدون وفاداری و صفای عاشقانه زندگی را هیچ می داند.

به عنوان زن خانه شریکی دلسوز و یار و یاور است. احتمالا خواهان داشتن کاری در خارج از منزل است زیرا محیط خانه برای شور و هیجانی که در وی وجود دارد، بسیار کوچک و محدود کننده است. عصبانیتش شبیه به جرقه ای است که ناگهان از آتش بیرون می ریزد و ناگهان ظاهر می شود و زود از بین می رود، اما تعداد این جرقه ها معمولا بیشتر از مواردی است که می تواند آرامش خیالی برای شوهرش ایجاد کند. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که عصبانیت هایش ظاهری است ولی لطف و مهربانی اش عمیق و واقعی است. اندکی پر حرف اما حرف هایش سطحی و بی پایه نیست و در آن آثار هوشمندی کاملا قابل مشاهده است و به این دلیل منطقا انتظار همدردی دارد. شوهر یک چنین زنی مجبور است او را به هنگام بروز بیماری به زور به رختخواب بفرستد اما بعد لازم است که کنارش بنشیند و دستش را در دست بگیرد.

زن متولد برج حمل در خانواده، فوق العاده فداکار و کمک رسان است. اگر شوهرش از کار بیکار شود، بدون تاخیر کاری پیدا می کند و نمی گدارد چرخ زندگی از حرکت بایستد. اما به طور حتم برای شوهری که در آمدش از او کمتر باشد، احترامی قائل نیست (در این حالت اگر چه او را ترک نمی کند اما شاید به علت جریحه دار شدن غرورش دیگر آن دلشادی سابق را نشان نمی دهد.) یک تعریف از طرز آرایش یک زن دیگر نیز همین حالت را در او به وجود می آورد اما خطرات احتمالی این کار خیلی بیشتر است. اگر بتوانید محیط زندگی خود را پابرجا نگاه دارید، او را به طرزی واقعا باور نکردنی شاد و دوست داشتنی خواهید یافت.

او به عنوان مادر پیوسته مواظب است که بچه هایش تمیز، شاد و سلامت باشند. عقل معاش خالق العاده از خود نشان نمی دهد اما شما می توانید او را یکی دو بار امتحان کنید. هیچ بعید نیست قابلیتش در این کار به اندازه ای که مورد نظر شماست باشد.

او ممکن است هر بار که بچه اش گریه می کند، بغلش نکند و یا مثل برخی از مادرهای دیگر در حمایت از کودکش روش اغراق آمیز نداشته باشد اما این بچه بلا شک مهربانی های مادرش را فراوان می بیند و عشق مادر به قدر کفایت نصیبش می گردد.

به علت داشتن تخیلات شاعرانه، دنیایی مملو از زیبایی ها و رنگ ها در ذهن بچه هایش به وجود می آورد. اما انضباط را هم لحظه ای فراموش نمی کند. تنبیه بدنی نمی کند ولی از حرفش هم بر نمی گردد.

او خیلی دیر به مواد مخدر معتاد می گردد اما از انتقام کشیدن لذت می برد و خیلی زود عصبانی می شود و خیلی زود هم آرام می گردد.

صمیمانه به شوهرش کمک می کند که به آرزوهایش جامه عمل بپوشاند. اگر شوهر زن متولد فروردین فقط به اندازه نصف مقداری که او به وی ایمان دارد، به او ایمان داشته باشد، زندگی زناشوئی آنها واقعا سعادتمندانه خواهدبود.

 

طالع بینی هندی زن متولد فروردین

 

دوشیزه های مریخی جذاب هستند و قدرتهای ویژه ای دارند و بیش از همتای مردشان در بدست آوردن دل دیگران موفق هستند .

زن متولد فروردین،حین ورود به یك اتاق ، با صراحت لهجه و صداقت جمع را مجذوب خود می كنند . بعضی به آنها بدگمان می شوند و برخی آنها را دوست دارند زنان مریخی را می توان از رنگ لباس شناخت . آنها مثل ماشینهای آتش نشانی از سر تا پا قرمز می پوشند .

بهتر است قبل از آنكه تصمیم بگیرند بچه دار شوند ، شغلی برای خود انتخاب كنند تا جنب و جوش و تحرك داشته باشد و بتوانند از این طریق شور و شوق همیشگی خود را ابراز كنند . در غیر اینصورت پس از ازدواج احساس می كنند محدود شده‏اند ( او در همه حال خواهان آزادی است ) و بحران از اینجا آغاز میشود . او فمینیست سر سختی است و با چنگ و دندان با شوهرش می جنگد . او زن خانه دار معمولی نیست و هیچ مردی نباید تلاش كند از او زنی خانه دار بسازد .

دختر متولد برج فروردین بسیار مستقل است . او همانطور كه خود را به دیگران نشان می دهد ، مرد مناسبی را برای ازدواج پیدا می كند و ازدواج او از همه حیث تمام و كمال خواهد بود .

با این كه فرزندانش تا زمانی كه با او زندگی می كنند ، او را محدود می كنند ، ولی او مادر خوبی برای آنهاست و درست زمانی كه آخرین بچه خانه را ترك كند، نهایت لذت را از زندگی خواهد برد . به كلاسهای هنری میرود و به فعالیتهای هنری می پردازد . از آنجا كه متولد این نشانه در پی منافع خود است و به آزادی های زیادی می دهد، پس دختران متولد این برج نباید در سنین پایین محدود شوند. او قبل از شناخت دیگری و علاقه به او ، اول باید خود را بشناسد كه شاید سالهای سال به طول انجامد . اگر در نوجوانی و اوایل جوانی گرفتار و محدود شود . شاید سی سال بعد تسلیم طبیعت شتابزده خود شود و زندگی زناشویی اش در معرض خطر قرار گیرد.

این زنان سرشار از شور و نشاط ، محبت و شگفتی هستند و می خواهند نقش مهمی را در زندگی بازی كنند . علاقه آنها به دیگران از آنجا ناشی می شود كه قوچ هستند و ریاست طلبی آنها به این علت است كه تحت سلطه مریخ‌ ـ سیاره ریاست طلبی ـ به سر می برند .

دختر متولد فروردین اگر مرد مناسبی را پیدا كند ، وقت را تلف نمی كند ، پا پیش می گذارد و حتی یك قدم هم به عقب نمی رود. او مثل همتای مردش گاهی خوش شانس است و گاه نیز معشوق رویایی اش همچون خرگوش گریز پا با وضع ناامید كننده ای فرار می كند . متولدین این برج همیشه باریك بین و آگاه نیست و ممكن است با گزافه گویی ( لاف و گزاف) افراد حساس را فراری دهد .

دختر فروردین در ظاهر سرزنده و زود رنج است اما در باطن بسیار كمال گراست و در یك روز واقعاً گرم بسیار احساساتی است این دختر اگر بفهمد شریك او گرگی در لباس بره است ، قیافه غم انگیزی پیدا می كند . او خیلی آسیب پذیر است و سعی می كند آن را پنهان كند .

نشانه های آبی و خاكی به امنیت خانوادگی نیازمندند اما زن مریخی باید از كسانی كه دوستشان دارد جدا باشد تا بتواند خود را بشناسد . او باید در اجتماع باشد تا اجتماعی شود . اگر این دختر زمانی را به خودش اختصاص ندهد از روابط بیزار و متنفر می شود، داد و هوار و گریه می كند و زبانه آتش خشم او بیش از توده آتشی است كه در یك قوطی كبریت می بینید.قوچ ماده تركه ای نیست اما خوش بنیه است .

باور نمی كنید ؟ او را در نظر بگیرید .

چگونه عاشق دختر متولد فروردین ماه شویم

۱

اولین چیزی که ممکن است شما در آشنایی با دختر متولد فروردین ماه متوجه شوید این است که هیچ یک از سه نوبتی که با او هستید به یک شکل نخواهد گذشت. دلیل آن این است که متولد فروردین مدام در جستجوی چیزهای جدید برای انجام و تجربه است و خود و عشق خود را در اعمالش غرق می کند. بنابراین اگر یک بار با دختر متولد فروردین روی دریاچه قایق سواری کردید، ممکن است دفعه بعد او دو صندلی در یک کنسرت موسیقی را رزرو کرده باشد. زن متولد فروردین به احتمال زیاد با شیوه های بشاش و شادی بخشی که برای انجام وظایفش طی می کند شما را متعجب خواهد کرد؛ در حالی که در اطراف او ممکن است هنوز کسانی اندر خم یک کوچه باشند. و جای تعجب نیست، هنگامی که شما وابستگی جوهر این فرد با آتش را که نمادی از پویایی و منبع انرژی شدید است، در نظر بگیرید.
۲

به احتمال زیاد یک زن متولد فروردین ماه حرفش را ناگفته نمی گذارد. صریح و بی پرده و رک و راست، مستقیما از اعماق قلبش و اغلب اوقات در جای نادرست سخن می گوید. ممکن است باور این نکته که او به راحتی به چاق شدن شما اشاره کند سخت باشد؛ اما درست در همان زمان به خاطر آرام پز خوبی که تهیه کرده اید قدردانی صادقانه اش را ابراز می کند. یک خطای صادقانه و ساده؛ یک زن متولد فروردین در برابر احساسات و عواطف اش راستگوست؛ به ندرت، زمانی که بخواهد به کسی حال خوبی بدهد، دروغ می گوید.
۳

زن متولد فروردین ماه گرم است اما اگر زیاد از او دوری کنید علاقه اش را از دست خواهد داد. اگر برای به دست آوردن زن متولد فروردین جدی نباشید و او را بازی دهید فقط به خاطر موقعیت های جدی تری که او خواهد داشت، از دستش می دهید. یک زن متولد فروردین به محیطی که از لحاظ فیزیکی برایش محرک باشد نیاز دارد و اگر مدت زیادی در چنین محیطی نباشد تبدیل به فردی بی میل، بی توجه و بی حوصله می شود. بنابراین اگر می خواهید همیشه توجه او را داشته باشید و او را به خود علاقه مند کنید؛ باید چیز جدیدی ارائه کنید و مشوق تجربه های نو برایش باشید.
۴

دختر متولد فروردین ماه ممکن است ناگهان بترسد یا عصبانی شود و در همان زمان دچار بثورات پوستی یا تبخال می شود. ممکن است شما بخواهید با یک مسافرت به همراه دختر متولد فروردین، او را مخفیانه سورپرایز کنید؛ او چیزهای برنامه ریزی نشده را دوست ندارد. چیزهایی مانند عجله برای رسیدن به پرواز، هتلی که رزرو نشده و در آخر خستگی که سبب سستی در محل کارش خواهند شد؛ ممکن است باعث ترک و دعوای بین شما شود. از طرف دیگر با یک اوقات تلخی ممکن است دستش را با غضب پرتاب کند و از دست شما بیرون بکشد و از شما دور شود. خوی متولد فروردین بدنام است؛ چیزی که شاهدی بر دلپذیر بودن او باشد وجود ندارد و ممکن است ناگهان برانگیخته شود. کلمات گرم و اقدامات شتابزده به سرعت سبب انحطاط او می شود.
۵

درحالی که در ملاقات با متولد فروردین ماه او شما را مسحور پویایی و ترکیب جذاب نشاط و درخشش خود می کند؛ اما خودتان در انتها ممکن است حسی از غرور و تکبر دریافت کنید. زمان هایی وجود دارند که او به شدت بر بهترین دانسته های خود پافشاری می کند؛ خواه سریعترین راه رسیدن به مرکز خریدی در مرکز شهر باشد، خواه تاریخ دقیق اولین باری که گوگل در دنیای مجازی ظاهر شد. با توجه به نماد برج فروردین که نوع خاصی از قوچ با سری خاص و سرسخت است، به احتمال زیاد در مواجهه با دختر متولد فروردین ماه همه استدلال های خود را در هم شکسته روی زمین خواهید دید و اوست که حرف آخر را در هر بحث و گفتگویی خواهد زد. این می تواند برای مردان متولد مرداد و آبان که منیت شان از یک ارتباط خوب برایشان مهم تر است، دشوار باشد. اما در نهایت غرور و صراحت بیش از حد متولد فروردین چیزی است که سبب می شود او با فعالیت و زرنگی خود جهان را در بر گیرد.
۶

متولدین برج فروردین به اینکه از راه خوشان کارها را انجام می دهند شناخته می شوند. بعید است شما بتوانید دختر متولد فروردین را در مورد روش تان برای میکس کردن موهیتو، تنها به این دلیل که همیشه این طور انجام شده است، متقاعد کنید. او برای انجام این کار بر راه خود اصرار دارد و ممکن است شما متوجه شوید که این کار را بهتر از شما انجام خواهد داد. این تمایل بر حسب موقعیت سیاره ها در زمان تولد او است که خارج از خط مشی جسورانه و مستقل او برای انجام کارها، سبب شده است متولدین فروردین به عنوان پیشگامان این جهان شناخته شوند. آنها کسانی هستند که می خواهند برای انجام یک پروژه جدید یا هدایت راهی نو، ابتکار عمل را در دست گیرند و با ذخیره عظیم انرژی و پویایی خود در اغلب، قریب به اتفاق موارد موفقیت شایسته خویش را کسب نمی کنند.
۷

آن روی سکه ی این شدت منحصر به فرد در طریق انجام کارها، بی حوصلگی با هر نوع محدودیت و مخالفتی است. متولد فروردین ماه به احتمال زیاد اگر خط مشی، مرد یا زنی را، سدی در مسیر اقدامات خود ببیند با خلق و خوی و طعنه واکنش نشان می دهد. در همان حال آن ها خوشی در زندگی را با افراط در قوانین و ضوابط بسیار، نمی گیرند. بنابراین اگر شما در حال برنامه ریزی هستید تا دختر متولد فروردین را به مکانی خاص ببرید؛ دوباره در این مورد فکر کنید. او ممکن است از انجام دادن یا ندادن رفتاری بیزار باشد و حتی ممکن است تنها برای رسیدن به هدف از مسیر خارج شود.
۸

سیاره حاکم بر نشانه فروردین ماه، مریخ است که خدای رومی جنگ بود. شاید این تاثیر است که میل شدید برای حرکت و بودن در میان انبوهی از چیزها را به او می بخشد. علاوه بر این فیزیک قوی نشانه برج فروردین است که سبب می شود ایشان حتی زمانی که حوصله ی رمانتیک بودن و نازک طبعی را ندارند؛ عاشقانی پرشور باشند. عشق ذاتی برای فعالیت های جسمی و فیزیکی و همچنین علاقه به ورزش و فعالیت در فضای باز در ایشان دیده می شود. بنابراین یک مسافرت همراه با قایقرانی یا چادر زدن زیر ستاره ها می تواند برای دختر متولد فروردین ماه ماجراجویی عاشقانه ایده آلی باشد و حتی شما با یکی، دو حرکت عاشقانه ی او سورپرایز شوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!