Blog

مرد متولد مرداد

مرد متولد مرداد

مرد متولد مرداد

مرد متولد مرداد

مشخصات كلي متولدين مرداد ماه:

پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت ، بسيار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد پيله ، خود بزرگ بين ، مقتدر ، مؤدّب ، فعّال و كوشا ، با ثبات و پايدار ، قوي و با اراده ، اهل معنويّات ، خود نما ، عاشق تعريف و تمجيد ، با جرأت و شهامت ، رهبر و فرمانروا ، زود گول مي خورد ، پر انرژي ، بلند نظر ، صدّيق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار ، شجاع ، علاقه مند به زندگي تجمّلي ، لجوج ، حساس ، پر توقّع ، پر تحمّل ، دوستِ واقعي ، يك پدر نمونه ، بي ريا ، رام شونده ، داراي خشمي طوفاني ، مدافع و پشتيبان اطرافيان ، علاقه مند به موسيقي ، بايد مورد ستايش قرار گيرد ، كمي حسود ، كار آمد ، دست و دلباز و تا حدودي ولخرج ، با گذشت ولي خودخواه ، بدون كينه ، فاقد بد ذاتي ، خون گرم ، ظريف كار ، سريع الانتقال ، خوش سيما و شكيل ، هميشه تميز ، يك دفعه و ناگهاني عصباني ميشود ، بسيار مؤدب و مورد احترام مردم.

تركي استانبولي: برج آسلان

تركي آذربايجاني: قويروق دوغان

رومي: لئو

گروه: آتش

روز شانس: يكشنبه

عدد شانس: ۱ و ۴

سنگ شانس: جواهر زرد،برليان زرد

رنگ شانس: زرد پررنگ،طلايي،نارنجي،كهربايي

گل شانس: رز قرمز،اركيده،كريزانتم زرد

بوي شانس: مشك،گل پرتقال،رز

موسيقي شانس: آهنگ هاي شاد

بارزترين خصو صيات: سخاوتمندي

بزرگترين ايده آل: در رده اول قرار گرفتن

بزرگترين اشتباه: خودپسندي

بزرگترين آرزو: مالكيت

نام ديگر ماه مرداد، «ماه پادشاه» است.شاهان هميشه جلوتر از بقيه هستند.ونبايد تعجب كرد كه اولين انساني كه پا به ماه گذاشت،آرمسترانگ،متولد مرداد ماه بود.اين كار خطرناك و شگفت انگيز كه سرانجامي نامعلوم داشت،فقط به وسيله انساني جسور،بي عيب،صاحب اراده،مطمئن به خود و شجاع مي تواند به مرحله اجرا گذشته شود.متولدين اين ماه غالبآ جسور و شجاع و نترس هستند.از اين رو غالب ماجرا جويان متولد اين ماه مي باشند.

ستاره شما

شما تحت تأثير خورشيد هستيد.خورشيد فقط ستاره برج شير و متولد مرداد ماه مي باشد.شما نيز در سايه خورشيد،كه موجب روشنايي و درخشش زندگيست،انساني بي همتا،مي باشيد.بسيار خوش شانس و خوش طالع هستيد.خورشيد تمثيل كننده ماه تولد شماست.شما انساني بسيار مورد توجه و محبوب و موفق در بسياري از جنبه هاي زندگي هستيد و موانع سر راه خود را به راحتي بر مي داريد.خورشيد در تمامي طول عمر شما پشتيبان شما خواهد بود.اگر خود را از بعضي خطرهاي ماه مرداد محافظت كنيد،هميشه يك زندگي خوب طبق مراد و خواسته خود خواهيد داشت.

نشاط و سرزندگي

شما به اندازه غير ممكني،سرزنده و بانشاط هستيد.و امكان محدود كردن انرژي شما وجود ندارد.بسياري از دوستان شما،در مورد كار و تلاش بي وقفه شما كه هرگز شكايتي نمي كنيد،متعجب مي شوند.شما توانايي و قدرت برداشتن سريع موانع سر راه خود هستيد و هر چه مشكل و سختي بر سر راه شما بيشتر باشد به همان نسبت با شور و شوق بيشتري مجادله كرده و همه چيز را پاك كرده و از بين مي بريد.

اين تحرك شما،هم در كار و خم در تفريح و سرگرمي و شادي خود را نشان مي دهد.بسيار بسيار مغرور بوده و خودتان را خيلي مي پسنديد.و هميشه فكر مي كنيد كه انساني بهتر از شما وجود ندارد.و هر بار كه اين را به خاطر آوريد،بيشتر مغرور مي شويد.اما متكبر نيستيد،و به انسانهاي ديگر از بالاي تپه اي نگاه نمي كنيد و آنها را حقير نمي بينيد،فقط تصور مي كنيد كه از آنها برتر هستيد.و چون يك شير هستيد به شايسته بودن خودتان به اين برتري،باور داريد.

مردانگي

همه مي دانند كه شما بسيار دلير و جوانمرد هستيد و رفتارهايي مانند دروغ و دورويي نداريد.دوستي،فوق العاده و دشمني دلير و خطرناك هستيد.شما از پشت سر حمله نمي كنيد و ترجيح مي دهيد كه رو در روي دشمن ايستاده و نظر خود را نسبت به او،بازگو كنيد.

استعداد،بازي كردن نقش و رل

مرداد ماه،پرده و صحنه را تمثيل مي كند.براي همين،بسياري از هنرپيشه هاي زن و مرد سينما از متولدين مرداد ماه هستند.شما بازي كردن نقش را خيلي دوست داريد.اگر امكان،امتحان كردن شانس خود،بر روي صحنه را نداشته باشيد،در اين صورت در تمامي طول زندگي خود،نقش بازي مي كنيد.شايد دوستان شما دريابند كه شما نقش بازي مي كنيد،اما افراد غريبه،متوجه اين موضوع نبوده و شخصيت تقلبي شما را باور مي كنند.

موفقيت

شما به هر كاري كه اقدام كنيد،موفق مي شويد.همان طور كه نقشه ها و طرح هاي شما،كامل و بي نقص مي باشد.به همان نسبت نيز،شما قوي،صبور و براي اجراي آنها،هستيد.كار براي ديگران،حتي اگر شرايط فوق العاده اي داشته باشد،شما را خشنود نمي كند.شما بايد بالاي تپه بوده و امر بكنيد.اين امر و نهي مي تواند در كاري عادي و كوچك و يا رياست دولت باشد.اما شما بايد آزاد و بي قيد و بند باشيد و تمام دستوراتتان اجرا شود.

چون خيلي بخشنده هستيد،پول براي شما لازم و ضروري است.اما ممكن است ستاره هاي ديگري كه در لحظه تولد شما،درخشيده اند،در انتخاب راه زندگي،شما را تحت تأثير قرار دهند.شايد تحت تأثير خورشيد،آرزوي ثروتمندي داشته باشيد.و از كوتاه ترين راه،به ثروت مي رسيد.از ثروتمندان مرداد ماه،مي توان به توليد كننده اتومبيل «خودرو» هنري فورد را نام برد.

سخاوتمندي و دست و دلبازي

در واقع سخاوتمندي رفتار بدي است.اما سخاوتمندي شما،در حد،اسراف است.و از كمك به ديگران نيز لذت مي بريد.به روابط دوستي اهميت بسيار داده و در ميان دوستان خود،محبوبيت داريد.خيانت براي شما سنگين و غير قابل تحمل است.انسان عاقل از عصباني كردن شما،اجتناب مي ورزد.زيرا خشم شما،هم براي خود و هم براي طرف مقابل،خطرناك مي باشد.در حالي كه آرام كردن و به راه آوردن شما متولد مرداد ماه،با سخنان شيرين و چهره اي خندان،زياد كار سختي نمي باشد.

علاقه به لوكس

علاقه به لوكس در شما در حد بالايي هست.بهترين و بي نظيرترين چيزها را مي خواهيد.معدن ماه تولد شما طلاست.و شما نيز آرزوي زندگي و خانه اي را داريد كه مانند طلا درخشيده و نظر و توجه ديگران را جلب كند.و لوكس باشد.و به دست آوردن اين زندگي براي شما ممكن است.

هوس و ميل ديكتا توري

شما كه در ماه «پادشاهي»متولد شده ايد،خودتان را بسيار مي پسنديد و امر كردن را خيلي طبيعي مي پنداريد.اگر بتوانيد رفتارهاي نيك و خوب خود را با حس امر و نهي كردن خود،يكي كنيد،انساني محبوب و مورد علاقه خواهيد بود.«ناپلئون بناپارت»،«موسوليني»،«فيدل كاسترو» از ديكتاتورهاي مرداد ماه هستند.شما انساني هستيد كه به مورد توجه بودن و محبوبيت،اهميت زيادي مي دهيد،در حالي كه افراد ديكتاتور را كسي دوست ندارد.

هر ماهي خصوصيات ويژه اي دارد.ماه مرداد هم تمثيل كننده پرده و صحنه،خوشي،استعداد آفرينش چيزي و عشق را تمثيل مي كند.يعني عشق تحت نفوذ ماه مرداد مي باشد.شما مي خواهيد هميشه يكي را دوست داشته باشيد،اما دوست داشتن و وابسته شدن شما،به ندرت ديده مي شود.و اين نيز دلايلي دارد.قبل از هر چيزي شما انساني زيبا،خونگرم،مغرور،سخاوتمند و فوق العاده جذاب بوده و توجه مردم را جلب مي كنيد.

 وابستگي

مردان و زنان متولد مردادماه،به راحتي ازدواج مي كنند.اگر هنوز مجرد هستيد دليل آن،پيدا كردن همسر نيست،بلكه ممكن است در مسائل عشقي دلشكسته و دلخور باشيد،در حالي كه انسان هاي زيادي وجود دارد كه طالب ايجاد زندگي مشترك با شما هستند.زن هاي زيادي به دنبال هنرپيشه معروف عصر«روبرت ردفورد» هستند،اما او عاشق همسرش«لالا»مي باشد كه پانزده سال قبل با هم ازدواج كرده اند.و كوچكترين توجه و علاقه به زنان اطراف خود نشان نمي دهد.

در مقابل اين افراد نيز،زنان و مردان مردادي بسياري وجود دارد كه ماجراهاي عشقي زيادي دارند.برجي «شير» تفريح و سرگرمي را تمثيل مي كند.و شما انساني هستيد كه به سرگرمي و خوشگذراني،علاقه داريد.از سينما،تئاتر،رستوران هاي لوكس و كلوپ هاي شبانه،لذت مي بريد.بيشتر متولدين مرداد به شب زنده داري،علاقه وافري دارند.كارهاي هيجان انگيز،لذت ببريد،اما در قمار شانس زيادي نداريد.

خانه و فرزند

شما كودكان را دوست داريد،چون ماه تولدتان،كودكان را نيز تمثيل مي كند.علاقه زيادي به كودكان داريد و در هر سني كه باشند مي توانيد با آنها روابط دوستي برقرار كنيد.چون شما بسيار شيرين سخن هستيد،و كودكان در هر سني كه باشند ميتوانيد با آنها صحبت كرده و به خوبي با آنها وقت گذراني كنيد.شما به خانواده خود وابسته هستيد.برعكس متولد تيرماه كه براي يافتن آرامش و راحتي و عشق،به يك خانه احتياج دارد،و بزرگ ترين هدف او تشكيل خانه و خانواده است.شما چنين نظري نداريد و عبارت «خانه انسان قصر او مي باشد» در مغز شما جاي گرفته است.

حرص رياست

بدون شك،اداره خانه را به دست مي گيريد،اما بايد با بهره گيري از هوش و شيرين سخن و بامزگي و جاذبه خود،اقدام به اين كار بكنيد.اگر چنين باشد،كسي اعتراض نكرده و به تمام خواسته هاي خود،دست مي يابيد.هيچ چيزي وجود ندارد كه شما نتوانيد با شيريني و خوشي آن را به دست نياوريد.

مردان متولد مردادماه

شما مي توانيد مرد متولد مردادماهي را دوست داشته باشيد،ولي ممكن است،سبب ها و انگيزه هاي شما براي عشق و ازدواج كافي نباشد.ونيز اسير كردن اين گربه بزرگ،كار ساده اي نيست.مردان متولد مرداد ماه،بسيار مغرور مي باشند.به همين دليل بايد غرور اين مرد را ستايش كرده و مورد توجه قرار داد.و ستايش و تمجيد او و تكرار،فوق العاده بودن كارهايي كه انجام داده،نتايج خوبي دربردارد.اين مرد كه خود را خيلي برتر و ممتاز مي بيند،دوست دارد كه اين را از زن مورد علاقه خود بشنود و در اين صورت امكان وابستگي آن مرد به شما وجود دارد.

عصبانيت

مرد مردادماه،خيلي سريع،عصباني مي شود و شما بايد او را آرام كنيد،سخنان شيرين بيان كنيد با چيزهايي كه مورد علاقه اوست،از وي پذيرايي كنيد.خشم مرد مردادماه بسيار سوزنده و در عين حال،بسيار زودگذر است.

سخاوتمندي

مرد مردادماه اگر در لحظه تولد تحت تأثير شديد ستاره ديگري نباشد،بسيار سخاوتمند است و يافتن همراه و همسفري فوق العاده مانند او،ممكن نيست.

وابستگي به ازدواج

مردان مردادماه،گاه گاهي مانند كودكان بازيگوشي مي كنند،سپس با،بازگشت به سوي همسرشان و عذرخواهي،از او زندگي خود را به روال عادي ادامه مي دهند.زيرا فكر مي كنند كه صاحب همسر و فرزندانشان هستند.

عشق

مرد مردادماه،صفات نيكويي دارد و در عين حال عاشقي پرشور و آتشين است.همسر خود را به راحتي رها نمي كند.درخشش ستاره پرقدرت ديگري به هنگام تولد او،ممكن است باعث به وجود آمدن عيب و نقش هايي در خصوصيات او باشد.كه قمار بازي يكي از اين عيب ها مي باشد.و نيز به سبب درخشيدن ونوس در لحظه تولدش،چشم چران مي باشد.بسيار ناسازگار و ناآرام است.و ممكن است زنش به سبب رفتار مستبدانه و ديكتاتور مانند وي،از زندگي با وي خسته شود.

حسادت

مرد مردادماه بسيار حسود است.شايد فكر كنيد كه با بيدار كردن حس حسادت وي او را بيشتر وابسته خود كنيد.چون او اگر دوست داشته باشد،حسادت مي كند،اما بسيار هم مغرور است.واين رفتار شما را به عنوان حقارتي قبول كرده و او نيز متقابلآ با شما همان رفتار را خواهد كرد.اما اگر انساني كه در پي شماست از نظر مرد مردادماه برتر از خود او بوده و نسبت به وي حسودي مي كند.در اين صورت بسيار مؤثر خواهد بود و او را به خود وابسته مي كنيد.

احتمالآ شما زني باشيد كه صاحب كار و حرفه اي بوده و موفق نيز باشيد.و هنگامي كه مرد مردادماه به شما پيشنهاد ازدواج مي دهد،بخواهد كه كار خود را رها كنيد.او تحمل كار كردن همسرش را ندارد و به نظر او جاي زن در خانه خود هست.

اوضاع مالي

گفتيم كه متولد مردادماه اگر بخواهد مي تواند پول زيادي به دست آورد.ممكن است مرد مرداد ماه در دوران مجردي به پول اهميت زيادي ندهد،اما بعد از ازدواج،شرايط تغيير مي كند.

سير و سياحت و خوش گذراني

مرد متولد مردادماه از گشت و گذار و تفريح،بسيار لذت مي برد.و مي خواهد كه در اطراف خود زنان و مرداني باشند كه طرفدار و هوادار او هستند.زيرا شيرين سخني كرده،نقش بازي مي كند و حس علاقه و توجه مردم را برمي انگيزد.اما در تمام طول عمر خود نياز دارد كه از طرف ديگران مورد مهر و محبت و ستايش و تمجيد قرار گيرد.هر كجا كه برود،همسرش را نيز خواهد برد و اگر جزو انسان هاي صادق متولد مردادماه باشد به غير از شما به زن ديگري نگاه نخواهد كرد.فقط اين را بدانيد كه هم با مردان و هم با زنان،روابط دوستانه اي خواهد داشت.

طالع بينی مرد متولد مرداد

يك شير ژيان و سر كش، يك عاشق پاكباز، يك دوست واقعي و يك پدر نمونه، بي عشق نمي‌تواند زندگي كند دل او از آئينه پاكتر و روشنتر است اما خشم او هم توفاني هم سهمگين خواهد بود. اغلب آدمهاي كارآمدي هستند به نحوي كه اغلب كارهاي منزل را شخصا و با مهارت تمتم انجام مي‌دهند.

گر با مرد متولد مرداد ازدواج مي كنيد، فراموش نكنيد كه هرگز دم اين شير را لگد نكنيد.مرد متولد مرداد ماه، بي عشق نمي تواند زندگي كند،‌و دل او از آئينه پاك تر و روشن تر است اما خشم او هم توفاني و سهمگين خواهد بود.او به دنيا آمد تا نوري در وراي رويت ها و ظرافتش را نثار تنهايي ها كند. بدون شك توصيف يك مرد متولد مرداد ماه نيست. شما ممكن است يك مرد متولد شده در اين ماه را در حال گرفتن حمام آفتاب و يا ايراد يك سخنراني جالب ببينيد، اما يقين داشته باشيد او را در تنهايي نخواهيد ديد. موضع او به احتمال خيلي زياد در وسط صحنه و در ميان جمع دوستان و آشناياني است كه پيوسته از وي تعريف و تمجيد مي كنند.

او ممكن است كه پولش را صرف هيچ و پوچ بكند اما مطمئن باشيد كه زندگي خود را براي هيچ و پوچ به هدر نمي دهد. براي مرد متولد برج اسد وحود ناظر و تماشاگر ضرورت دارد.به اين ترتيب ملاحظه مي كنيد كه تله ايكه براي يك شير مي گذاريد، و چه نوعي بايد باشد: «تماشاگر او باشيد» و او درست بر خلاف مردان رام نشدني متولد بهمن و شهريور، حاضر مي شود كه با كمال بردباري تمام رنج هاي يك عشق آتشين را تحمل كند، فقط به اين شرط كه شما در بازي عشق، بازيگر ماهري باشيد، به وي احترام بگذاريد، تملق بگوييد و تمجيدش كنيد.آيا كارهاي او به شدت آفتاب مرداد ماه داغ و پر حرارت است؟ عينك تيره آفتابي به چشم هايتان بزنيد تا بتوانيد از نور بي دريغش بهره مند شود. آيا او يكي از آن شيرهاي آقامنش و ساكت است؟ مراقب باشيد اين آقامنشي و سربزيري دست و بال شما را بند نكند تا ببينيد چطور شروع به جرقه زدن مي كند. به علاوه فراموش نكنيد كه در اين حالت خاموشي و آقامنشي او نقش بازي مي كند، و در وراي اين سيماي مودب صبر غير قابل تصوري وجود دارد كه هر لحظه ممكن است از كنترل خارج شده و زن ملوس سبكسري را كه تصور كرده است مي تواند بر او حكمراني كند،‌بسوزاند و خاكستر كند.مرد متولد مرداد يك دوست بسيار خوش مشرب، يك مدافع، يك پشتيبان بسيار جدي و سر سخت و يك عاشق احساساتي مي باشد.

شما براي انداختن او به دام عشق محتاج به نصب تله هاي متعدد نيستند. او هر چند وقت يك بار آمادگي عاشق شدن را پيدا مي كند. مراقب اين لحظه باشيد، و پيدايش اين احساس را در او با نور شمع و صداي دلنشين يك موزيك شاعرانه مخلوط كنيد و ببينيد كه چطور گل سرخ عشق در قلبش شكوفا مي شود. راستش اين است كه در يك چنين مواقعي شما خيلي هم به نور شمع و نواي ويلن احتياجي نداريد،‌نور ماه با يك گوشه دنج هم كفايت مي كند و همان نتيجه را مي دهد.اگر در زندگي متولد برج اسد عشق وجود نداشته باشد، به صورت متاثر كننده اي كنج عزلت اختيار مي كند. براي او عملا دو راه بيشتر وجود ندارد. يا بايد مورد پرستش واقع شود و يا بميرد. وقتي عشق به قلب چنين مردي قدم گذاشت، در جيب هايش باز مي گردد. او شما را به بهترين رستوران ها مي برد، گرانترين عطرها و زيبا ترين گل ها را برايتان مي خرد. همراهتان به مجلل ترين تاتر ها مي آيد، هيجان انگيز ترين نامه هاي عاشقانه را مي نويسد و به اين تر تيب بايد قلبي از سنگ خارا داشته باشيد كه بتوانيد مقاومت كنيد.طبيعي است كه با ديدن چنين رفتاري از او، فورا پيش خود مي پنداريد كه وي را ديوانه وار عاشق خود كرده ايد. توصيه مي كنيم كه قدري بيشتر فكر كنيد، زيرا عشق مردان متولد مرداد ماه هرگز خالي از دردسر نيست.

براي درك بهتر مطلب مي توانيد حرمسرايي را در نظر مجسم كنيد. او ممكن است شما را به خلوتگاه خود ببرد، وجودتان را سرشار او عشق بكند، خوسته هايتان را خيلي بيش از حدي كه انتظار داريد، برآورده سازد و بعد ناگهان متوجه بشويد كه عملا در زندان قرار گرفته ايد. آيا او حسود است؟ جواب اين سئوال شما بله است. او به شما مي گويد كه چه بپوشيد، موهاي خود را چطور درست كنيد، چه كتابي بخوانيد، چه كساني را براي معاشرت برگزينيد، و برنامه روزانه خود را چطور تنظيم كنيد. او با اصرار مي خواهد بداند كه چرا خريد شما دو ساعت طول كشيده است در حالي كه قبلا گفته بوديد بيش از يك ساعت كار نداريد. مي خواهد بداند كه وقتي از منزل بيرون رفته ايد، چه كسي را ديده ايد و او به شما چه گفته است؟

هيچ بعيد نخواهد بود كه ناگهان مثل يك طوفان سهمگين به غرش در بيايد. شما خيلي بايد مواظب حركات چشم هاي خودتان هم باشيد. كافي است كه يك روز شما را به هنگام پختن غذا در حالي كه از پنجره به بيرون خيره شده ايد، ببيند و خيال كند كه داريد به مرد ديگري مي انديشيد. خلاصه هميشه و هميشه به خاطر داشته باشيد كه خشم او واقعا طوفاني و منهدم كننده است. حتي جزئي ترين تحريك حسادت او نيز براي اينكه بدانيد آيا هنوز شما را دوست مي دارد يا نه، ديوانگي محض است. او اگر شما را دوست نداشته باشد، آشكارا مي گويد و اصلا مايل نيست كه مورد آزمايش قرار بگيرد. اين امكان كاملا وجود دارد كه او بدون توجه به موقعيت زمان و مكان مردي را كه با شما گرم گرفته است، چنان نقش بر زمين كند كه كارش به بيمارستان بكشد. از قديم گفته اند: « كسي دم شير را لگد نمي كند.»عشق و عاشقي با شير هميشه همراه باشهد و شكر نيست، چه او همانقدر كه يك گربه ملوس است، يك شير ژيان نيز هست و در حقيقت بين اين دو اختلاف اساسي هم وجود ندارد و هر دو از يك خانواده هستند.هميشه آمادگي آن را داشته باشيد كه بتوانيد هيجانات شديد وي را آرام سازيد و عظمتي را كه به مشكلات و مسائل عادي و پيش پا افتاده مي دهد، درك كنيد. در واقع بايد گفت كه او به كسي كه بتواند تعادلي در زندگي اش به وجود بياورد، نيازمند است. اگر شما نتوانيد اين نقش را به عهده بگيريد و خوب اجرا كنيد، آن وقت بايد دائما غريدن ها و پنجه درافكندن هاي وي را تحمل كنيد و اين حالتي است كه واقعا غير قابل تحمل مي باشد. سعي نكنيد مقام حكمراني را در منزل به خود اختصاص بدهيد زيرا اين موضوعي است كه او به هيچ وجه نمي تواند تحمل كند و اوست كه حكمران مي باشد. شير ممكن است به جفت خود اجازه بدهد كه براي به دست آوردن طعمه و كمك به معاش اعضاي خانواده از لانه خارج بشود، اما صد در صد به نفع اين جفت است كه قبل از حركت اين اطمينان را به شوهر خود بدهد كه هرگز كار خارج از خانه را بر او و منزل ترجيح نخواهد داد.

براي او حالت رقابت ورزيدن با يك مرد و يا يك كار غير قابل تحمل است. كافي است كه يك بار رفتاري داشته باشيد كه شايسته و برازنده ملكه سلطان جنگل نباشد، ( ملكه اي كه نبايد كوچكترين توجهي به اتباع مرد خويش داشته باشد) و آن وقت خواهيد ديد كه چطور آسمان آفتابي و دلپذير بهري را ناگهان ابرهاي سياهي مي پوشانند، رعد شروع به غريدنمي نمايدو طوفان خانمان برانداز شروع مي شود. در عوض اگر فقط از آن او باشيد، اگر عشق خود را بي دريغ نثار وي كنيد، آن وقت رفتاري از وي خواهيد ديد كه سرشك همه زن ها را بر مي انگيزاند. قلب او از آيينه پاكتر و عشق او از بلندترين كوه ها با شكوه تر است. اگر احترامي را كه مايل است از شما ببيند، سخاوتمندانه آن را جبران مي كند. او ممكن است روزي چند بار از زيبايي شما تعريف و تمجيد كند، پول خيلي زيادي در اختيار تان بگذارد، صادقانه وفادار بماند وعاشقي پاكباز بشود.

احتمال وفاداري او در دوران بعد از ازدواج خيلي بيشتر از دوران نامزدي يا آشنايي است دليلش اين است كه نزد متولد مرداد هم متكبر تر و هم تنبل تر از آن است كه به شكل زن هاي زيبا بپردازد، و در نتيجه وقتي كسي را پيدا كرد كه بتواند حيطه قدرت وي را اداره كند، در حالي او شاهانه روي تاب توري خود دراو مي كشد و با بچه هايش بازي مي كند و از زن و بچه خويش با سر سختي تمام دفاع مي نمايد و اين توهم را در آنها و ديگران به وجود آورد كه اين اوست كه حكمران مطلق مي باشد، ديگر هرگز او را ترك نمي كند و مانع از دست رفتن چنين جواهر گرانقيمتي مي گردد.

طالع بینی هندی مرد متولد مرداد

مرد متولد مرداد محبوب همه است ! او همچون نو ستاره ای ست كه طرفداران خود را از همه جا برای دیدن نمایش جذب می كند . این رفتار چیزی بیشتر از یك قمپز در كردن است كه دیگران درباره متولدین مرداد فكر می كنند. گفتگوی طولانی مدت برایش بسیار آسان است بویژه اگر به زحمت شغلی را در عالم رقابت برای خود دست و پا كرده باشد .

مردان متولد مرداد آدمهای نمایشی فوق العاده ای هستند . برخی از آنها وقتی پولشان ته می كشد ۵۰۰ پوند از بانك وام می گیرند تا برای دوستان میهمانی ترتیب دهند و شاید هم تصمیمی بگیرند با شامپانی و خاویار برای دیگران قمپز بیایند . یكی از خوشایندترین خصلتهای او علاقه او به خوشحال كردن دیگران است.خوشحال كردن مردم باعث می شود همه جا احساس صمیمیت كند .

می توانید او را از روی موهای پریشتش بشناسید . حتی اگر موهایش كوتاه باشد باز هم مثل آن است كه یك فرچه روی دو پا راه می رود . یا حتی شبیه قلم موی نقاشی است . نكند او را با جارو اشتباه بگیرید خانه را با او جارو كنید!

مرد مرداد دوست دارد شیك باشد . نشانه اسد و میزان ( نشانه دلبری و لوندی ) هر دو نشانه های عشق هستند . از آنجا كه مرد متولد مرداد شبیه جارو است حتی می تواند خاك روی پاهای شما را هم جارو كنند . رفتارش شما را مات و مبهوت می كند ، به شما گل می دهد ، با هم شام اعیانی مفصلی می خورید ، به تأتر می روید. در واقع وقتی كسی را دوست بدارید با او مثل یك ملكه رفتار می كنند .

مرد متولد مرداد وقتی پدر شود و معركه است . او به بچه ها اهمیت می دهد و می‏خواهد كلكسیونی از آنها داشته باشد . اگر دوست ندارید بچه دار شوید توصیه می كنم هیچ وقت با مرد متولد برج مرداد پیمان زناشویی نبندید . ممكن است در ابتدای آشنایی بگوید : عزیزم اهمیتی ندارد. می توانیم بچه دار نشویم، اما صبر كنید و ببینید چه می شود او دمدمی نیست ، صادق و وفادار است . صداقت و وفاداری از نظر او بسیار مهم هستند قانون او این است كه شما هم دوستش بدارید و صادق باشید و به هیچ وجه به او خیانت نكنید . او این انتظار را از همه ، از شما ، از همكاران و حتی ازدوستانش نیز دارد .

مرد متولد مرداد می خواهد نان آور منزل و مایه افتخار شما باشد . با قدرت روی پای خود بایستد و خانواده را تأمین كنند . صبر كنید كامپیوتر را خاموش نكنید و با عجله برای یافتن او بیرون نروید . او گاهی ریا كار هم هست . اگر او كسی است كه زیاد به سفر می رود ، احتمالاً هرجا ماده شیری هم دارد. عشق مردادی شما خود را حاكم قلمروی شاهانه خود می بیند و می خواهدشما و بچه ها در مقابل او تعظیم كنید . اگر كمی ارام و سر به راه باشید وضع بدتر می شود !

اگر از قدرتی كه در اخیتار دارد به درستی استفاده نكند از شیری دوست داشتنی به قلدری مستبد تبدیل می شود كه ناگهان بی پروا و از خود راضی به نظر می رسد، قمپز در می كند ، قیافه می گیرد و شق و رق راه می رود .او گاهی از شما مثل سرباز ضعیف بازی شاهانه شطرنج خود استفاده می كند یا دوستان و خویشان را كلكسیون كشورها می داند . اگر به قدرت برسد كافی است تا كمی ویژگیهای منفی داشته باشد آن وقت به دیكتاتور ، و فرمانروایی مستبد تبدیل می شود و همیشه از قدرت خود سوء استفاده می كند .

از آنجا كه دمدمی نیست و ثبات دارد می خواهد در تمام مراحل اولیه زندگی هم ثبات داشته باشد به همین سبب گاه كله شق می شود . او به آسانی نمی تواند نظرش را در مورد چیزی تغییر دهد. هروقت خواستید دور و بر او بچرخید و او را وادار كنید مثل شما به دنیا نگاه كند فقط یك كار بكنید ، بیخودی از او تعریف كنید ، مطمئن باشید، رد خور ندارد !

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: Content is protected !!