Blog

مرد متولد فروردین

مرد متولد فروردین

مرد متولد فروردین

مرد متولد فروردین

مشخصات كلی متولدين فروردين ماه:

پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رك و بي‌پروا ، زود عكس‌العمل نشان مي‌دهد، لايق و كاردان ، عاشق قدرت ، بي‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل امر و نهي ، طرّاح ، اهل هيجان ، حادثه‌جو ، پرتوقّع ، رياست مآب ، با اعتماد به نفس ، سازنده ، به گذشته فكر نمي‌كند ، جوانتر از سنش ، شايسته ، ماجراجو ، روشنفكر ، دقيق ، اشتباه خود را نمي‌پذيرد ، با مديريّت عالي ، متنفّر از مداخله ديگران ، فعّال و جنجالي ، با شهامت ، با مطالعه ، هوشيار و زرنگ ، صاحب عقيده ، مبتكر ، مقتدر ، اهل بخشش ،اهل تنوّع ، با حس مسئوليّت ، پر انرژي ، اهل كشمكش و ستيز ، سالم و پرقدرت ، خودخواه، گاهي ياغي ، بي ريا ، گاهي خشك و يك دنده ، مخالف دوز و كلك ، در باطن ضعيف‌تر از ظاهر است ، مددكار ، گاهي غير واقعي و غير منطقي ، هوشمند.

تركي استانبولي :برج قوچ
تركي آذربايجان :آغلار_گولر
رومي :آريئس
بارزترين خصوصيات :جسارت
گروه :آتش
روز شانس :سه شنبه
عددشانس :۹
سنگ شانس :الماس
رنگ شانس :قرمز آتشي،اناري،سرخ
گل هاي شانس :لاله،بابونه
بوهاي شانس :لاوانتا،عطر،مانوليا
موزيك شانس :موسيقي تند و ريتم دار و مارش
بزرگ ترين ايده آل :ظفر و پيروزي
بزرگترين اشتباه :عجله و شتاب
بزرگترين آرزو :پيشوايي و رهبري

در زندگي،انسان هايي زنده دل،پرانرژي مانند شما كه رنگ شادي به زندگي مي بخشند،بسيار كم وجود دارد.مي توان به شما نمك و چاشني زندگي نيز،نسبت داد.شما از نوع انسان هايي هستيد كه به ديگران،شوق و اشتياق،جسارت و شادي مي بخشيد.كسي كه با شما و در كنار شما باشد،هرگز دلتنگ نشده و حوصله اش سر نمي رود.اما تمامي اينها فقط زماني اتفاق مي افتد كه شما بخواهيد،زيرا شما قبل از هر چيز به فكر خود بوده و هر جملهاي را با «من» شروع مي كنيد.

ستاره شما
ستاره شما مارس كه تمثيل كننده جاذبه،جنگ و سكس بوده و يكي از بزرگترين قدرت ها،به شمار مي رود.اين ستاره تحت تأثير آتشي سوزنده و داغ و خشن و بي رحم است.اما اين مطالب باعث بيم و هراس شما نشود،زيرا به اين معني است كه تا جايي كه اين دوست آتشين شما را ياري مي دهد،شكست نخواهيد خورد.تمثيل كننده جاذبه و جنگ،كساني را كه مخالف او نباشند،حفاظت كرده و به آنها نيرو و قدرت مي بخشد اما نظير هر ستاره بزرگ،بايد در مقابل به دست آوردن خواسته هاي خود بر اساس تأثيرات خوب آن،از تأثيرات سنگين آن نيز بايد خود را محافظت كنيد.

ستاره مارس،انرژي،مجادله،درگيري،جسارت،تندي و خشم را نيز تمثيل مي كند.خصوصيات تند ستاره خود را با ذيذ منفي ننگريد،فقط بدانيد كه هر از گاهي بايد ستاره خود را مهار كرده و كنترل كنيد،زيرا مارس،دوره هاي دشوار و غير قابل تحملي خواهد داشت.اگر در آن دوران،تحت تأثير ستاره خود قرار گيريد،به انساني نا آرام،ناسازگار،به رفتار و جنگ طلب،تبديل خواهيد شد.و نبايد فراموش كنيد كه بيهوده به اين ستاره،تمثيل كننده«جنگ و مناقشه»لقب نداده ايد.

جاذبه و مسايل جنسي
ستاره مارسي كه تحت نفوذ و تأثير آتش است،همان اندازه كه شما را در جنگ ياري مي دهد در عشق و جاذبه نيز حامي شما خواهد بود.اين ستاره به زن ها نيروي جاذبه و به مردها نيز،نيروي سكس فوق العاده اي مي دهد.

 

عقل
قوچ برترين ماه ها به شمار مي آيد.اين برج،كله و سر را تمثيل مي كند.به اين دليل،شما انساني عاقل و باهوش هستيد.به راحتي حساب كرده،تصور كرده و كارها را رديف مي كنيد.اما توصيه ما به شما،صبر و شكيبايي است،زيرا بزرگترين خطاي برج قوچ،عجله و شتاب در كارهاست.هر چند ستاره شما،بيشتر اوقات امكانات خوبي در اختيار شما قرار مي دهد،اما به سبب كم صبري و نا شكيبايي،فرصت هاي خوب را از دست مي دهيد.

هوش سرشار و مغز پركار شما،امكان هر نوع طراحي و نقشه را به شما مي دهد.از آنجايي كه شما متولد اولين ماه سال هستيد،پيشوا و ليدر به حساب مي آييد.آينده نگر بوده و از وجود امكانات متعدد براي شما،اطلاع داريد.اما در اين مرحله از كار،با عجله و شتاب خود،تمامي كارها را به يك باره زير و رو مي كنيد.به اين سبب يا،بايد بسيار صبور و شكيبا باشيد و يا به همراه كسي كه به او اطمينان كامل داريد،حركت كنيد.در اين مورد يكي از دوستان متولد باكره و يا بز،ياور خوبي براي شما خواهد بود.

 

اعتماد
متولدين قوچ،بسيار راستگو و صادق هستند و تصور مي كنند كه ديگران نيز مانند آنان خوش نيت و صادق مي باشد.براساس اين،مكررآدچار اشتباه و خطا شده و نا اميد و مأيوس مي شوند.پس به اين دليل در برقراري دوستي و اعتماد و اطمينان به كسي،هميشه محتاط مي باشند.متولد هر ماه،سيستم دفاعي مخصوص به خود را دارد و سيستم دفاعي شما نيز به صورت هجوم،جسارت و خشم مي باشد.اما اين سيستم دفاعي هميشه نتيجه مطلوب و دلخواه را به دنبال ندارد.زيرا شما،دائمآتحت تأثير آتش،بوده و هر لحظه از روي احساسات،رفتار مي كنيد.اگر در مقابل شما،انساني ساكن و خونسرد وجود داشته باشد،هرگز امكان غلبه بر وي را نداريد.

 

عصبانيت
متولدين فروردين ماه، سريعآعصباني شده و از كوره در مي روند و عصبانيت و خشم آنان،بسيار ويرانگر است.در اصل تنها كاري كه ميتوانيد انجام دهيد،فرياد كشيدن است و با فرياد كشيدن،كنترل خود را از دست داده و زشت ترين و شكننده ترين سخنان را بر زبان مي آوريد.ستاره مارس باعث اين نوع خشم تند و سوزنده شده كه سريعآ آرام و خاموش مي شود.اما بعد از برطرف شدن خشم و غضب،نادم و پشيمان مي شويد.

روحي،مي شود.خشم و عصبانيت در متولدين فروردين ماه به صورت يك عادت رفتاري مي باشد.كه خيلي زود آتشي شده و بدون تفكر و درنگ،هر سخني را بيان مي كنند،گفته شده كه يكي از معروف ترين تيپ هاي متولدين فروردين،رهبر و اكستر«آرتوتوسكاني»بوده كه به هنگام عصبانيت،از يقه يكي از اعضاي اركستر گرفته و هل مي داد.

 

انرژي و قدرت خيال پردازي
علت اين عصبانيت شما،انرژي و قدرت زيادي است كه ستاره مارس به شما مي دهد.واگر انرژي خود رادر راهي مثبت به كار نبريد،تبديل به خشم ويرانگر،خواهد بود.اما در عين حال شما صاحب قدرت خيالپردازي،هستيد.زماني كه انرژي و قدرت خيالپردازي شما در كنار هم باشند،شگفتي هاي بي نظيري خلق مي كنيد.«هانسي اندرسن»كه يكي از مشهورترين داستان نويسان دنيا،به شمار مي رود،با يكي كردن انرژي و قدرت ابتكار و خيالپردازي خويش،توانسته داستان هاي بي نظيري خلق كند.

فراموش نكنيد كه شما متولد اولين ماه يعني فروردين و به اين سبب پيشرو بوده و صاحب انرژي بسيار،قدرت و جاذبه مي باشيد.و اگر اين نيروهاي فوق العاده خود را در راه هاي صحيحي صرف كنيد،به موفقيت هاي زيادي دست خواهيد يافت.

 

حسادت
يكي از خصوصيات ستاره جاذبه و جنگ شما،حسادت مي باشد.متولدين فروردين ماه هميشه آرزو دارند كه در رده اول قرار داشته باشند.اين نوع انسان ها كه هميشه طالب،جلب توجه مردم بوده و مي خواهند محبوب و مورد پسند هم باشند،اگر در رده دوم و درجه پاييني قرار بگيرند،يك حس حسادت ناگهاني به آنها روي مي آورد.در اصل شكست،متولدين فروردين را براي مدت كوتاهي،ناراحت و مأيوس مي كند.اما آنان با تكيه به انرژي بزرگ خود،سريعآ به خود آمده و دنبال موفقيت و پيروزي هاي ديگري مي روند.بزرگترين دشمن ويران كننده،متولد فروردين ماه،حس حسادت وي،مي باشد.

زيرا او اعتقاد دارد كه برترين و ممتازترين است.در مسئله برتر بودن و حسادت،جنسيت طرف مقابل،مهم نيست.مرد متولدين فروردين ماه،ممكن است به زن كه برتر از اوست،حسادت بورزد و زن متولد فرورين ماه،نيز احتمالآبه مرد برتر از او كه رقيب وي مي باشد،حسادت ورزيده و مخالفت كند.اين حس برتري جويي و حسادت ورزي در رشته هاي هنري مربوط به متولدين فروردين،بيشتر خود را نشان مي دهد.

معاشرت و شيرين صحبتي
انسان متولد فروردين ماه،داراي خصوصيات ضد و نقيض زيادي مي باشد.خصوصيات جاذبه،شادي و نشاط،محبوبيت،خشم و غضب،جنگ،حسادت،رويا و خيال پردازي توامآ در وجود متولد فروردين،جلوه مي كند.اما اگر توانايي تشخيص و جداكردن هر يك از آنها را داشته و هر يك را در جاي مناسب خود،بروز دهد،انساني بسيار محبوب و دوست داشتني خواهد بود.وانسان هاي ديگر از هم صحبتي و سخنان شيرين متولدين فروردين كه احساس متعادل دارند،خسته نمي شوند.زيرا آنان بر اساس قدرت خيال پردازي و نشاط و ديدن جنبه هاي عجيب مسائل،به راحتي خود را با طرف مقابل وقف داده و ارتباط صميمانه بر قرار مي كنند.

متولد فروردين ماه،هر زمان كه اراده كند،مانند برليان كه سنگ شانس به حساب مي آيد،سخناني باارزش،درخشان و زيبايي بيان مي كند.متولدين اين ماه مانند الماس كه سخت ترين سنگ معدن مي باشد،قوي و پر قدرت هستند.هرگزامكان خوار و خفيف جلوه دادن متولدين فروردين،وجود ندارد.اما همان طور كه الماس كه از كربن خالص به وجود آمده،در آتش سوخته وخاكستر مي شود.خصوصيات جنگ جويي و عصبانيت و حسادت،باعث نابودي،متولدين اين ماه،مي شود.

آتش
متولدين فروردين ماه،تنها از آتش درون خودشان،نابود و هلاك مي شوند.آتش متولدين اين ماه خيلي زود شعله ور مي شود.از آنجا كه برج قوچ،كله را تمثيل مي كند،ناراحتي سر در متولدين فروردين ماه بيشتر ديده مي شود.متولدين قوچ صبور و جسور هستند و از بيماري ها نترسيده و حتي نمي خواهند اين مسائل را باور كنند.

مردان متولد فروردين ماه

مردان و زنان متولد فروردين ماه،هر چند كه صفات مشتركي دارند،در عين حال داراي خصوصيات ضدو نقيض هم مي باشند.ستاره مارس به مرد متولد فروردين،جسارت،گستاخي،تندي،عصبانيت،انرژي،نيروي تأثير گذارنده و محبوبيت،مي دهد سازگاري با اين مرد كار سهلي نيست.زيرا آنان بر اين باورند كه بالاتر از هر چيزي،تفكرات و انديشه ها و ذاتشان،درست و به حق است.

 

اوضاع مالي و شغلي
مرد متولد فروردين ماه فقط زماني كه كار مورد علاقه اش را انجام مي دهد،بسيار ممنون و شاد است.او تحمل دستورات و اوامر ديگران را ندارد.حتي،سخنان خوش نيت ترين و ملايم ترين و مؤدب ترين رئيس نيز،مي تواند موجب عصبانيت و بدبيني او،باشد.آزادي و استقلال براي مرد متولد فروردين،امري حياتي است.اگر بيكار باشد،بسيار بدرفتار و ناسازگار و خشن شدهو نسبت به همسر يا معشوقه خود خشونت به خرج داده و آنها را آزاد مي دهد.به طور خلاصه ازدواج با مرد بيكار فروردين ماه مي تواند بسيار مشكل ساز،باشد.مردان متولد فروردين ماه،راه و روش پس انداز پول را نمي دانند.

پول براي آنان فقط وسيله اي براي خريدن و تهيه نيازها و خواسته هايشان است.مرد متولد فروردين،خودخواه بوده و خود را بسيار برتر و پسنديده،مي داند.در سايه نيروي خيال پردازي و احساسي و دريافت نيروها و امكانات نامرئي،بعد از مدت كوتاهي به پول و ثروتي كه مي خواهد دست مي يابد.به دليل اين كه مسئله پول را خيلي جالب مي بيند،تمامي قدرت و نيروي خود را در اين راه صرف مي كند.اما براي ثروتمند شدن و ميليارد شدن،مرد متولد فروردين بايد بسيار پول دوست و مادي پرست باشد.

 

مسائل مورد علاقه
مردان متولد فروردين ماه علي رغم علاقه به كارو تلاش،علايق و ذوق هاي ديگري نيز دارند.بيشتر انها علاقه به ورزش دارند.براساس نيروي جاذبه و نيروي جنگ ستاره خود،جسم و قدرتمندي دارند.به همين سبب در رشته هاي مختلف ورزشي،موفقيت هاي چشم گيري به دست مي آورند.

 

عشق
مرد متولد فروردين عميقآتحت تأثير عشق قرار مي گيرد.و عشق در زندگي او جايگاه مهمي دارد.ديوانه وار عاشق شده و در آن لحظه عشق خود،دست به هر نوع فداكاري و ديوانگي،مي زند.اما عمر اين عشق آتشين،در عين حال،بسيار كوتاه مدت مي باشد.تعداد زناني كه مرد متولد فروردين ماه را تا آخر عمر عاشق خود كنند،بسيار انگشت شمار مي باشد.پوشيدن،صحبت كردن،افكار و عقايد و حركات و رفتارتان را بايد بي عيب و نقص باشد اگر مرد متولد فروردين ماه با زني كه داراي اين خصوصيات مي باشد،آشنا شود،در كوتاه مدت،عاشق مي شود.

زماني كه مرد فروردين ماه عاشق شد،همه چيز تغيير مي يابد.تا زماني كه دوستتان دارند،هر چيز را زيبا ديده و هر حركت و رفتار شما را فوق العاده مي داند.مرد متولد فروردين ماه،حتي اگر شما را بسيار دوست داشته باشد،انساني است كه عيب ها را زود تشخيص داده،خيلي زود خسته شده و به ستوده مي آيد.اگر شما با مرد متولد فروردين ماه ازدواج كنيد،بدانيد كه بايد يك عمر او را سرگرم كرده و تنوع در زندگي او ايجاد كنيد.در بعضي موارد بسيار خسيس است.اگر با خواسته ها و آرزوهاي او مخالفت كنيد،درگيري شديدي ايجاد مي شود.حتي امكان دارد كه در را كوبيده و خانه را ترك كند.

بايد در مورد مسائل مورد علاقه او اطلاعاتي كسب كرد،و درباره مسائلي كه طبق ذوق و سليقه او هستند،تحقيق و بررسي به عمل آوريد.خلاصه،بايد بيست و چهار ساعت زندگي خود را در اختيار او بگذاريد.مرد متولد فروردين ماهي كه با او ازدواج كرده ايد،شايد علي رغم خصوصيات بارز فرد متولد فروردين،بسيار آرام و ساكت باشد و اين به اين معني نيست كه ديگر خصوصيات در او وجود ندارد،بلكه به هنگام تولد،ستاره ديگري،نور افشاني كرده و تأثيري به خصوصيات او گذاشته است.اين تيپ آرام و ساكت،بعد از دوران كوتاه سكوت و صبر و تحمل،به يكباره آتشي مي شوند.مرد متولد فروردين از بيماري بيزار است و هميشه بيماري خود را مخفي مي كند و از شما نيز انتظار چنين رفتاري را دارد،به همين سبب هرگز از بيماري خود شكوه و ناله نكنيد.

آينده
ممكن است شوهر فروردين ماه شما،عاشق شما بوده و دوستتان داشته باشد و به عبارت ديگر،وابسته به شما باشد.لازم است كه در هر فرصتي او را ستايش و تمجيد كرده و فوق العاده بودن كارها و رفتارهاي او را يادآور شويد.مرد متولد فروردين دوست دارد كه در هر فرصتي سخناني مبني بر محبوبيت و مورد پسند واقع بودن خود را از بشنود.زني كه با مرد فروردين ازدواج مي كند،بايد شخصيت قوي داشته باشد.زيرا اين مردان زني را كه شخصيت ضعيفي دارد،خوار و خفيف كرده و خيلي زود ترك مي كنند.اما زني عاقل و با شخصيت،به راحتي مي تواند اين مرد را اداره كند.مرد متولد فروردين حسود است.او نه تنها به خود شما بلكه به شما در خانه نيز،حسادت مي كند.يعني او بايد هميشه حاكم و رئيس خانه باشد.

طالع بینی مرد متولد فروردين

رك و راست، عاشق پيشه، حسود، پرتوقع و رياست طلب، هرگز به گذشته فكر نمي‌كند، رفتار و قيافه‌اش جوانتر از سنش به‌نظر مي‌رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفي باف بيزار است.

نماد: حمل

مردي است رك و راست ، تند و آتشين مزاج و پر حرارت، عاشق پيشه، حادثه جو، حسود، پرتوقع و رياست طلب كه دوست دارد رهبر و فرمانده باشد . آيا روح اين مرد و باطن مخفي او را مي شناسيد.

منجمين، مرد متولد اين برج را با جملات جالبي توصيف كرده اند. ( رعد وبرق، مشعل پرنده، منبع نيروهاي صادق و رك و راست)او براي زن مي تواند يك آن بسيار هيجان انگيز و گرم و ايده آل باشدو يك آن ديگر سرد و يخ و بي تفاوت وگريزان.اگر در جستجوي يك مرد سربراه ، هميشه يكنواخت، و صد درصد مطمئن و امن و امان هستيد، او را به همسري انتخاب نكنيد. اما اگر طالب فقط عشق و هيجان هستيد، او بهترين مرد دنياست.

او مي تواند مدتي شمارا غرق در شوق و حرارت بكند و بعد در يك لحظه مثل يك تكه يخ سرد و خاموش بشود. در لحظه اي كه در اوج هيجان است ، حرفي زنيد و يا كاري بكنيد كه مطابق ميلش نباشد ، آنگاه درست مثل چراغي كه كليدش زده بشود ، فورا خاموش مي شود. او با ملاحظه كاري و محافظه كاري ميانه خوبي ندارد . شجاع و با اعتماد به نفس است. هميشه جلوتر از ديگران مي تازد و حتي گاهي از امكانات خود نيز قدم فراتر مي گذارد .

مرد متولد برج حمل يك موجود مملو از انرژي و عقايد سازنده است . باري بعضي اوقات كاركردن را او مي تواند مشكل باشد اما بدون شك بسيار مفيد است.او هرگز به گذشته فكر نمي كند، رفتار و قيافه ظاهري اش جوانتر از سنش به نظر مي رسد اگر چه از بسياري جهات خوش آيند است اما گاهي موجب مي شود كه نسبت به سنش قدري جوانتر جلوه كند و اين حالت تا وقتي كه پا به سن بگذارد، در وي باقي مي ماند. او با اين دست و آن دست كردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخالف است و پيوسته مايل است كه يك قدم از ديگران جلوتر بدود. او مي تواند منبع سخاوت و بخشندگي باشد و پول ، وقت، احساسات و امكاناتش را در بست در اختيار ديگران ، حتي كساني كه ايشان را خوب نمي شناسد، بگذارد ، ولي اگر خواسته اش برآورده نشود ، و يا با كساني كه دوست ندارد مواجه بشود، يا مجبور بشود با عده اي آدم منفي باف كار كند، به موجود ديوانه كننده اي بي پروا، بدون انعطاف ، خشن، يكدنده و متوقع تبديل خواهد شد.

وقتي عاشق مي شود ، گويي يك شيرين و فرهاد جديد به دنيا آمده است. او چنان غرق اوهام عاشقانه مي گردد كه گويي در تمام كره زمين فقط او معشو قه اش حق زندگي دارد. او در نهاد خود ايمان دارد كه عشقش تنها عشق حقيقي است كه از بدو پيدايش به وجود آمده است. اگر اين عشق بشكند ، با تمام نيرو و با استفاده از كليه امكانات سعي مي كند قطعات آن را برچيند و دوباره به هم پيوند دهد تا شايد آب رفته دوباره به جوي برگردد، و اگر بار اول موفق نشد، دوباره كوشش به خرج مي دهد. مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقعا پا بر جاست مگر اينكه طرفش متولد طرفش متولد برج عقرب آبان باشد. او نسبت به امور عاطفي و احساسي چنان ايده آل است كه در هر عشقي ميخواهد مولف يك كتاب عاشقانه باشد و در يك كتاب پرشور عاشقانه رفتاري متعادل و ميانه وجود ندارد ، هر چه هست شوريدگي و ديوانگي است.در برخورد با معشوقه اگر چه به طور كلي آدم آرامي است، اما اين آرامش نبايد شما را خام كند، مخصوصا اگر در دهه اول اين ماه به دنيا آمده باشد او زياد حرف نمي زند ، خيلي تظاهر نمي كند و شايد حتي نتواند مرد عاشق پيشه اي جلوه كند اما اگر مي توانستيد به داخل قلب و مغزش رسوخ كنيد ، با كمال تعجب مي ديديد كه روي توده اي آتش ريخته شده است. او در هر كاري مخصوصا كار عشق بدون شك يكي از جدي ترين ، صميمي ترين و خشن ترين افراد روزگار است.به احتمال قوي هيچ يك از متولدين برج دوازده گانه سال به اندازه متولد برج فروردين نمي توانند در عشق پابرجا باشند. صداقت او مانع از گمراهي شما مي گردد و طبيعت ايده آل او عشق را هميشه شكوفا وآتشين نگاه مي دارد . اما امان از روزي كه كتاب عشق براي او يكنواخت نشود و طوفان آرام بگيرد ، او به سهولت با سرد شدن آتش عشق به جستجوي يك شيرين دوم، سوم، چهارم و حتي هزارم مي رود. از آنجا كه در كار عشق ، مثل بقيه امور زندگي ، پاكباز و صادق و هيجان پرست است ، اگر عكس العمل معشوقه چنانكه بايد و شايد گرم و طوفاني نباشد و اين توهم را در وي به وجود بياورد كه بر غم كوشش هايي كه به خرج مي دهد ، نمي تواند به مقصود خود كه بر خورداري كامل از يك عشق است برسد، در عرض مدت كوتاهي تغيير عقيده مي دهد و مرغ دلش به بام ديگر پر مي كشد.

در زندگي زنا شوئي پايبند اصولي است كه اگر ناديده گرفته بشوند، مانند خوره جانش را مي خورد ، او گاهي به راستي ميل ندارد زنش را دائما در حال آرا يش كردن ، رنگ كردن مو ببيند. او را هرگز به حريم اتاقي كه مخصوص آرايش ونظافت است راه ندهيد. اگر شوهر يك زني متولد فروردين ماه بود ، بايد جدا مواظب باشد كارهايي از قبيل گذاشتن پاها به روي ميز و جويدن آدامس به هنگام تماشاي تلويزيون ، و ساير حركات جلف وسبك انجام ندهد. او را به جزئيات زندگي كاملا خصوصي خود مثل دعواي با مادرتان ، يا گذاشتن پماد به روي زخم روي كمرتان و از قبيل مسائل شخصي آشنا نكنيد. وقتي او منزل مي آيد، دلش مي خواهد زنش را شاد و خندان با بوي عطري كه دوست دارد ، ببيند. مبادا جمله و كلمه اي دل آزار حواله او بدهيد. زيرا برايش ديوانه كننده خواهد بود . اگر متوجه بشود كه اين ميل و خواسته اش هيچ احساسي را در همسرش برنمي انگيزد ، در چنين مواردي ابتدا سخت دل شكسته ميشود ، بعد دستخوش عصبانيت مي گردد و آن وقت به جستجوي زن ديگري مي پردازد كه همانند خودش در نشان دادن احساساتش صادق باشد . از نظر او اين كار به هيچ وجه خيانت محسوب نمي شود. او خود را گناهكار نمي داند ، از نظر او زن بي احساس اوست كه خيانت كرده است، او خيال مي كرد كه زنش موجودي است دوست داشتني و گرم و صميمي در حالي كه اكنون مي بيند تمام افكارش پوچ و بيهوده از آب در آمده است. او به طور طبيعي قادر به تحمل زن شلخته ، بي احساس ، كم هوش، بد لباس و نامرتب نيست و در مقابل اين ناملايمات شديدا از خود عكس العمل نشان مي دهد . در مقابل اگر زن يك چنين مردي به خواسته اش توجه كند، مي تواند مطمئن باشد كه او با بزرگواري تمام زن هاي ديگر را در دنيا ناديده مي گيرد . قلب متولد فروردين ماه فقط يك اتاق براي يك زن دارد ( مگر اينكه والدينش هر دو متولد ماه جوزا «خرداد» باشند.) او خيلي قبل از آنكه به همسرش خيانت كند، از او فاصله مي گيرد و از وي دلسرد مي گردد و قبل از اتفاق اين واقعه به شكلهاي مختلف به مبارزه براي نجات عشق خود مي پردازد. متولد برج حمل از زن خجول، ملالت آور، و منفي باف متنفر است. زنش بايد او را متقاعد بكند كه از همه بهتر و برتر است و اگر توانست اين فكر را در او به وجود بياورد، مي تواند به وفاداري اش ايمان پيدا كند ، اين كاري است كه آزمايشش براي هر زني كه شوهرش متولد فروردين است ، بسيار جالب و دل انگيز خواهد بود. او در عين حال كه ايده آل است، به حقايق نيز توجه شديد دارد، از اقرار به اشتباه شديدا متنفر است و يا اينكه هرگز نمي تواند ببيند كه عشقش رو به خاموشي مي رود ولي از آنجائي كه در تصميم هاي خود خيلي پابرجاست ، براي همسرش اين امكان وجود ندارد كه بتواند آب رفته را به جوي برگرداند. براي اين كار اوانتخاب نمايد. اگر قبلا كمتر به خواسته هاي او توجه شده است ، برگرداندن او از نيمه راه فرار از منزل محتاح كوشش فراوان است و زن بايد در اين حالت به اين نكته توجه كند كه شوهر متولد فروردين از پنجه افكندن لذت فراوان مي برد، او تشنه رقابت ، كشمكش و نبرد است، پي در اين بارزن بايد از تمام امكانات و ريزه كاري هاي زنانه خود استفاده كند تا از نبرد پيروز و موفق از آب در آيد . در يك چنين كشاكشي اسلحه اي كه اصلا نمي تواند موثر واقع شود، سعي در جلب او از راه سكس است ، اما همين آدمي كه درمقابل اسلحه سكس مطلقا از خود مصونيت و قدرت نشان مي دهد، واجد من الوجوه نبايد از تحريك حس حسادتش استفاده بشود. يك كلمه و يا حتي يك نگاه گرم شما به مرد ديگري مي تواند او را هميشه از شما سرد كند( ولو اينكه جسمش به علل مختلف در خانه باقي بماند) او مي خواهد كه در هر مورد جلوتر و بر تر از ديگران باشد و اين حالت شامل حال قلب شما نيز مي گردد . متولد برج فروردين داراي حس مالكيت و حسادت فوق العاده شديدي است . در اين مورد فقط متولدين ماه اسد ( مرداد ) عمس العمل شديدتري از خود نشان مي دهند و شايد به همين دليل هم باشد كه از تا از كسي صد درصد اطمينان نداشته باشد، عاشقش نخواهد شد. زن يك مرد متولد فروردين بايد به اين حقيقت گردن بگذارد كه گرم گرفتن شوهرش با زنان ديگر مجاز و بدون تزوير وريا است و او اين كار را حق مسلم خود ميداند در حالي كه زنش را به شدت از آن منع مي كند. اگر اين شخص متولد ده روز اول فروردين باشد، زنش را به يك پا سنگ مي بندد و متوقع است كه او بايد بدون اعتراض همانجابماند و اين زن اگرمي خواهد كه شوهرش واقعا از آن او باشد و هرگز به وي خيانت نكند و لحظه اي از فكر او غافل نباشد ، نه تنها نيايد حتي يك انگشتش را از دايره اي كه به اطرافش كشيده شده است ، بيرون بگذارد بلكه حتي بايد مواظب حركات چشم هايش نيز باشد كه مبادا به روي يك مرد نگاه يا خنده معصومانه كند.

يك مرد متولد فروردين ماه طبيعتا داراي حس ياغي گري است .. او عشق وافري به طرد واضعين و مجريان قوانين دارد و ايمان دارد كه خودش از هر موجود ديگري بهتر و بيشتر مي توانيد جوانب موضوعات مختلف را در نظر گرفته و به كنه آنها پي ببرد. البته هيچ استبعادي وجود ندارد كه واقعا هم همينطور باشد ، اما طبيعي است كه قبولش براي ديگران آسان نيست. آز آنجا كه او عادت دارد مستقيما به قلب مشكلات حمله كند و در اين كار بدون هيچ نوع عادت دارد مستقيما به قلب مشكلات حمله كند و در اين كار بدون هيچ نوع مقدمه اي با شتابزدگي قدم پيش بگذارد ، احتمال بسيار است كه در زندگي به دفعات زمين بخورد و با ناكامي مواجه بشود و از آنجا كه هميشه مي خواهد رهبر باشد و از دنباله روي وحشت دارد، بالطبع قدرتمند ترها بارها به وي مي آموزند كه نمي تواند يكه تاز ميدان باشد، و در اين حالات است كه آغوش همسرش تنها پناهگاهش مي شود و سعي مي كند در جوار او غرور جريحه دار شده اش را التيام ببخشد، و اين جاست كه همسرش پي مي برد در وراي اين اعتماد به نفس عجيب، و اين حالت تجاوزكارانه، نقطه ضعفي در نهاد او وجود دارد كه عبارتست از اينكه او ترجيح مي دهد بميرد ولي به ضعف و شكست اعتراف نكند، زني كه بتواند در يك چنين مواقعي با ملاطفت و ملا يمت و نثار عشق خود او را ياري دهد، تا شكست مزبور را جبران يا فراموش كند، مي تواند يقين داشته باشد كه قلب شوهرش را براي هميشه در اختيار خواهد داشت. در اين گونه مواقع به هيچ صورتي حق را به جانب دشمن او ندهيد. او هميشه خواهان آن است كه همسرش صادقانه و از صميم قلب او را محق بداند.

در طبيعت متولد فروردين ريا و تزوير به وديعه گذاشته نشده است و به اين ترتيب وقتي از كسي رنجيده ، آثار ملال و رنجش در او خيلي زود معلوم ميشود. در چنين وضعي رفتار گرم و صميمانه و نحوه گفتار و برخوردش آشكارا عوض مي شودو اين حالت معمولا با تذكر صريح رنجشي كه پيدا كرده است، به نقطه اختمام خود مي رسد . در مقابل بايد جوش وخروش ها و حتي پرخاشجويي هاي ناگهاني او را كمتر جدي گرفت زيرا مفهومشان قطع رابطه دوستي نيست و يك آتشفشان زود گذر است . به اين ترتيب از قهر و بي اعتنايي او بايد خيلي بيش از داد و فريادش ترسيد.متولد اولين ماه سال حيله گري و نقشه كشي ودوز و كلك را نمي پسندد. او آدمي است رك و راست و اين حالت را چه در امور تجاري و كار و در عشق و احساسات آشكارا ميتوان در وجودش ديد وشناخت. او وقتي هدفي را در نظر گرقت چه در مسائل مادي و اجتماعي و اداري و چه در عرصه عشق و عاطفه يك دقيقه را هم نمي خواهد تلف كند. مثلا اگر پي برد كه عاشق است، فورا قدم پيش ميگذارد ، اما در اين مورد بايد به وي امكان داده شود كه خودش به اين امر واقف بشود، نه اينكه در تنگنا گذاشته شده ، كه خيال كند عاشق شده است.در زندگي خانواده متولد ماه فروردين به همان سماجتي كه سعي دارد هميشه در راس و قبل از همه باشد ، در عذر خواهي پس از بگو مگو ها نيز قبل از طرف مقابلش قدم پيش مي گذارد و به همين ترتيب اولين نفري است كه در صورت لزوم از همسر آزرده خاطر خود پوزش ميطلبد. او به هنگامم بيماري و يا ناراحتي شانه به شانه همسرش مي ايستد. ار بذل جان ومال به هيچ صورت دريغ نميورزد و از انواع مكاتباتي كه برايش وجود داشته باشد، استفاده مي كند تا زنش غمهاي خود را فراموش كند.براي متولد ماه فروردين هيچ چيز به اندازه همسرش در اين دنيا ارزشمند نيست( البته همسري كه از نظر او دلخواه باشد) با وجود اين وقتي موضوعي فكرش را مشغول مي دارد و به مسئله اي بغرنج مي انديشد ، هر گز ميل ندارد كه كسي مزاحمش بشود و يا به كمكش برود . شما اگر شوهرتان متولد اولين ماه سال است، فقط و فقط وقتي به كمكش برويد كه از شما مدد بخواهد . يادتان باشد شما همسرش هستيد اما بايد هميشه يكي دو قدم خودتان را از او عقب تر نگاه داريد.يك چنين مردي مي خواهد كه زنش در عين حال هم يك زن به تمام معني باشد و هم يك همسر، او مي خواهد كه شما بتوانيد در مواقع مختلف بطور مستقل دست به اقدامات لازم بزنيد، اما در عين حال فراموش نكنيد كه مايل است به او وابسته باشيد، از و حمايت بخواهيد و حس برتري طلبي و رهبري او را ارضاكنيد. اگر شما به نحوي اين حس او را جريحه دار كنيد، ممكن است با سخت ترين عكس العمل ها مواجه شويد و او بدترين كلمات را به شما مي گويد ، در حالي كه واقعا منظورش به هيچ وجه حرف هايي كه مي زند نيست و لحظه اي پس از فروكش كردن جوش وخروشش انتظاري دارد كه شما درست مثل خودش فورا جريان را خاتمه يافته تلقي كنيد. مرد متولد برج حمل مي خواهد كه عملا بزرگ و رهبر خانواده باشد . از شنيدن ايراد چنان بيزار است كه ممكن ناگهان روي همه چيز خط بطلان بكشيد . او به علت علاقه واقعي كه به زن و همسرش دارد، به زحمت مي تواند بودجه خانواده را تا آخر برج متعادل نگاه دارد ، اما شما يادتان باشد كه اگر شوهرتان متولد فروردين است، هرگز از او نخواهيد خرج خانه را به دست شما بسپرد. اگر او در جائي كارمند بشود، به احتمال قوي شغلش را خيلي زودتغيير مي دهد و اين تغيير ادامه پيدا مي كند تا سر انجام در جايي خودش رئيس خودش بشود ، اما در تمام اين مدت تا پاي جان مي كوشد كه خانواده اش دچار مضيقه مالي نشود . متولد برج قوچ براي كودكان تازه به دنيا آمده اش يك مو جود خيال انگيز است . اما بعدها ، وقتي بچه هايش هفت هشت ساله شدند ، كوشش مي كند تا آنها را به پيروي از خود وادارد و نيازمند به استقلال مي باشند و او نبايد همه الگوهاي زندگي خود را به آنها تحميل كند . پدر بودن يكي از نقش هاي زندگي است كه او سخت به آن علاقمند است. اما در عين حال ممكن است نسبت به بچه هايش نوعي حسادت خاص نيز نشان بدهد اگر فقط احساس كند كه بچه ها براي مادرشان بيش از او ارزش قائلند ، گرفتار حسادت مي شود، و خيلي زود و سريع يك حالت بي تفاوتي نسبت به آن پيدا مي كند.

طالع بینی هندی مرد متولد فروردین

سیاره مریخ به آنها عضله و هیكل عالی بخشیده و از آنجا كه به هوای آزاد علاقه زیادی دارند ، حتی در زمستان هم پوستشان برنزه است . موهای این مردان آتشین معمولاً روشن بور است و اگر پوستشان روشن باشد كك مك های ملیحی دارند . بزرگترین موهبتی كه مرد متولد فروردین از آن برخوردار است به ابروهایش مربوط میشود كه شبیه شاخهای قوچ است. متأسفانه برخی از آنها با گذشت زمان زجر می كشند و چهره جذاب آنها تغییر می كند و به آدمی لاغر مردنی و ناخوش تبدیل میشوند.

پیش از آنكه تصمیم بگیرید مرد متولد این برج درست همان چیزی است كه گفته شد. احساسات خود را كنترل كنید . همه متولدین صورت فلكی حمل قبل از آنكه درگیر تجربه های عاطفی شوند ، باید دوباره فكر كنند . چون هر نوع مشاركت و همكاری ، حتی مشاركتهای تجاری می تواند برای آنها مشكل ساز باشد. متولد این برج فراموش می كند كه همكارانش نیز دركنار او هستند . او می خواهد قرص و محكم و برنده باشد ، حتی گاهی ازیاد می برد كه برای نان بیار كباب ببر بازی كردن هم باید دو نفر بود .

متولد این نشانه بسیار شتابزده و نا شكبیا است . مرد متولد این برج انتظار را دوست ندارد ( برای هیچ چیز ) . اگر فكری در سر دارد می خواهد همین حالا به انجام برساند و تا هفته آینده صبر نمی كند . به نظر آنها زندگی آنقدر كوتاه است كه نباید وقت را تلف كرد . همه مردان مریخی باید قبل ازپرش خوب به اطراف نگاه كنند.

بیشتر متولدین این برج عاشقزندگی هستند و می توانند با شور و اشتیاق فراوان مثل زنبور عسل با عجله به این طرف و آن طرف بروند . شور و شوق كودكانه آنها می تواند دنیا را برای بقیه ما درخشانتر كند . اما یك بخش در زندگی او وجود دارد كه سبب بروز مشكلاتی میشود : هیجان و شیفتگی او می تواند او را مغلوب كند و این دلیلی می شود كه او بخواهد برشما هم چیره شود! اما اغلب وقتی خواسته اش عملی میشود ، راه می افتد تا در جای دیگری بچرد. بدست آوردن مرد متولد برج فروردین آسان ولی حفظ او مشكل است . حتماً اگر شما را با گره محدود كرد ، باز هم تلاش كنید تا مسیری درست و حسابی برای دسترسی به او پیدا كنید.

مردان متولد این برج به دلیل جاذبه جسمی و گیرایی مریخی ، اغلب جذاب هستند. ویژگی آتشین آنها موجب غرور می شود. آنها از خود و وجهه خود بسیار آگاه هستند . از آنجا كه می خواهند همیشه اول باشند ، هم در عشق و هم در تجارت برای خود مسابقه اجرا می كند . آنها به شریكی احتیاج دارند كه با هوش باشد و كارها را به درستی سامان دهد تا بتوانند با توافق، با یكدیگر زندگی كنند و یك تیم واقعی باشند چون او از خطر نمی هراسد . قوچ منفی مثل طاووس با ادا و اصول راه می رود و حتی معشوقه را هم رقیب خود به حساب می اورد و سعی می كند با او هم رقابت كند .

از آنجا كه او آدم مهمی است شكست را نمی پسندد . او گاه دوست دارد خود نمایی كند و از شریكش همچون دارایی با ارزشی مواظبت كند . به همین دلیل زنی را دوست دارد كه عالی به نظر برسد .

مرد مریخی پدر خوبی است و تا جایی كه ممكن است سعی می كند بچه ها را به گردش ببرد ( داشتن یك پسر بچه شش ساله بهانه بسیار خوبی برای فوتبال بازی كردن روزهای جمعه است ) او ازسوت كشیدن دخترانش نیز بسیار خوشحال می شود خیلی لی لی به لالای آنها می گذارد ( هیچ وقت قادر نیست در مقابل صورتی زیبا مقاومت كند). با این وجود خلق و خوی بابا هم می تواند مثل طوفان وحشتناك شود.

چون آدمی نیست كه در سكوت بق كند پس داد و هوار می كند . اما وقتی این وضعیت را گذراند دوباره یكپارچه لبخند میشود و صلح و آرامش حاكم خواهد شد. البته برای مدتی! تا آنجا كه به او مربوط می شود ، همسرش هیچ اشتباهی نمی تواند مرتكب شود. اما به محض آنكه خانم او را تحقیر كند ، با غم و غصه هایش تنها می شود و گاه به جای جمع و جور كردن تكه های خرد شده شخصیتش ، اینجا و آنجا به دنبال وقفه واستراحت می رود. او گاهی نگرشی كاملاً كودكانه به عشق و زندگی دارد ، و بیش از آنكه با آنها روبرو شود ، از آنها فرار می كند .

قوچ نر آمیزه ای شكوهمند از زندگی ، عشق و شهوت است . برای اثبات گفته ام داستانی برایتان نقل می كنم :

یك صبح بهاری مردی در علفزار شصت گوسفند و یك قوچ را می چراند ، در پایان روز وقتی سلانه سلانه به خانه بر می گشت شصت گوسفند خواب الوده و یك قوچ عنان گسیخته به همراه داشت .و این خلاصه ای از ویژگی های قوچ نر بود و چقدرهم پررو است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!