Blog

مرد متولد خرداد

مرد متولد خرداد

مرد متولد خرداد

مرد متولد خرداد

مشخصات كلي متولدين خرداد ماه:

اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سريع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غير پايدار ، عاشق كارهاي فكري ، كنجكاو ، پرانرژي ، داراي شخصيّت دوتايي ، بي‌ثبات ، دمدمي مزاج ، هرگز كار را تمام نمي‌كند ، عاشق مسافرت ، معاشرتي ، سر به هوا ، زرنگ ، قابل تطبيق با هر محيط ، پي به اسرار مي‌برد ، نا آرام ، در جستجوي مطالب جديد ، واقعاْ با سليقه ، ماهر ، داراي قدرت فكري زياد ، آدم شناس ، عاشق برنامه‌هاي كوتاه‌مدت ، منطقي ، عاشق حركت ، متنفّر از تقلّب ، عاشق كامپيوتر ، از كار طولاني خسته مي‌شود، عاشق شطرنج ، زود جوش ، در يك‌جا بند نمي‌شود ، نرم و غيرمستقيم حرف مي‌زند ، قابل انعطاف ، عاشق مطالعه ، عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ، داراي قوّه تخيّل زياد ، خوش سر و زبان ، ماجراجو و بي ثبات ، شيك پوش ، غير حسود ، گاهي شاد و گاهي غمگين ، گاهي پر حرف و گاهي خاموش ، نكته سنج ، اهل هنر ، خواهان وفاداري ، كم حرف ، آب زير كاه ، اهل معاشرت ، رويائي ، بي قرار ، اصلاْ رويش حساب نكنيد ، ميل ندارد كسي از كارش سر در بيارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان ، گاهي لجباز ، عاشق غذاهاي تند .

تركي استانبولي :برج ايكيزلر

تركي آذربايجاني :قيزاران آي

رومي :جميني

گروه :هوا

روز شانس :چهارشنبه

سنگ شانس :عقيق و مرواريد

رنگ شانس :در مورد كار:زرد،در مورد عشق:خاكستري،آبي،آبي آسماني

گل هاي شانس :ميموزا،شبنم،زنبق

بوي شانس :ياسمين،ليمو،شمعداني

موزيك شانس :موسيقي مدرن غربي و آهنگ هاي شاد و ريتميك

بارزترين خصوصيات :نيروي عشق

بزرگترين ايده آل :نويسندگي

بزرگترين اشتباه :پر حرفي

بزرگترين آرزو :شهرت و نام آوري در رشته ادبيات

شما انساني هستيد كه ركود و كم تحركي را دوست نداريد.پرتحرك و كاري هستيد،كارهايي كه انجام مي دهيد هيچ تناسبي با هم ندارند.شاد و بانشاط،بانمك و باهوش،حاضرجواب و سرگرم كننده و نكته سنج بوده و شما را به راحتي نمي توان درك كرد.اما با توجه به سمبل برج خود،اسرار اين خصوصيات شما آشكار مي شود.شايد به دوقلوهاي سمبل ماه تولد خود،زياد اهميت ندهيد،اما يكي از اين دوقلوها،شخصيت بدبين و ديگري شخصيت خوش بين دارد.

شما تحت تأثير هر دوي آنها،قرار داريد.براي همين متناسب نبوده كارهايي كه انجام مي دهيد.خيلي عادي مي باشد.در ميان دوازده ماه سال،متولدين خرداد،آذر و اسفند،دو شخصيتي هستند.و به اين دليل شخصيت هاي وارونه متولدين خرداد ماه هميشه با هم در حل جنگ و جدال هستند.و نيز شما از گروه هوا هستيد،و اين مسئله تأثير ستاره شما را بر روي مغز و فكرتان،آشكار مي كند.به همين دليل شما اقدام به انجام كارهاي غير ممكن مي نماييد و اگر تأثير ستاره شما نيز بر اين اضافه گردد،شرايطي عجيب و كم نظيري،پديدار مي شود.

ستاره شما

ستاره شما مركوري،تمثيل كننده هوش و ذكاوت و حركت و جنبش مي باشد،و نيز سريع تصميم بگيريد.ستاره مركوري همچنين به سيستم عصبي و دست و بازوها و زبان و حركات فرد،تأثير مي گذارد.مركوري كه به معني جيوه است،واقعآ هم در يك جا ثابت نبوده و بسيار پرجنب و جوش است.وبه اين دليل باعث جنب و جوش و تحرك زياد شما،مي باشد.

هوش و ذكاوت برتر

ستاره شما تمثيل كننده هوش و ذكاوت است.به اين دليل شما صاحب هوش و ذكاوت بالايي هستيد اگر از اين هوش و ذكاوت خود،به درستي استفاده كنيد،در زندگي به هر چيزي كه بخواهيد مي رسيد.انسان هاي نامدار و سرشناس متولد خرداد ماه بسيار مي باشد.اين انسان ها،موفقيت خود را مديون،ستاره خود مي دانند.اما اين هوش و ذكاوت زياد،گاهي باعث خستگي از زندگي روزمره و بهره نبردن از درآمدها و فرصت هايي كه پيش مي آيد،مي شود.اين هوش بالا شبيه شمشيري دوسو مي باشد.

مي توانيد به وسيله آن تمام موانع سر راه خود را در يك لحظه از بين ببريد،و يا در اين ميان خود را نيز زخمي كرده و آسيب برسانيد.براي همين توصيه مي شود كه به هوش و ذكاوت خود و بهره وري از آن در موارد لازم و ضروري،دقت نماييد.شما ممكن است به علت كنجكاوي در دگرگوني و تنوع هاي زندگي،فرصت هاي زيادي را از دست بدهيد.طرز صحبت و سخن گفتن،متولد خرداد ماه،متنوع و تأثيرپذير است.

تحرك و جنب و جوش

انسان هاي متولد خرداد،بسيار پرتحرك هستند و ركود و بي تحركي براي آنها،غير ممكن است.بدون وقفه،به هر طرف حركت مي كنند و اگر در جايي بنشينند،مغزشان به سرعت كار مي كند.افكار و نقشه هاي مختلفي دارند و هيچ كسي پيدا نمي شود كه مانند او به سرعت طرح و نقشه كشيده و اقدام به كار مي كند.اما اين طرح ها بايد سريعآ خسته مي شود.واگر مجبور به انجام دادن كاري يكنواخت باشد،كسل و غمگين مي شود و هوش و ذكاوت محدود شده،طور ديگري جلوه كرده و باعث پرحرفي و وراجي شده و شخصي با حرف هاي بيهوده و غيبت وقت خود را پر مي كند.

اطمينان دادن

در وجود شما نيرويي وجود دارد كه انسان ها را تحت تأثير قرار داده و به آنها اطمينان مي دهيد.شما با اين خصوصيت خود،هر چيزي را كه بخواهيد به راحتي مي توانيد بفروشيد.فقط در ستاره مركوري،جنبه خطرناكي نيز وجود دارد.وميتوانيد هوش سرشار خود را در راه هاي نادرست و ناشايست به كار ببريد.متأسفانه افرادي كه اشياء خيالي را كه وجود خارجي ندارند،به مردم فروخته و پول آن را مي گيرند،از متولدين خرداد ماه هستند.

دست هاي ماهر

برج دوقلوها،دست ها را تحت تأثير قرار مي دهد.و شما ميتوانيد از دست هاي خود با مهارت و استادي زيادي،استفاده كنيد.اين دست ها،در عين حال كه كاها را با مهارت انجام مي دهد،نوازش و محبت را نيز مي داند،در نواختن آلات موسيقي مانند پيانو و رسم نقش و نگار بر روي پارچه،خياطي،زرگري،معماري،نقاشي،هيكل سازي و بسياري رشته هاي هنري ديگر،مي توانيد از دست هاي ماهر خود بهره مند شويد.دست هاي متولد خرداد بسيار ظريف و زيباست و شما مي توانيد با حركات ظريف اين دست هاي زيبا،سخنان خود را به راحتي توضيح دهيد.انسان متولد خرداد،خنديدن و خنداندن را دوست دارد.ونيروي مزاح و شوخي،زيادي دارد.با يكي شدن هوش برتر و سرشار و قدرت سخنراني،افراد زيادي،اطرافش جمع مي شود.

محبوبيت و پسنديده بودن
هر انساني دوست دارد و مورد پسند مردم باشد.و هر ستاره اي،خصوصيات ويژه اي مانند زيبايي و جذابيت و هوش و غيره،به انسان ها ارزاني مي دارد.انسان خردادماه در سايه هوش،سخن و حركاتش مورد پسند مردم قرار مي گيرد.اما انسان خردادماه در مقابل اين محبوبيت و موردپسند بودن،در مورد پسنديدن سر به هوا مي باشد. او در مورد هر چيزي كنجكاو است.ممكن است كسي را در ملاقات اول پسنديده و با وي ارتباط برقرار كند،اما هوي و هوسش نيز،زودگذر است.

اخلاق و رفتار

گفتيم كه انسان متولد خرداد ماه دو شخصيتي است.و شانس و طالع اين انسان هاي دو شخصيتي دو برابر است.اين شانس در عشق و ازدواج نيز خود را نشان مي دهد.

دوستي

متولد خرداد ماه به دوستي اهميت داده و از برقراري روابط دوستي خشنود مي شود.ولي با گذشت زماني اندك از آن دوستي ها،خسته مي شود.انسان هايي كه مورد توجه او هستند بايد هدفدار بوده و شخصيتي اسرارآميز و عجيب داشته باشند.

تحصيلات

متولدين باهوش خردادماه،اهميت زيادي به تحصيلات خود مي دهند.بيشتر آنها در سايه هوش سرشار خود بدون نياز به سعي و كوشش زياد به تحصيلات خود ادامه مي دهند.وبعضي از آنها از تدريس و آموزگاري لذت مي برند.طرز صحبت و سخن گفتن سليس و شيرين آنها و تبديل معمولات لازم به اطلاعات شيرين و لذت بخش،آنها را به معلمان و استادان پرطرفدار،تبديل مي كند.براي همين اساتيد و معلمان باارزشي جزو متولدين خردادماه هستند.معمولآ تمامي متولدين خردادماه علاقه زيادي به تحصيل علم دارند.در نويسندگي مهارت دارند و در اثر،ادغام هوش و اطلاعات زبانشناسي و تجربه و نيروي احساس،اثرات آنها بسيار باارزشي مي باشد.

حساس بودن

ستاره مركوري به غير از دست و بازو و زبان،تمام سيستم عصبي را كنترل مي كند.براي همين،سيستم عصبي متولدين خرداد،بسيار حساس مي باشد و باعث مي شود كه آنها چيزهاي زيادي حس كرده،ديده و درك كنند.از طرف ديگر،اين سيستم عصبي حساس،خيلي زود خسته مي شود.در متولدين خرداد ضعف اعصاب،بسيار ديده مي شود.و يكي از دلايل آن هم اين است كه ديگران به سخنان آنها به طور كامل گوش نداده و توجه نكنند.

اين انسان هاي كنجكاو كه تفريح را دوست دارند،از خوشگذراني لذت مي برند.ونيز از ميهماني هاي شبانه و شب زنده داري خشنود مي شوند.براي همين بايد از خواب خود كم كرده واين بي خوابي،بعد از مدتي،سيستم عصبي را منحل مي كند.و آنان شادي و نشاط و سرزنده بودن خود را از دست مي دهند.

مردان متولد خرداد

مرد متولد خرداد،خيلي زود وابسته نمي شود.و اگر با اقدام آني و بدون فكر،تصميم به ازدواج بگيرد،ممكن است بعدآ پشيمان شده و از همسرش جدا شود.وياممكن است شما با ديدن تغيير رفتار و اخلاق او بعد از ازدواج بسيار متعجب شويد.از آنجايي كه مرد متولد خرداد،انساني شاد،باهوش،پرحرف،مؤدب و خون گرم است،بسيار محبوب بوده و مورد توجه مردم مي باشد.و او به تمام معني انساني ايده آل است.

عشق

در مطالبي كه بيان شد در مورد متولد خرداد و اين كه مشكل عاشق و دلبسته مي شود،اما به اين منظور نيست كه مرد متولد خرداد هرگز عاشق نمي شود.او نيز عاشق و دلبسته شده و در اين صورت حساسات قوي خواهد داشت و براي وابسته كردن معشوقش تمام استعدادها و قابليت هايش را به كار مي برد.اين مرد كه تحت تأثير دوقلوهايي است كه يكي جدي و يكي ديگر سر به هوا مي باشد.به سرعت تغيير رفتار و شخصيت مي دهد.و اگر مرد متولد خرداد،شما را دوست داشته باشد،اين احساس خود را با سخناني شيرين بيان مي كند و به ندرت انساني پيدا مي شود كه احساس عشق و محبت خود را مانند مرد خرداد،بيان كند.

شما زماني كه به سخنان شيرين او گوش مي دهيد،خود را زيباترين،خوش بخت ترين و خوش شانس ترين زن دنيا مي پنداريد،اما اين مرد كه چنين شيرين سخن است،بعد از گذشت مدتي احساس عشق خود را آشكار نكرده و سخناني شيرين ابراز نمي كند.وشما،شايد فكر كنيد كه او ديگر شما را دوست نداشته و از شما خسته شده است.در اين شرايط،هرگز اشتباه نكنيد،زيرا مرد خرداد شما را واقعآ دوست دارد،اما گاهي افكار و انديشه هاي زيادي داشته و در مورد نقشه و طرح هايي فكر كرده و در مورد مسائلي تحقيق و كاوش مي كند و چون عميقآ به آنها فكر مي كند،ممكن است در مورد شما سهل انگاري كند.

فانتزي

سعي كنيد شخصيت خوب خود را حفظ كنيد،زيرا مرد متولد خرداد به انسان هاي با شخصيت علاقه دارد.شما بايد در دوران روابط خود با او در هر مرحله جنبه هاي مختلف شخصيت خود را به او نشان دهيد و به اين طريق دقت و حس كنجكاوي او را تحريك كرده و او را به هيجان آورده و سرگرمش كنيد.مرد خرداد نسبت به زني كه او را سرگرم كرده و شور و شوق او را تحريك كرده و هر لحظه تغيير ميكند،وابسته شده و هرگز به فكر ترك كردن او نخواهد بود.

مهمترين عامل براي مرد خرداد در روابط خود،ارتباط فكري مي باشد.و او شيفته و دلباخته انسانهايي است كه با شخصيت و با تجربه و عاقل و با معلومات بوده و دائمآ در حال تغيير و پيشرفت هستند.اگرانساني هستيد كه از علم و معلومات زياد خوشتان نمي آيد و اهميت زيادي به تحصيلات نمي دهيد،تصميم ازدواج با مرد خرداد را نگيريد.اما اگر زني با معلومات،متمدن بوده و از تازه ها و چيزهاي مدرن خوشتان مي آيد و طبق تغييرات زمان،شما نيز تغيير مي كنيد،براي او همسري ايده آل هستيد.

پول

افكار و عقايد مرد خرداد با عقايد ديگران در مورد پول،متفاوت است.به ندرت كسي پيدا مي شود كه به اندازه مرد متولد خرداد،اهميت پول و ماديات را بداند.براي همين،او گاهي به پول اهميت زيادي داده و گاهي نيز اصلآ به آن تجه نمي كند.بعضي اوقات بسيار بخشنده و سخاوتمند شده و گاهي نيز بسيار خسيس مي شود.اگر بودجه خانه خود را به او بسپارند ممكن است در نيمه هاي ماه بي پول بمانيد.زيرا اين مرد هر موقع كه چيز مورد علاقه و پسند خود را ببيند،فورآ مي خرد.

اگر مرد متولد خرداد تحت تآثير شديد ستاره ديگري قرار نگيرد،اصلآ حسود نمي باشد.او حتي در مورد حسادت به دوستان قديمي شما،فكر هم نمي كند.او به شما اطمينان داشته و در مورد خيانت كاري نسبت به شما اعتماد كامل دارد.واگر چنين گناهي از شما سر بزند،اولين كاري كه انجام مي دهد،رفتن و ترك كردن شماست.اين زن به همسر و كساني كه دوستشان دارد،احترام زيادي قائل است و انتظار احترام متقابل نيز از طرف آنها،دارد.

عشقي ديگر

گفتيم كه شانس و بخت انسان متولد خرداد ماه،دو برابر ديگر ماه ها مي باشد.امكان دارد كه بيش از يك بار ازدواج كرده و ماجراهاي عشقي زيادي دشته باشد.مرد متولد خرداد ازدواج كرده و اگر بعد از گذشت زماني،خشنود نباشد،در جدايي از همسرش هيچ مانعي نديده و به راحتي از وي جدا مي شود.واگر در آن زمان با زني جذاب آشنا شده و عاشق او باشد،هيچ نيرويي نمي تواند او را در خانه خود بند كند.

طالع بینی مرد متولد خرداد

ا ذوق، هنر دوست، غير حسود و كمي بدقول، براي فرزندان پدري نرم و مهربان، در زناشوئي و معاشرت با زن اهل تنوع و ماجرا، خوش صحبت است، علاقه دارد كه مرموز جلوه كند، گاهي اهل زخم زبان، كنايه و آزار است. از شنيدن انتقاد از رفتار عاشقانه‌اش بيزار است.

مرد متولد خرداد اكثرا دو زنه است و حتي در ضمن ماه عسل ممكن است عروس را بگذارد و برود.در زناشويي و معاشرت با زن اهل تنوع و ماجراست وحال و احوال عاشقانه اش بي ثبات و رنگارنگ است. براي فرزندان پدري نرم و مهربان و ملايم است، ممكن است بچه هاي خود را لوس كند.مردي با ذوق، هنر دوست و غير حسود و كمي بد قول است. عاشق يك چنين مردي شدن موجب مي شود كه احساس مطبوعي از تامين به شما دست بدهد زيرا پيوسته يقين خواهيد داشت كسي را داريد كه هر وقت به وي نيازمند شديد، به كمكتان بشتابد و هرگز تنهايتان نمي گذارد. تمام ترديدهاي اجتماعي كه قبل از ازدواج با او داشتيد، سريعا از بين مي روند، با وجود اين هيچ بعيد نيست كه اگر صبح روز شنبه او را براي خريد نان به خارج بفرستيد، تا يكشنبه ظهر برنگردد.

اگر مي خوهيد اعصاب آرام و راحتي داشته باشيد، هرگز منتظرش نباشيد و هنگامي كه خواست از منزل خارج شود، گوشه كتش را نچسبيد.وقتي موفق شديد طبيعت نا آرام و رفتار غير قابل پيش بيني اش را درك و قبول كنيد،ديگر كارها برايتان سهل و ساده مي شوند. شايد اين حالت مغاير با رفتار مردي باشد كه زنش مي تواند روي شراكت او در زندگي حساب كند، ولي در عمل اين نا پايداري ها ربطي به فكر و احساسي كه او راجع به همسرش دارد، ندارد.دختري كه به عقد يك مرد متولد خرداد مي آيد، نه تنها مي تواند مطمئن باشد كه شوهرش هرگز در مشكلات و پيچ و خم هاي زندگي او را تنها نمي گذارد، بلكه در عمل هميشه لااقل دو نفر همراه دارد كه هر دوتايشان همان شوهر او هستند. شما مي دانيد كه او در برج دو پيكر به دنيا آمده است. مثلا موجودي است كه دو روح كاملا متفاوت در يك كالبد داشته باشد. حتي شخصيت او دوگانه است. او خوش صحبت و مردم دار است. به مهماني رفتن و مهماني دادن و با مردم جوشيدن را دوست مي دارد. هم صحبت خوبي است.غالبا شمع مجلس است و در گفت و گو نكته سنج و باذوق است.

اگر با او آشنا شديد، اگر با او گرم گرفتيد، اگر از او خوشتان آمد، اگر به فكر حلقه نامزدي و سفره عقد افتاديد، از ابتدا بدانيد كه مردي را براي زندگي انتخاب كرده ايد كه ممكن است ماه عسلش را نصفه كاره رها كند و براي انجام كاري تك وتنها به يك شهر ديگر برود. وزش يك باد و نسيم تصميم و راي او را بر مي گرداند. او به شدت از تنهايي نفرت دارد و هميشه مايل است در جمع باشد. اگر براي مدت درازي بماند، كارش به اشك و آه و فغان خواهد كشيد. يك روز ممكن است نامزد متولد خرداد ماه شما شاد و خندان به ديدنتان بيايد و پيشنهاد كند كه با هم به ديدن يك فيلم كمدي و يا تماشاي يك سيرك برويد. او براي شما گل، عطر، صفحه، كتاب و كادوهاي دوست داشتني ديگر مي آورد. شما دعوتش را قبول مي كنيد و با هم به گردش مي رويد، ساعات خوشي با سرعت سپري مي شوند و شما از اينكه در كنار مردي اين همه خونگرم وشاد و خوش سر و زبان غرق در شادي و نشاط هستيد، از خوشحالي در پوست نمي گنجيد.

او به صد شيوه مختلف به شما مي گويد كه دوستتان دارد، شيوه هايي كه نظيرش را هيچ كس ديگري نم داند.فرداي آن روز تلفن زنگ مي زند و او بدون هيچ دليل قانع كننده اي قرار ملاقات بعدي اش را با شما به هم مي زند و موجب مي شود كه هزار فكر و خيال ناباب در قلب و مغز شما به وجود بيايد. آيا اظهار عشقش به شما شوخي بوده است؟ آيا دوست دختر ديگري پيدا كرده است؟ آيا كار خلافي از شما سر زده است؟ آيا گرفتاري خاصي برايش پيش آمده است؟چند روز بعد باز سر وكله اش پيدا مي شود، با دهها جمله خوش آيند وچهره اي مملو از نشاط، اگر كوچكترين حركتي از شما مشاهده كند كه دال بر رنجش شما باشد، سخت متعجب مي گردد، اما در همان حالت ممكن است از شكل كفش و يا آرايشي كه كرده ايد انتقاد كند ويا با فلان نظريه اي كه ابراز مي داريد، مخالفت نمايد و حتي بگوييد كه شك دارد كه در جوار يكديگر خوشبخت خواهيد شد.

درباره اين رفتار ضد و نقيض واين كردار مغشوش ابدا حيرت نكنيد و علتش را جستجو نكنيد زيرا خودش هم جواب درستي براي توجيه كردن آن ندارد.اگر شما تاب مقاومت بياوريد وصبر و حوصله داشته باشيد، هفته بعد بار ديگر خود را با او در تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و يا گالري نقاشي مي بينيد و عميقا مجذوب اطلاعات وسيع و عميقش در رشته هاي مختلف علمي و هنري مي شويد. در همان لحظات ناگهان دست شما را در دستش مي گيرد و پيشنهاد مي كند كه با وي ازدواج كنيد، درست به همين صورت، خيلي برق آسا، لحن كلامش آن چنان صادقانه و نگاهش آن چنان صميمي است كه شما در يك لحظه تمام آن چندگانگي ها، تمام‌ آن خلف وعده ها، تمام آن تضادها را فراموش مي كنيد و مي گوييد « حاضرم »، در يك چنين موقعيتي، اگر واقعا خيال شوهر كردن داريد، كوچكترين ترديدي در جواب مثبت دادن سريع به خودتان راه ندهيد زيرا در غير اين صورت ممكن است او عقيده اش را خيلي زود عوض كند، به اين ترتيب است كه شما همسر يك مرد «چيستان » مي شويد.بله او ي «چيستان» و سئوال مشكل است. اگر شما انتظار داريد كه شوهرتان آدم ثابت قدم و بدون تلون مزاج باشد پيوسته مثل مجنون به ليلي خود عشق بورزد وهرگز حرف و عقيده اش را عوض نكند، در اشتباه كامل بسر مي برد.

اگر يك چنين آرزوها و نياتي در سر داريد، هرگز خود را برسر راه يك مرد متولد شده در ماه خرداد قرار ندهيد. اگر از زمره زناني هستيد كه مي خواهيد زندگي آرام ، مطمئن و يكنواخت و معمولي داشته باشيد، از مرد متولد خرداد ماه حتما بگريزيد.

نمونه بسيار بارز دو شخصيتي بودن متولدين خرداد را مي توانيد از دهان يكي از زيباترين و مشهورترين هنرمندان هاليوود بشنويد. او مي گويد كه يك روز تعطيلات آخر هفته را به اتفاق عده اي از دوستان و آشنايان ميهمان يكي از كارخانه دارهاي بزرگ بودم، او ما را به كشتي تفريحي خود دعوت كرده بود تا در سواحل زيباي مديترانه به گردش بپردازيم. اين اولين باري بود كه من او را مي ديدم و وقتي پا بر روي عرشه كشتي اش گذاشتم، با برخورد بسيار سرد وي مواجه شدم. رفتار او طي دو روز بعد هم به قدري توهين آميز جلوه كرد تا جايي كه به يكي از دوستانم گفتم نمي دانم او كه اصلا نمي خواهد با من حرف هم بزند، چرا مرا به اين ميهماني دعوت كرده است.

اين اولين باري است كه من او را مي بينم و هيچ دليلي براي اين رفتار بي نزاكتش نمي توانم حدس بزنم. اما اين خانم گول ظاهر ميزبان را خورده بود زيرا اين مرد متولد خرداد مدت ها بود كه عاشق او شده بود و اين عشق در طي آن دو روز چنان شدت پيدا كرد كه سر انجام از وي خواستگاري كرد و كارشان به ازدواج كشيد، اما آيا اين رفتاري است كه بايد از يك عاشق سر بزند؟همانطور كه قبلا نيز گفته شد، مرد متولد خرداد علاقه دارد كه مرموز جلوه كند و چندگانگي خلقي و روحي او نيز ناشي از همين رمز و راز است.گاه عاشق است و براي زني مي ميرد ولي به او اخم مي كند، گاه از كسي قلبا نفرت دارد ولي از روي سياست و مصلحت با او چنان گرم مي گيرد كه گويي ديگر هيچكس را به اندازه او در دنيا دوست نمي دارد .

كساني كه با او سر و كار دارند، هميشه گيج و سر در گم هستند كه ميل باطني و عقايد پنهاني او از چه قرار است.از اين گذشته، مرد متولد خرداد ميل ندارد كه هيچكس حتي همسرش و يا نزديك ترين دوستش به خلوت دل او و ضمير مخفي او راه يابد. او راز دروني اش را با هيچكس در ميان نمي گذارد و كسي را به صندوقچه اسرار دل خود محروم نمي كند و اگر شما همسر چنين مردي هستيد، بهتر است كه براي گشودن اين صندوق اسرار پافشاري واصرار نكنيد و او را به حال خود بگذاريد.مرد متولد خرداد قبل از هر چيز انتظار دارد كه همسرش از نظر روحي پشتيبان او باشد و اگر زني توانست به اين سئوال پاسخ مثبت دهد، خيلي زود مي تواند او را تحت نفوذ خود بگيرد، علي الخصوص كه او به هيچ وجه خودخواه نيست. اگر بتوانيد هوش و ذكاوت خود را در قالب زنانه به وي عرضه كنيد، بر خلاف مردهاي ديگر كه از زن خيلي باهوش خوششان نمي آيد، از شما استقبال مي كند و احترام بيشتري برايتان قائل خواهد شد و همين موجب نزديكي بيشتر شما و او خواهد شد.

مشهور است كه متولد اين ماه دوستان قديم را به خاطر دوستان جديد فراموش مي كند، اما بدانيد كه او اين كار را به اين علت انجام نمي دهد كه قلب ندارد و قدر دوستي را نمي شناسد. بلكه اين طبيعت اوست كه در هر لحظه به آن شخص و يا چيزي توجه داشته باشد كه در آن موقع با حالت روحي و تمايل باطني اش تناسب دارد.بسياري از مردان متولد اين ماه چند بار ازدواج مي كنند، و اغلب اين ازدواج ها را در سنيني انجام مي دهند كه هنوز جوان هستند.طبيعي است كه اين قاعده كليت ندارد اما اگر مرد خرداد دو زن نداشته باشد، از خيلي چيزهاي ديگر دو تا دارد، مثلا دو تا اتومبيل، دو تا آپارتمان، دوتا شغل، دو تا ليسانس يا دكترا، دو تا حيوان خانگي، دو تا ريش تراش، دو تا سر گرمي، دو تا هدف و… او واقعا دو نفر است.يكي از دوستان كه روزنامه نويس است و در ماه خرداد متولد شده،‌چنان دو شخصيتي شديدي است كه سالي دوبار به مرخصي مي رود، يك بار به شمال، يك بار به جنوب.

او عاشق قايقراني و اتومبيل راني است، دو تا بچه دارد، هم تار مي زند و هم سنتور، دو تا خود تراش برقي و بالاخره ده ها فكر و ايده در سر دارد كه به طور متوسط هر شش ماه يك بار آنها را عوض مي كند. آنچه كه عجيب بود، اين بود كه يك بار بيشتر ازدواج نكرده است، وقتي پرس و جو كردم، معلوم شد كه پدرش متولد برج اسد( مرداد) است( اگر يكي از والدينش متولد مرداد ويا ارديبهشت) باشند، در طالع زناشويي اش اثر مي گذارد تلون مزاج از او سلب مي شود). او در كارش زبر دستي و مهارت خارق العادهاي دارد، به نحوي كه در همان حال كه مشغول نوشتن يك مقاله است، طرح كلي مقاله ديگري را هم در سر مي ريزد و اين امر به هيچ وجه موجب درهم و بر هم شدن مطالبي كه بر روي كاغذ مي آورد، نمي گردد. او مرد دو چهره است با توانايي انجام كارهاي گوناگون است.دو شخصيتي بودن بر امور مالي متولدين خرداد نيز اثر مي گذارد. گاه به دست و دل بازي شهره آفاق است وگاه او را مي بيند كه دست ودلش براي خرج كردن يك شاهي مي لرزد. از اين نظر اگر معدل اعمال او را بگيريد، دست و دل بازي اش برجسته تر است.

او نه به جمع كردن پول علاقه دارد نه چيزي به دست بياورد و بدون تغيير آن را از دست بدهد.بين صورت فلكي دو پيكر و اخبار و رد وبدل كردن اطلاعات رابطه اي نزديك وجود دارد و به همين دليل در مراكز خبرگزاري هاي عالم موفق ترين خبرنگاران هميشه كساني هستند كه در ماه خرداد متولد شده اند. متولد جوزا كسي است كه حتي اگر در يك سازمان خبري كار نكند وعملا به رد و بدل كردن اخبار و اطلاعات وعرضه كردن ايده هاي نو علاقمند باشد و قابليت عجيبي براي كسب اخبار و شايعات و مبادله كردن آنها داشته باشد. از نظر اينكه آيا در عشق و كار و زندگي موجود وفاداري است يا نه، بايد گفت كه به شيوه خودش او وفادار است و وفادار هم باقي مي ماند، اما اين بدان معني نيست كه پس از زناشويي چشم و گوش خود را به روي تمام زنان عالم ببندد. او از يك طرف مرد جذاب خوش صحبتي است و از طرف ديگر تشنه معاشرت و گفتفوست و به همين جهت مورد توجه زنان قرار مي گيرد و در مجالس و محافل هم او و هم زن ها با او گرم مي گيرند و به همين جهت همسر مرد متولد خرداد نبايد از تيپ حسود و نظر تنگ باشد زيرا در اين صورت بسيار رنج مي برد. اما چون مردي صميمي و منصف است، عدالت وانصاف كمتر به او و اجازه مي دهد كه به همسرش خيانت از يك حس ششم قوي برخوردار است و مچ دست خائن را به سهولت مي تواند بگيرد.

او از نظر روحي و مغزي يك انسان خيانتكار نيست. مرد متولد خرداد پدري صبور، آرام و مهربان است. او قادر است كه مطالب خود را بدون پرخاش و با زباني نرم و ملايم به فرزندان خود حالي كند و چون از روي شوق و ذوق با بچه ها حرف مي زند و بازي مي كند، لذا فرزندانش قبل از رفتن به مدرسه داراي اطلاعات و آمادگي كافي هستند و از روشنايي ذهن و فكر برخوردار مي باشند. روابط پدر متولد خرداد و فرزندانش صميمي و دوستانه است و آنها به سهولت اسرار دل خود را نزد پدر فاش مي كنند. البته اين حسن روابط گاهي هم موجب آسان گيري و لوس شدن بچه ها مي شود كه بايد از توسعه آن جلوگيري كرد و پدر خرداد ماه گاهي هم بايد از جذبه پدرانه و در مقام رياست خانواده بودن استفاده كند و اجازه ندهد كه بچه ها هميشه او را پدري دل رحم و بخشنده و نرم و ملايم تلقي كنند.نكته مهم ديگر كه بايد در مورد مرد متولد خرداد در نظر گرفت،‌ قولي هاي گاه به گاه اوست؛ چون داراي قوه تخيل بسيار و روياهي فراوان و طبعي تنوع پرست و حادثه جوست، گاهي حرف هايي مي زند و قول و قرار هايي با اشخاص مي گذارد و وعده و وعيدهايي مي دهد كه درست از آب در نمي آيد و به همين جهت خلف وعده هاي او از ساير مردان بيشتر است.

ضمنا اين آقا،‌بعضي اوقات نيز اهل زخم زبان زدن، كنايه زدن و آزار دادن است وتندي وتيزي زبان او با آنكه همراه با شوخي و لبخند است ولي چون خنجر به قلب مي نشيند.حسادت صفتي است كه شما تقريبا هرگز در يك شوهر متولد شده در برج دو پيكر مشاهده نمي كنيد و اگر احيانا موردي پيدا شد كه آن فكر و حالت در او به وجود بيايد، فورا آن را با تمام قدرت از خود دور مي كند( مگر اينكه به هنگام تولد صور ديگر فلكي در وضعي باشند كه تاثير شديدي روي او گذاشته باشند) طبيعي است كه هيچ انساني را نمي توان يافت كه به كلي فاقد حس حسادت باشد، اما در متولد برج خرداد ميزانش بسيار كم مي باشد. در مورد عشق نيز به جنبه هاي جسماني و سكسي آن توجه زيادي ندارد. احساس او از آنچه كه مي بينيد ويا مي شنود، خيلي بيش از ديگران است و صورت فلكي ماه تولدش برابر صور فلكي ديگر به وي كمك مي كند تا به نكات باريك پي ببرد. عشق او چنان جنبه ملكوتي دارد كه انسان گاهي خيال مي كند اصلا به جنبه هاي جسماني و مادي آن به كلي بي توجه است، در حالي كه شما اگر انتظار نداريد كه عشقتان مرد غار نشيني باشد كه با چوب توي مغزتان بكوبد و بعد موهايتان را بگيرد و تا توي غار محل سكونتش روي زمين كشان كشان ببرد، او يكي از بهترين عشق هاي دنياست.

متولد خرداد با عاشقانه ترين جملات و رويا انگيز ترين تخيلات از عشق خود با شما صحبت مي كند و قلب شما را با گواراترين لذت هاي شفاهي و شاعرانه لبريز مي سازد.به خاطر داشته باشيد كه سرد مزاجي مرد متولد خرداد وقتي از بين مي رود كه بتوانيد همان نوايي را كه در گوش او طنين انداز است، بشنويد و همان تخيلاتي را كه در سرش وجود دارد، درك كنيد. او مدتها قبل از آنكه بخواهد و يا بتواند عشق خود را از راه جسماني ظاهر سازد، نيازمند به آن است كه از نظر تخيلات و ايده آل ها ارضا شده باشد. شايد انجام اين كار غير مقدور به نظر برسد، ولي به هر صورت آن تنها راهي است كه قلب شما و قلب او را به هم وصل مي كند. ضمنا شما بايد به تكيه كلام معروف او توجه مخصوص داشته باشيد.

اين تكيه كلام اين است: « اگر من عاشق تو بودم، مي توانستيم، يا اگر من عاشق بودم، ممكن بود» اينها جملاتي است كه شما ممكن است از دهان او به دفعات مختلف بشنويد. جملاتي كه گاهي اوقات خودش هم نمي تواند تمامشان كند. در اغلب اين موارد شما مي توانيد با خيال راحت اين اگرها را از ابتداي جملات او حذف كنيد زيرا در نود درصد مواقع منظور او از به كار بردن اين كلمه حالت نفي دادن به جمله نيست. او اين كار را بر حسب عادت و به عنوان يك اقدام غير عادي احتياطي انجام مي دهد. مرد متولد خرداد از شنيدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش چنان بيزار است كه زندگي چند ساله اش را به اين خار بر هم مي زند

 

طالع بینی هندی مرد متولد خرداد

به به ! از دست مرد متولد خرداد حتماً سرسام می گیرید !

مردان متولد خرداد بسیار گیرا هستند . دوست شما باشد یا عاشق شما ، به هر حال وسوسه انگیر است و جالب اینكه خودش هم به خوبی می داند ! اگر شما لارو جنبنده ای هستید پیله ای زیبا به دور شما می تند و صبر می كند تا به پروانه‏ای زیبا تبدیل شوید ، اما وقتی به خواسته اش رسید ، به این نتیجه میرسد كه دیگر پروانه دوست ندارد و آن وقتست است كه آرام و بی صدا می رود از آن پیله ابریشمی چیزی به جا نمی ماند و شما هم فقط یك سراب دیده اید . پس اگر می‏خواهید عاشق او شوید از ترفند خودش استفاده كنید . بهترین راه برای جذب او بی توجهی است . اگر در میهمانی ها تظاهر كنید كه او را ندیده اید، خواهید دید كه چطور به خود می جنبد و در عرض دو دقیقه به هر بهانه ای كه شده خود را به كنار شما می كشاند.

او به هر چیزی كه در اطرافش باشد توجه می كند و همیشه بیشترین توجه او به شماست و مشكلات شما از همین جا آغاز می شود چون چنان برای شما از عشق نجوا می كند گویی هیچ گاه چنین سخنانی نشینده اید و مشكل عمده تر اینكه او حتی اگر شما را دوست نداشته باشد باز هم عاشقانه برای شما زمزمه خواهد كرد . او می ترسد نكند توانایی های سرنوشت ساز او ( جذابیت) رو به زوال باشد، پس تصمیم می گیرد توانایی هایش را امتحان كند و ندرتاً شكست می خورد. واقعیت این است كه او روحیه ای ماجرا جو دارد . حتی وقتی ازدواج می كند باز هم نظری به زنهای دیگر دارد. اگر روزی به شما تلفن كرد و گفت كه به سفر می رود، خیلی به گفته اش اطمینان نكنید چون احتمالاً در جای دیگر مشغول خوشگذرانی است.

مرد متولد خرداد حتی در عین وفاداری به همسرش علاقه دارد تا وارد جمع زنهای دیگر شده و ابا آنها گپ بزند.

كمی دقت كنید شاید مردی متولد خرداد كه ازدواج كرده واز زندگی اش هم راضی است ولی هنوز هرجامیرود به زنها می گوید كه عاشق آنهاست (و واقعاً عاشق آنهاست بشناسید) او همه آنها را دوست دارد ولی به روشهای مختلف و دلایل متفاوت. سیاره متولدین خرداد عطارد است .

بسیاری از مردان عطاردی چشمهایی زیرك و زیبا و معمولاً مژه هایی بلند دارند. طرز تفكر و سوخت و ساز عطاردی معمولاً از آنها مردانی لاغر اندام می سازد . از آنجا كه به ژست اهمیت می دهد ، اگر تاجر باشد ، حتماً دسته چكهای زیادی ( برای ژست و پز) به همراه خواهد داشت و دفتر كارش پر از تلفنهای بی سیم شیك و آخرین مدل است و بطور همزمان راه می رود و صحبت می كند . دفتر كار او پر از لوازم اداری متنوع است . البته او به واژه پرداز بیش از هر چیزی علاقه دارد .

جوزا نشانه ارتباطات است اما برای مرد متولد خرداد ، برقراری ارتباط با نوزاد سخت و گیج كننده است . تا وقتی كه عضو جدید خانواده نمی تواند صحبت كند ، پدر خانواده نگران و عصبی است . اما به محض اینكه نوزاد كوچك شروع به صحبت می كند شادی پدر هم شروع میشود.

مرد متولد خرداد عاشق بازی كردن با بچه هاست و علت اینكه بچه ها هم عاشق او هستند این است كه او مثل برادر بزرگتر با آنها رفتار می كند . بطور كلی فرق نمی كند كه از صدور شناسنامه او چند سال گذشته باشد چون در هرحال او كودكی بیش نیست .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!