ETH 2.0 چند ساعت قبل از موعد مقرر برای راه اندازی 1 دسامبر تأیید شد – مجموعه

ETH 2.0 چند ساعت قبل از موعد مقرر برای راه اندازی 1 دسامبر تأیید شد

 


به دنبال انتقال 524،288 اتر از 16384 اعتبار سنج به قرارداد سپرده ETH 2.0 از زمانی که از 4 نوامبر به طور مستقیم اجرا شد ، پیدایش زنجیره چراغ راهنمای ETH 2.0 برای 1 دسامبر تأیید شده است.

علیرغم نگرانی های اولیه ناشی از مشارکت کم سهام ، انتقال به قرارداد سپرده طی روز گذشته به سرعت افزایش یافت - در 14 ساعت گذشته بیش از 200،000 ETH به قرارداد ارسال شده است.

اتر با گذشت زمان به قرارداد سپرده ارسال شد: Dune Analytics

اکنون پیدایش زنجیره فانوس دریایی ETH 2.0 قرار است در اولین تاریخ ممکن در تاریخ 1 دسامبر انجام شود ، هفت روز پس از برآورده شدن آستانه قرارداد سپرده مورد نیاز ، پیدایش انجام می شود.

در حالی که شرکت کنندگان در پیدایش قادر نخواهند بود سکه های خود را برداشت کنند تا زمانی که ETH 2.0 به فاز 1.5 برسد - که شبکه اصلی Ethereum را با زنجیره فانوس دریایی ETH 2.0 و محیط خرد شده ادغام می کند - بسیاری از هودلرها منتظر هستند تا اشخاص ثالث سرویس های ذخیره سازی با قابلیت برداشت را راه اندازی کنند ، علی رغم خطر احتمالی کلاهبرداری خروج.

حدود 9 ساعت مانده به پایان مهلت قرارداد آستانه قرارداد سپرده بود.