Blog

زن متولد مرداد

زن متولد مرداد

زن متولد مرداد

زن متولد مرداد

مشخصات كلي متولدين مرداد ماه:

پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت ، بسيار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد پيله ، خود بزرگ بين ، مقتدر ، مؤدّب ، فعّال و كوشا ، با ثبات و پايدار ، قوي و با اراده ، اهل معنويّات ، خود نما ، عاشق تعريف و تمجيد ، با جرأت و شهامت ، رهبر و فرمانروا ، زود گول مي خورد ، پر انرژي ، بلند نظر ، صدّيق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار ، شجاع ، علاقه مند به زندگي تجمّلي ، لجوج ، حساس ، پر توقّع ، پر تحمّل ، دوستِ واقعي ، يك پدر نمونه ، بي ريا ، رام شونده ، داراي خشمي طوفاني ، مدافع و پشتيبان اطرافيان ، علاقه مند به موسيقي ، بايد مورد ستايش قرار گيرد ، كمي حسود ، كار آمد ، دست و دلباز و تا حدودي ولخرج ، با گذشت ولي خودخواه ، بدون كينه ، فاقد بد ذاتي ، خون گرم ، ظريف كار ، سريع الانتقال ، خوش سيما و شكيل ، هميشه تميز ، يك دفعه و ناگهاني عصباني ميشود ، بسيار مؤدب و مورد احترام مردم.

تركي استانبولي: برج آسلان

تركي آذربايجاني: قويروق دوغان

رومي: لئو

گروه: آتش

روز شانس: يكشنبه

عدد شانس: ۱ و ۴

سنگ شانس: جواهر زرد،برليان زرد

رنگ شانس: زرد پررنگ،طلايي،نارنجي،كهربايي

گل شانس: رز قرمز،اركيده،كريزانتم زرد

بوي شانس: مشك،گل پرتقال،رز

موسيقي شانس: آهنگ هاي شاد

بارزترين خصو صيات: سخاوتمندي

بزرگترين ايده آل: در رده اول قرار گرفتن

بزرگترين اشتباه: خودپسندي

بزرگترين آرزو: مالكيت

نام ديگر ماه مرداد، «ماه پادشاه» است.شاهان هميشه جلوتر از بقيه هستند.ونبايد تعجب كرد كه اولين انساني كه پا به ماه گذاشت،آرمسترانگ،متولد مرداد ماه بود.اين كار خطرناك و شگفت انگيز كه سرانجامي نامعلوم داشت،فقط به وسيله انساني جسور،بي عيب،صاحب اراده،مطمئن به خود و شجاع مي تواند به مرحله اجرا گذشته شود.متولدين اين ماه غالبآ جسور و شجاع و نترس هستند.از اين رو غالب ماجرا جويان متولد اين ماه مي باشند.

ستاره شما

شما تحت تأثير خورشيد هستيد.خورشيد فقط ستاره برج شير و متولد مرداد ماه مي باشد.شما نيز در سايه خورشيد،كه موجب روشنايي و درخشش زندگيست،انساني بي همتا،مي باشيد.بسيار خوش شانس و خوش طالع هستيد.خورشيد تمثيل كننده ماه تولد شماست.شما انساني بسيار مورد توجه و محبوب و موفق در بسياري از جنبه هاي زندگي هستيد و موانع سر راه خود را به راحتي بر مي داريد.خورشيد در تمامي طول عمر شما پشتيبان شما خواهد بود.اگر خود را از بعضي خطرهاي ماه مرداد محافظت كنيد،هميشه يك زندگي خوب طبق مراد و خواسته خود خواهيد داشت.

نشاط و سرزندگي

شما به اندازه غير ممكني،سرزنده و بانشاط هستيد.و امكان محدود كردن انرژي شما وجود ندارد.بسياري از دوستان شما،در مورد كار و تلاش بي وقفه شما كه هرگز شكايتي نمي كنيد،متعجب مي شوند.شما توانايي و قدرت برداشتن سريع موانع سر راه خود هستيد و هر چه مشكل و سختي بر سر راه شما بيشتر باشد به همان نسبت با شور و شوق بيشتري مجادله كرده و همه چيز را پاك كرده و از بين مي بريد.

اين تحرك شما،هم در كار و خم در تفريح و سرگرمي و شادي خود را نشان مي دهد.بسيار بسيار مغرور بوده و خودتان را خيلي مي پسنديد.و هميشه فكر مي كنيد كه انساني بهتر از شما وجود ندارد.و هر بار كه اين را به خاطر آوريد،بيشتر مغرور مي شويد.اما متكبر نيستيد،و به انسانهاي ديگر از بالاي تپه اي نگاه نمي كنيد و آنها را حقير نمي بينيد،فقط تصور مي كنيد كه از آنها برتر هستيد.و چون يك شير هستيد به شايسته بودن خودتان به اين برتري،باور داريد.

مردانگي

همه مي دانند كه شما بسيار دلير و جوانمرد هستيد و رفتارهايي مانند دروغ و دورويي نداريد.دوستي،فوق العاده و دشمني دلير و خطرناك هستيد.شما از پشت سر حمله نمي كنيد و ترجيح مي دهيد كه رو در روي دشمن ايستاده و نظر خود را نسبت به او،بازگو كنيد.

استعداد،بازي كردن نقش و رل

مرداد ماه،پرده و صحنه را تمثيل مي كند.براي همين،بسياري از هنرپيشه هاي زن و مرد سينما از متولدين مرداد ماه هستند.شما بازي كردن نقش را خيلي دوست داريد.اگر امكان،امتحان كردن شانس خود،بر روي صحنه را نداشته باشيد،در اين صورت در تمامي طول زندگي خود،نقش بازي مي كنيد.شايد دوستان شما دريابند كه شما نقش بازي مي كنيد،اما افراد غريبه،متوجه اين موضوع نبوده و شخصيت تقلبي شما را باور مي كنند.

موفقيت

شما به هر كاري كه اقدام كنيد،موفق مي شويد.همان طور كه نقشه ها و طرح هاي شما،كامل و بي نقص مي باشد.به همان نسبت نيز،شما قوي،صبور و براي اجراي آنها،هستيد.كار براي ديگران،حتي اگر شرايط فوق العاده اي داشته باشد،شما را خشنود نمي كند.شما بايد بالاي تپه بوده و امر بكنيد.اين امر و نهي مي تواند در كاري عادي و كوچك و يا رياست دولت باشد.اما شما بايد آزاد و بي قيد و بند باشيد و تمام دستوراتتان اجرا شود.

چون خيلي بخشنده هستيد،پول براي شما لازم و ضروري است.اما ممكن است ستاره هاي ديگري كه در لحظه تولد شما،درخشيده اند،در انتخاب راه زندگي،شما را تحت تأثير قرار دهند.شايد تحت تأثير خورشيد،آرزوي ثروتمندي داشته باشيد.و از كوتاه ترين راه،به ثروت مي رسيد.از ثروتمندان مرداد ماه،مي توان به توليد كننده اتومبيل «خودرو» هنري فورد را نام برد.

سخاوتمندي و دست و دلبازي

در واقع سخاوتمندي رفتار بدي است.اما سخاوتمندي شما،در حد،اسراف است.و از كمك به ديگران نيز لذت مي بريد.به روابط دوستي اهميت بسيار داده و در ميان دوستان خود،محبوبيت داريد.خيانت براي شما سنگين و غير قابل تحمل است.انسان عاقل از عصباني كردن شما،اجتناب مي ورزد.زيرا خشم شما،هم براي خود و هم براي طرف مقابل،خطرناك مي باشد.در حالي كه آرام كردن و به راه آوردن شما متولد مرداد ماه،با سخنان شيرين و چهره اي خندان،زياد كار سختي نمي باشد.

علاقه به لوكس

علاقه به لوكس در شما در حد بالايي هست.بهترين و بي نظيرترين چيزها را مي خواهيد.معدن ماه تولد شما طلاست.و شما نيز آرزوي زندگي و خانه اي را داريد كه مانند طلا درخشيده و نظر و توجه ديگران را جلب كند.و لوكس باشد.و به دست آوردن اين زندگي براي شما ممكن است.

هوس و ميل ديكتا توري

شما كه در ماه «پادشاهي»متولد شده ايد،خودتان را بسيار مي پسنديد و امر كردن را خيلي طبيعي مي پنداريد.اگر بتوانيد رفتارهاي نيك و خوب خود را با حس امر و نهي كردن خود،يكي كنيد،انساني محبوب و مورد علاقه خواهيد بود.«ناپلئون بناپارت»،«موسوليني»،«فيدل كاسترو» از ديكتاتورهاي مرداد ماه هستند.شما انساني هستيد كه به مورد توجه بودن و محبوبيت،اهميت زيادي مي دهيد،در حالي كه افراد ديكتاتور را كسي دوست ندارد.

هر ماهي خصوصيات ويژه اي دارد.ماه مرداد هم تمثيل كننده پرده و صحنه،خوشي،استعداد آفرينش چيزي و عشق را تمثيل مي كند.يعني عشق تحت نفوذ ماه مرداد مي باشد.شما مي خواهيد هميشه يكي را دوست داشته باشيد،اما دوست داشتن و وابسته شدن شما،به ندرت ديده مي شود.و اين نيز دلايلي دارد.قبل از هر چيزي شما انساني زيبا،خونگرم،مغرور،سخاوتمند و فوق العاده جذاب بوده و توجه مردم را جلب مي كنيد.

 وابستگي

مردان و زنان متولد مردادماه،به راحتي ازدواج مي كنند.اگر هنوز مجرد هستيد دليل آن،پيدا كردن همسر نيست،بلكه ممكن است در مسائل عشقي دلشكسته و دلخور باشيد،در حالي كه انسان هاي زيادي وجود دارد كه طالب ايجاد زندگي مشترك با شما هستند.زن هاي زيادي به دنبال هنرپيشه معروف عصر«روبرت ردفورد» هستند،اما او عاشق همسرش«لالا»مي باشد كه پانزده سال قبل با هم ازدواج كرده اند.و كوچكترين توجه و علاقه به زنان اطراف خود نشان نمي دهد.

در مقابل اين افراد نيز،زنان و مردان مردادي بسياري وجود دارد كه ماجراهاي عشقي زيادي دارند.برجي «شير» تفريح و سرگرمي را تمثيل مي كند.و شما انساني هستيد كه به سرگرمي و خوشگذراني،علاقه داريد.از سينما،تئاتر،رستوران هاي لوكس و كلوپ هاي شبانه،لذت مي بريد.بيشتر متولدين مرداد به شب زنده داري،علاقه وافري دارند.كارهاي هيجان انگيز،لذت ببريد،اما در قمار شانس زيادي نداريد.

خانه و فرزند

شما كودكان را دوست داريد،چون ماه تولدتان،كودكان را نيز تمثيل مي كند.علاقه زيادي به كودكان داريد و در هر سني كه باشند مي توانيد با آنها روابط دوستي برقرار كنيد.چون شما بسيار شيرين سخن هستيد،و كودكان در هر سني كه باشند ميتوانيد با آنها صحبت كرده و به خوبي با آنها وقت گذراني كنيد.شما به خانواده خود وابسته هستيد.برعكس متولد تيرماه كه براي يافتن آرامش و راحتي و عشق،به يك خانه احتياج دارد،و بزرگ ترين هدف او تشكيل خانه و خانواده است.شما چنين نظري نداريد و عبارت «خانه انسان قصر او مي باشد» در مغز شما جاي گرفته است.

حرص رياست

بدون شك،اداره خانه را به دست مي گيريد،اما بايد با بهره گيري از هوش و شيرين سخن و بامزگي و جاذبه خود،اقدام به اين كار بكنيد.اگر چنين باشد،كسي اعتراض نكرده و به تمام خواسته هاي خود،دست مي يابيد.هيچ چيزي وجود ندارد كه شما نتوانيد با شيريني و خوشي آن را به دست نياوريد.

اگر زني را كه متولد مرداد ماه هست،دوست داريد و يا مي پسنديد،توصيه مي كنيم كه قبل از هر چيز،نسبت به او صادق باشيد.زيرا اين زن از دروغ متنفر است.چون خودش بسيار صادق است،شما هم بايد مردانگي داشته باشيد.

نقش،رل

زن مردادماه بيشتر اوقات،نقش بازي مي كند.تصور نكنيد كه او انساني است كه ديگران را فريب داده و دروغ مي گويد.او هم مانند مرد مردادماه،زندگي را نظير،صحنه تئاتري قبول دارد كه خود او نيز هنرمند فوق العاده اي است.بخصوص اگر شاد و خوشحال باشد،كوچك ترين موضوع را با تغييرات بسيار بازگو مي كند.و در واقع شما را جادو مي كند.نه تنها عشق بازي با اين زن بلكه رفاقت و دوستي با او نيز،لذت بخش است.زيرا روزهايتان لذت بخش و شاد و متنوع خواهد بود.اما بايد بدانيد كه اين زن هم به راحتي براي خود دوستي انتخاب نمي كند.

درستي

زن متولد مرداد،شجاع،خوش نيت و خودپسند است.از رفاقت و دوستي لذت زيادي مي برد.نسبت به دوستانش بسيار صادق مي باشد و هر نوع فداكاري را براي آنها انجام مي دهد.اما اين انسان خوش نيت،در سنين كودكي،در مورد روابط دوستي،دچار يأس و نااميدي مي شود.در طي زمان،انسان هاي به ظاهر دوست و يا دوستان واقعي،به او حسادت و بدي كرده اند.به همين سبب،زن مرداد،ديگر به كسي اعتماد نمي كند.

مسلك و شغل

زن متولد مرداد ماه از كار كردن خشنود مي شود.از اين نظر به برج قوچ كه از يك گروه مي باشند،شباهت دارد.در امور كاري به اندازه زن خردادماه موفق مي باشد اگر در لحظه تولد،ستاره اي با تابش ملايم خود،بالا نرفته باشد،آرزوي كدبانو بودن را نيز خواهد داشت.از نظر زن مرداد ماه،مرد بايد از هر نظر قوي باشد.زن مرداد به خودش اطمينان داشته و ارزش خود را مي داند.اما از ته دل هم آرزوي وابستگي به يك مرد و تحت اداره او بودن را دارد.فقط اين مرد بايد باشخصيت باشد.به عقيده زن مردادماه،مرد بايد قبل از هر چيز،اعتمادبه نفس داشته باشد.و بداند كه با يك زن چگونه بايد رفتار كند.

از هر نظر،زن را حمايت كرده و خواسته هايش را برآورده كند.مرد بايد شيرين سخن بوده و زنش را ستايش كرده و عشق و محبت خود را آشكار كند.زيرا زن مردادماه به عشق و مورد محبت و توجه بودن،احتياج زيادي دارد.براي وابسته كردن زن مردادماه به خودتان،بايد در فواصل كوتاهي هدايايي باارزش و زيبا به او بدهيد.اين انسان هاي مردادماه،از گرفتن هديه،لذت زيادي مي برند.اما تصور نكنيد كه او بسيار مادي است چون خود او هم از هديه دادن خشنود مي شود.و هدايايي زيبا و ظريف براي شما خريده و پول خرج مي كند.

زن پر خرج

تصور نكنيد كه زن متولد مردادماه مي تواند مانند زن تيرماه،صرفه جو،كم خرج و قناعت گر باشد،بلكه بلعكس او بسيار پر خرج مي باشد.

لباس و تفريح

زن متولد مرداد،شيك پوش است.چيزي كه مي خرد بايد بهترين و گرانبهاترين باشد.

صداقت

زن متولد مرداد،آتشين،شجاع،سخاوتمند،شاد و خونگرم،جذاب و پرمهر و محبت است.و انساني بسيار صادق مي باشد.

حس مادري

اين زن تا زماني كه تحت تأثير احساساتش قرار نگرفته،از عقل و هوش خود بسيار خوب استفاده مي كند.و هر چيزي را كه بخواهد به دست مي آورد.در مورد عشق و فرزندان فداكار است.اين زن فرزندان خود را بسيار دوست خواهد داشت،چون شيري است كه به مديريت و امر و نهي عادت كرده شايد،گاه گاهي كمي سخت گير و خشن ميشود،اما فرزندانش اين محبت عميق او را حدس خواهند زد.

طالع بينی زن متولد مرداد

باهوش، گرم و جذاب، شيك پوش، با شخصيت، خواهان تجمل، رياست طلب، دوستدار تعريف و تمجيد و كدبانو، در دوستان تاثير بسيار مطلوب بر جاي مي‌گذارد. مادري مهربان و صميمي كه مي‌كوشدفرزندان خود را مستقل و داراي اعتماد به نفس بار بياورد.

 

باهوش، گرم و جذاب، شيك پوش، با شخصيت،‌خواهان تجمل و زندگي لوكس، رياست طلب و فرمانده، دوستدار تعريف و تمجيد و كدبانو است.كمد لباس او معمولا مملو از لباس هاي شيك و مد روز است و كمتر اتفاق مي افتد كه در ماه چند بار به سلماني نرود.

او تشنه زندگي اشراف منشانه و پرتجمل است.جذابيت او به حدي است كه به سهولت در دل اطرافيان جا باز مي كند و در دوستان تأثير بسيار مطلوب به جاي مي گذارد.مادري مهربان و صميمي است،‌ اما مي كوشد كه فرزندان خود را مستقل و داراي اعتماد به نفس بار آورد. اگر كار خارج از خانه داشته باشد،‌ هرگز وظايف مادري و همسري را فداي شغل و حرفه خود نمي كند و هر دو را تواما به نحو احسن انجام خواهد داد.بدون شك در زن متولد مرداد لااقل يك چيز هست كه شما از آن خوشتان نمي آيد و آن هم خاطرات و عكس ها و يادگاري هاي تمام دوستان قبلي است و هيچ فايده اي هم ندارد كه بخواهيد او را وادار كنيد اين عكس ها و كاغذها را بسوزاند و از بين ببرد زيرا او در امور عاطفي بسيار ثابت قدم و در روابط خود با جنس مخالف بسيار عشق پيشه است.

او نه تنها كسي نيست كه در مهماني ها و مجالس رقص تنها بماند، بلكه هميشه عده خيلي زيادي در اطرافش پرسه مي زنند و شما اگر مي خواهيد كه وي را به خانه خود بياوريد و اسم خود را روي او بگذاريد، بايد با رقباي متعددي دست و پنجه نرم كنيد،‌و در اين مبارزه اگر نام شما نام يكي از شخصيتهاي خوب اجتماعي باشد مانند مونتگمري،‌ چرچيل، رومل، ‌نخستوزير، وزير، وكيل يا هر اسم ديگر باشد، شانس موفقيت زيادتري خواهيد داشت و اين امر چنان در مورد دختران متولد مرداد صادق است كه من اگر بشنوم يكي از آنها با مردي ازدواج كرده است كه يك نام خانوادگي خيلي معمولي دارد، به زحمت آن را دور مي كنم.

البته يك چنين امكاني وجود دارد، در دنياي ما هر چيزي ممكن است،‌ اما باور كنيد كه زن متولد مرداد پس از ازدواج هر طور شده سعي مي كند اين نام خانوادگي معمولي را عوض كند و شوهرش را براي كسب مقامات و پيشرفت در امور اداري تشويق و ترغيب كند. او از اينكه خانم رئيس، خانم مدير كل يا خانم وزير باشد، بسيار احساس غرور و شادي مي كند.

احتمال زيادي وجود دارد كه او رهبر و يا سر دسته گروه زن هايي باشد كه معمولا دور هم جمع مي شوند. قدرت فرماندهي او خيلي زياد است اما اين كار را با چنان ظرافت و احساسات گرم و دوستانه اي انجام مي دهد كه اطرافيانش هرگز نسبت به آن معترض نمي گردند. رفتار زن متولد مرداد به طور طبيعي و عادي طوري است كه دوستان و آشنايان وي تسلط و نفوذ او را بر خود پذيرا مي كردند و هر چه را كه مي گويد از جان و دل قبول مي كنند چنانچه گويي او اصلا براي اين منظور متولد شده است.

اگر شما از زمره زناني هستيد كه نمي توانيد به يك چنين تسلطي گردن بنهيد،‌ بهتر است معاشرت خود را با او قطع كنيد. از يك چنين زني هرگز نبايد انتظار داشت كه از كسي پيروي كند و تا حرفي از دهان شخصي بيرون آمد،‌ چشم بسته آن را قبول نمايد. مردي كه انتظار داشته باشد زن متولد مرداد شما فقط در پنجاه درصد موارد حرف هايتان را قبول مي كند،‌ خود را آدم خيلي خوش شانسي بدانيد زيرا او در صورتي كه خواسته باشد خيلي مراعات حال شما را كرده باشد، خود را همسر و مساوي شما مي داند، اما از سوي ديگر اين را هم بايد بدانيد كه زن متولد مردادجواهر ناياب و گرانقيمتي است كه در هر كوي و برزني پيدا نمي شود و براي به دست آوردن آن بايد قابليت هاي فراوان داشت.زني كه در پنجمين ماه سال متولد شده باشد، مي تواند غرشي مانند شير و رفتاري بسان يك گربه داشته باشد. صدايش ممكن است بسيار دلنشين و دوست داشتني باشد و چشمان وي پيوسته مخمور و پر احساس است.

در وهله اول چنين به نظر مي رسد كه موجودي رام،‌ سر به زير و بي آزار است، اما احتياط را از دست ندهيد. اين حالت فقط ظاهر او را نشان مي دهد و احتمالا به اين علت چنين قيافه اي به خود مي گيرد كه مي داند از اين راه بيشتر جلب توجه مي كند. اندكي به غرور او لطمه بزنيد و يا سعي كنيد كه وي را در درجه دوم اهميت قرار بدهيد، آنوقت خوب خواهيد ديد كه او هر چه باشد، خجول و سر به زير نيست. بيشتر زنان متولد اين ماه در همان ابتداي آشنايي خود با شما، بدون رودربايستي و با صراحت لهجه اين نكته را گوشزد مي كنند كه مغرورتر از آن هستند كه دست كم گرفته شوند، اما تعداد آن هايي كه پنجه هاي تيز و برنده خود را لاي انگشتان نرم خويش پنهان مي دارند نيز كم نيست و همين ها هستند كه بايد جدا مواظبشان بود. اولين قدمي كه شما به سوي دختر متولد مرداد بر مي داريد، بايد همراه با هديه اي باشد. نوع اين هديه مهم نيست، همين قدر كه گران قيمت و شيك باشد و شما به هنگام تقديم آن لباس مرتب به تن داشته باشيد و ظاهرتان از هر نظر آراسته باشد،‌ كفايت دارد.پس از اين مرحله بايد انواع خوش آمد گويي ها و كمپليمان ها را مورد آزمايش و بررسي قرار بدهيد. در اين مورد لطفا سعي كنيد مبتكر باشيد.

استفاده از كلمات معمولي، عاميانه و خودماني بدون شك مانند ديواري بين شما و او فاصله مي اندازد. بهتر است هميشه اين موضوع را به خاطر داشته باشيد كه با مقام شامخي سروكار داريد.جور در آمدن با يك چنين زني كار آساني نيست،‌ چه او از برخي جهات نيازمندي هاي ضد و نقيضي دارد. از طرفي خواهان تسلط و فرمانروايي است، در عين حال با تمام وجودش مي خوهد كه شما يك مرد واقعي با تمام صفاتي كه براي يك مرد تعيين كرده اند، باشيد و در ضمن فراموش نكنيد كه او يك زن است و نياز به نوازش و شنيدن تعريف و تمجيد دارد. زن متولد برج اسد اگر شما را قدرتمنداحساس كند،‌عاشقتان نخواهد شد زيرا هرگز دلش نمي خواهد از موضع قدرت قدم به زير بگذارد.بسياري از زنان متولد مرداد ورزشكار هستند و از انواع ورزش ها لذت مي برند، اما به شما توصيه مي كنم كه اگر مي خوهيد دل او را به دست بياوريد، وي را به جاي بردن به تماشاي مسابقه فوتبال‌، به يك تأتر و يا اپراي مجلل ببريد.

جلال و شكوه مثل مغناطيس او را مجذوب خود مي سازد،‌ و چه بهتر كه شما در اين گونه مواقع بهترين جاها و گران ترين بليط را خريداري كنيد. پس از اتمام نمايش هم او را به يك ساندويچ فروشي نبريد و انتظار نداشته باشيد كه چون وي را به بهترين تأترهاي مشهور برده ايد و گران ترين بليط ها را خريداري كرده ايد، حالا مانعي ندارد كه جلوي دكه ساندويچ فروشي بايستد و يك ساندويچ يا همبرگر گاز بزند. بهتر است او را كمتر بيرون ببريد اما وقتي براي گردش رفتيد، به رستوران ها و نقاط شيك و درجه اول ببريد.

خيال نكنيد كه او در جستجوي كساني است كه پول ايشان به قول معروف از پارو بالا مي رود،‌ درست برعكس،‌ او خودش آدم دست و دلبازي است و چه بسا كه هديه هايي را كه براي شما مي خرد،‌ از نظر قيمت بيشتر از آن چيزهايي باشد كه شما براي او بخريد، او به مجموع پولي كه براي او خرج مي كنيد، اصلا اهميتي نمي دهد بلكه به سليقه و نوع هديه و طرز اهداي آن اهميت زيادي خواهد داد. به طور خلاصه بگويم اگر به جاي پنج هديه ده هزار ريالي يك هديه سي هزار ريالي براي وي ببريد، خيلي بيشتر خوشحال مي شود. فقيرترين زنان متولد مرداد اگرپول كافي براي خريدن پرده شيك جهت تنها اتاقي كه در آن زندگي مي كنند، و يا تهيه يك تابلو كه قاب شاهانه اي داشته باشد، آن را پس انداز مي كنند. فقر مانند خوره جان او را مي خورد و بيمارش مي سازد، به اين ترتيب اگر سر و و ضع شما مرتب نباشد، و اگر رفتاري بسان اشراف نداشته باشيد، شانس موفقيت زيادي نخواهيد داشت.

در تاريخ دوره لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه نوشته شده است كه: روزي يكي از معشوقه هايش از وي پرسيد: آيا مردم عادي هم مي دانند كه عشق چه لذتي دارد؟ و وقتي لوئي چهاردهم به اين خانم اطمينان داد كه مردم عادي نيز عاشق مي شوند و از آن لذت مي برند، زن با شدت شروع به گريه كرد و در كمال خودخواهي گفت: برخورداري از اين موهبت براي آنان زيادي است. اين خانم به احتمال زياد متولد برج اسد بوده است.زن متولد مرداد را به خاطر داشتن يك چنين غرور و نخوتي كه گهگاه ظاهر مي گردد، نبايد سرزنش كرد. طبيعت و ذات او چنان است كه خود را والاتر از ديگران مي داند و عجيب آنكه مردم هم كمتر از اين حالت و رفتار او رنجش خاطر پيدا مي كنند، زيرا او بر غم داشتن يك چنين اخلاقي بيش از هر زن ديگري در كارها و رفتارش صميميت صداقت دارد و به طور حتم هيچ كس را نمي توان يافت كه به اندازه اودر كمك به نيازمندان و درماندگان پيشقدم باشد و در مقابل كودكان نرمش هاي زنانه و مادرانه او خود بروز دهد، اما نبايد توقع داشته باشيم كه وي از پله هاي تخت رفيعي كه بر بالاي آن نشسته است، پايين بيايد. اين تخت را طبيعت براي او ساخته است، اما او از همان بالا چنان رفتار صميمانه و بزرگوارنه اي از خود نشان مي دهد كه اغلب مردم استثنايي بودن موقعيت او را از جان و دل قبول مي كنند. او در عين حال كه فوق العاده باهوش، قدرتمند و قابل است، زني شوخ، بذله گو، رئوف و مهربان نيز مي باشد.اندكي چاپلوسي و تملق وي را به هر كجا كه بخواهيد، مي كشاند.

اين نقطه ضعف زن متولد مرداد است، اما تنها نقطه ضعف او نيست، اگر روابط شما صميمي و نزديك بشود و اين امر موجب بگردد كه بخواهيد او را بيش از پيش در انحصار خود بگيريد، فورا متوجه مي شويد كه هر چندگاه يك بار از دست شما فرار مي كند، چرخي مي زند و دوباره مراجعت مي نمايد. اين حالت او را به هيچ وجه حمل بر بوالهوسي و يا بي وفايي نكنيد. عده اي از كساني كه در آفريقا كارهاي تحقيقاتي انجام داده اند، خوب مي دانند كه شيرهاي دست آموز كه از بچگي نگاهداري و بزرگ شده اند، هر چندگاه يك بار اردوگاه را رها مي كنند، به اعماق جنگل مي روند، گشتي مي زنند و دوباره بر مي گردند.

پس سعي نكنيد زن متولد برج اسد خود را در چهار ديواري خانه محبوس سازيد. اين عمل او را عصبي، سركش و غير قابل تحمل مي سازد، مگر اينكه آنقدر ثروتمند باشيد كه بتوانيد خانه اي مانند قصر در اختيارش بگذاريد و پول كافي براي تزئين و دكوراسيون آن به وي بدهيد. زن متولد مرداد يك قطعه جواهر گران قيمت محسوب مي گردد. شما تقريبا هرگز او را با موي ژوليده، لباس نامرتب و يا صورت بدون آرايش نمي بينيد. او ساعات زيادي از روز را در مقابل آيينه مي گذراند و پول خرج زيبايي خويش مي سازد. اما هميشه اين مطلب را به خاطر نگاه مي دارد كه نتيجه را به شما نشان بدهد نه طرز عمل را. يكي از رايج ترين جملاتي كه مردان ازدواج كرده با زن متولد برج اسد مي گويند اين است: « عزيزم»، آيا فكر نمي كني واقعا لازم است كه پول براي لوازم آرايش بدهي؟ آن ها حق دارند، زيرا تقريبا هرگز اتفاق نمي افتد كه يك چنين زني سرش را خودش در منزل درست كند، مي دانيد چرا؟ فقط به اين خاطر كه رفتن به آرايشگاه شيك تر و اشراف منشانه تر است.جز در مواردي كه يكي از والدين وي متولد خرداد، شهريور و يا دي باشند، بايد دقيقا مراقب حساب مشترك بانكي خود با او باشيد زيرا زني كه در برج اسد متولد شده باشد، نمي تواند براي خريد اشياء لوكس، تزئين منزل و كادو براي دوستان خودداري كند. گنجه او هميشه مملو از لباسهاي شيك و گران قيمت است و به همين دليل هم در مهماني ها و گردش ها،‌ منزل و خلاصه همه جا جزو خوش لباس هاي شيك و گران قيمت باشد، اما اجازه نمي دهد شيك پوشي، مد پرستي موجب جلف گرايي بشود. سليقه اش معمولا نقص ندارد، بيشتر پيرو كفش و كيف ايتاليايي و پارچه هاي فرانسوي است ولو اينكه قدري گران تر باشند.اگر رئيس خود يا دوست گران پايه اي را براي شام به منزل دعوت بكنيد، خواهيد ديد كه خداوند ميزباني بهتر از همسر متولد مرداد ماه شما نمي توانست خلق كند. او نه تنها از آقاي رئيس به بهترين وجه ممكن پذيرايي خواهد كرد، بلكه رفتارش چنان خواهد بود كه در خانم رئيس نيز حداكثر تأثير ممكن را نيز مي گذارد. اين از خواص ذاتي زن متولد برج اسد است كه با تبسم شيرين و صادقانه خود فورا بر اطرافيان اعم از مرد يا زن، اثر دلنشيني مي گذارد و جاي خود را در دل ايشان باز مي كند و مهمتر آنكه اين پرتو دائمي و بدون سايه است. به عنوان يك مادر، زن متولد برج اسد دنيايي عشق و محبت نثار كودكان خويش مي سازد، با وجود اين، هرگز نمي تواند خطاهاي ايشان را تحمل كند و اگر چنين شد، به شدت سخت گير مي شود، در حالي كه وقتي پاي خودش در ميان است، عكس العملي به كلي متفاوت نشان مي دهد. عشق شديد به بچه ها از يك سو و برخورداري از حس گذشت و بزرگواري از سوي ديگر موجب مي شود كه اگر بچه ها خلافي نسبت به شخص او مرتكب بشوند، مثلا احترام وي را نگاه ندارند، فقط به سكوت و خود خوري اكتفا كند. البته اين اتفاقي است كه خيلي خيلي به ندرت ممكن است رخ بدهد. او با ايشان به گفت و گو و صحبت مي پردازد، اما در عين حال دقيقا مراقب است كه دستوراتش ناديده گرفته نشود. از دوستي اش سوء استفاده به عمل نيايد و در هر لحظه آماده باشند كه سر جاي خود قرار بگيرند.

با وجود آنكه يك چنين روشي بسيار مناسب و خوب است، اين خطر كودكان زن متولد برج اسد را تهديد مي كند كه در اثر پول زيادي كه برايشان خرج مي شود و هرگز هيچ چيز از آنها دريغ نمي گردد، افراد پر توقع و پر مدعايي بار بيايند. مادر متولد مرداد در حمايت و دفاع از كودكان خويش همتا ندارد و خدا به داد كسي برسد كه موجبات ناراحتي ايشان را فراهم بياورد و يا درباره آنها بد قضاوت كند. كودكان يك چنين زني خيلي مستقل بار مي آيند زيرا اولا او مغرورتر از آن است كه دائما به دنبال بچه هايش راه برود و در ثاني طبيعتا از مستقل بار آمدن بچه ها و ايجاد اعتماد به نفس احساس رضايت خاطر مي كند. او از همان سال هاي اول زندگي به كودكان خويش پر و بال مي دهد تا زندگي مستقلي داشته باشند اما به طور مستمر از دور مراقب ايشان است تا مبادا چشم زخمي به آنها برسد. بسياري از مادران متولد مرداد در خارج از خانه كار مي كنند، ولي بچه هاي ايشان هرگز با كمبود محبت و يا عدم مراقبت مواجه نمي شوند، زيرا خيلي به راحتي مي تواند برنامه اي براي وظايف حرفه اي و مادرانه خويش تنظيم كند و ترتيبي بدهد كه هر دو وظيفه به نحو احسن انجام شوند.

گاهي اوقات اتفاق مي افتد كه او متانت و وقار خود را از دست مي دهد و تبديل به زني سرخوش و بازيگوش مي گردد. در اين اوقات از ته دل مي خندد،‌بازي مي كند، اما وقتي اين شادي برطرف شد، اطرافيان بايد فورا متوجه بشوند كه او دوباره همان زن سابق شده است. خودماني شدن با غريبه ها را نمي پسندد، در حالي كه با دوستان نزديك خود شوخي مي كند و با آنها رفتاري بسيار صميمانه و نزديك دارد. اگرشما او را خوب و زياد نمي شناسيد، تصور نكنيد كه اين رفتارش شامل حال شما هم مي گردد. او در يك جمع ده نفري ممكن است با نه نفر كه از دوستان نزديك وي مي باشند، شوخي بكند و لودگي در بياورد، اما با نفر دهم كه او را خوب نمي شناسد، جدي باشد. از نظر وفاداري وضع او چنين است: من، من هستم و تو هم تو، و اين هم عشق و زندگي مشتركمان، من تا زماني با تو رو راست و صديق خواهم بود كه تو هم اين چنين باشي، حتي يك دقيقه بي صداقتي تو را بلا جواب نخواهم گذاشت.

اگر مشاهده كرديد كه در جمع دوستان هميشه عروس محفل است و مردها لحظه اي از تعريف و تمجيد او باز نمي ايستند، احساس حسادت نكنيد زيرا به محض آنكه يكي از ايشان بخواهد ولو چندميليمتر پااز گليم خود بيرون بگذارد، همان جا به قول معروف دمش را قيچي مي كند. در مجالس و محافل تعريف و تمجيد مردها از خود را يك امر كاملا طبيعي و عادي تلقي مي كند،‌ او حتي ممكن است واكنش هايي نشان بدهد،‌ زيرا او در ته دل خوب مي داند كه اين همه وقار، غرور، عزت نفس، استقلال طلبي وي را از مركز دنياي لطيف زنانه دور مي كند و پيوسته اين نياز را در خويشتن احساس مي نمايد كه بايد به هر وسيله شده مطمئن شود، زني است با تمام جذابيت هاي لازم براي زندگي و تمتع بردن از حمايت. اين رفتار او به هيچ وجه اين معني را نمي رساند كه شما را ديگر دوست ندارد.

يك نكته ديگر را نيز حتما در نظر داشته باشيد. او خود را كاملا محق مي داند كه از لباس، شكل، كار و يا موفقيت دوستان شما تعريف كند و در حضور شما با ايشان گرم بگيرد، اما واي به حال شما اگر بخواهيد همين كار را نسبت به دوستان زن او انجام بدهيد، اگر باد به گوش او برساند كه شما منشي خود را با اسم كوچك نه با نام فاميلش صدا زده ايد، مطمئن باشيد كه توفان وحشتناكي به وجود مي آيد و صداي غرش شير در جنگل مي پيچد.طبيعي است يك چنين رفتاري دور از انصاف و منطق است، اما به قول معروف هر كه را طاوس بايد جور هندوستان كشد. احتمالا يكي از دلايل اصلي چنين رفتاري اين است كه زن متولد برج اسد گاهگاه بايد يكسان بودن و هم تراز بودن خويش را با مردها به ثبوت برساند و به همين جهت با مردها مي جوشد تا احساس يكساني و تساوي حقوق كند.از نظر شغلي زني كه در ماه مرداد متولد شده باشد،‌ از هنرپيشگي سينما تا جراحي قلب را مي تواند به خوبي انجام دهد، او در فرا گرفتن حرفها از استعداد وسيعي برخوردار است، شغل مورد علاقه اش معلمي، استادي دانشگاه و مخصوصا روانكاوي است، چون در اين شغل اخير با قابليت زيادي كه در جلب اعتماد ديگران دارد، مي تواند موفقيت هاي زيادي كسب كند.

اگر به دنياي نويسندگي رو بياورد، شاعر مي شود و اشعار بسيار خوبي مي سرايد زيرا از لطافت طبع و ظرافت ذوق برخوردار است. اگر مي خواهيد با همسر متولد مرداد زندگي آرام و شيريني داشته باشيد، هرگز سعي نكنيد بر او مسلط بشويد و مخصوصا يادتان باشد كه حس خودخواهي او را هرگز سركوب نكنيد و غرورش را جريحه دار نسازيد.

 

طالع بینی هندی زن متولد مرداد

اگر می خواهید در زندگی شاد باشید و برقصید ، به دنبال دختر متولد برج مرداد بروید . اسد نشانه هنرپیشگان و خوانندگان معروف است و بیشتر زنان متولد این برج هم عاشق بازیگری هستند . زنان متولد این برج از بسیاری لحاظ ملكه های نمایشی و اغلب خوشگل هستند . ( خدا به فریادتان برسد اگر به او بگویید خوشگل نیست ، حتی اگر حوشگل هم نباشد هیچ وقت نگویید . ) او موهایش را افشان می كند و كلاه بزرگی بر سر می گذارد.

زن متولد پنجمین برج سال (مرداد)عاشق دوست داشتن است. دوست دارد عشوه بیاید و دیگران را به دنبال خود بكشاند ، و آنها لی لی به لالایش بگذارند . فرقی نمی كند كه شمادر ظاهر او چه می بینید ، درون چنین زنی گربه ای است كه می خواهد ناز و نوازش و ستایش شود . او زنی است كه نه تنها در تأمین معاش خانواده كمك می كند بلكه از بچه ها هم مراقبت می كند .

اگر همسر شما متولد مرداد است به خاطر داشته باشید كه نمی توانید به او بی توجهی كنید او خود شیفته است و عاشق این است كه ببیند روی دیگران چه تأثیری می گذارد .

او مادری است كه عاشق فرزندانش است و به بچه ها بیش از هر چیز دیگری در زندگی اهمیت می دهد . او سخت گیر نیست و به فرزندانش آزادی زیادی می دهد.

او زندگی مرفه ، گشت و گذارهای دست جمعی و رفتن به مهمانی با شما را می پسندد . اگر كاری را به تنهایی انجام دهد، یقیناً در حوزه زناشویی به مشكلی برخورده است در غیر اینصورت باید دلیلی محكم برای غیبت همسر وجود داشته باشد . او می تواند قبلاً به علت كمر درد در خانه استراحت كند .

او به همراه شما به میهمانی می آید و خوش می درخشد . زن متولد مرداد در كانون توجه و مورد ستایش مردان قرار می گیرد . اما باید بداند كه اگر شوهرش متولد اردیبهشت است بهتر است كمتر این بازی را تكرار كند تازه اگر همسرش نیز متولد مرداد است باید حوایش را بیشتر جمع كند كافی است شوهرش بفهمد مردان دیگر به همسرش علاقمندند، آنوقت جنجالی به پا خواهد شد. عكس این قضیه هم صادق است در واقع زن متولد مرداد هم چنین رفتاری را از شوهرش نمی پذیرد .

اگر می خواهید روی او تأثیر مثبت بگذارید وی را به بهترین رستوران شهر ببرید و اگر پول دوست و خسیس هستید ، هیچ وقت به دنبال او نروید چون خون شما را در شیشه می كند .

اگر قصد ازدواج با او را دارید این را هم بدانید كه افاده ای ، اهل چشم و هم چشمی های پر زرق و برق و تجملی است و به دنبال مثلاً فلان زنجیر طلا می گردد . او كسی است كه در هوای خیلی گرم كت پوست می پوشد و در حالی كه از شدت گرما در خیابان تلو تلو می خورد جواهراتش را به نمایش می گذارد . برق جواهرات و سنگهای قیمتی او كه حتماً شامل الماس ، یاقوت قرمز و كبود است ، چشمتان را كور می كند . موهای او همیشه مرتب و آرایش كرده است . او اصرار دارد كه مشتری پرو پا قرص بزرگترین و گرانفروش ترین فروشگاهی كه می شناسد، باشد . وقتی صورت حساب خریدش را برای شما می آورد . احتمالاً‌دچار حمله قلبی می شوید .

به هر حال اگر شیفته زنی شیك و همیشه آرایش كرده هستید ، فقط به دنبال زن متولد مرداد باشید .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!